NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa v7i

Mltva prpdbnomu dіonĐsію, ґrhіmandrjtu sergіevы lavrы, radonežskomu čudotv0rcu.

T mladhhъ nogteй vozlюbi1vый hrtA, prpdbne dіonĐsіe! Sotvori2 mltvami tvoi1mi, da i3 n†ša serdcA sщ7ennыmъ lюbvE b9іz ngnemъ plamenёюtъ, teplot0ю vёrы vozžigaєma. Tы2, kremъ є3đlьskій na sS vozloži1vъ i3 ćkw blagъ i3 legokъ t0й njbrёtъ, do koncA pytь tv0й terpэli1vnw soverši1lъ є3si2, ćkw pobэdi1telь vэncA t bGa spod0bivsz: pomozi2 u5bo i3 namъ tsžkoe bremz žitіS segw2 myžestvennw ponesti2, i3 vёru do koncA soblю1dšыmъ, miloserdagw t bGa vozdasnіz spod0bitisz. Tщatelьnый i3 revnostnый zvanіz svoegw2 i3spolni1telь bhvъ, pomozi2 i3 namъ zv†nіz n†ša newslabnw prohodi1ti. MnHgіz kHzni i3 strad†nіz t ѕlok0znennыhъ vragHvъ velikodyšnw preterpёvый, svste dіonĐsіe, i3 namъ, sэtьmi2 vražіimi ўlovlsєmыmъ i3 vъ razli6čnaz i3skušє1nіz vpadaющыmъ, svhše p0moщь na popranіe džnыhъ mltvami tvoi1mi i3sprosi2. Tы2, vsegdA post0mъ, mltvami i3 bdёnіemъ pl0tь tvoю2 ўmerщvlsz, dyšu tvoю2 njživi1lъ є3si2 i3 sію2 hramъ životvorsщagw d¦a sodёlalъ є3si2: i3 nasъ tebЁ podražati nauči2 i3 vremz kъ pokasnію i3 njstavlenію grэhHvъ našihъ ўluči1ti sotvori2. Tы2 nj slavэ cRkve i3 ntečestva vёrnый revni1telь bhlъ є3si2: i3shodataйstvuй u5bo i3 nhnэ mi1rъ cRkvi, ntečestvu blgodenstvіe, samoderžavnomu carю2 našemu blgoslovenіe, hramu že semY vsem0щnый gDenь pokr0vъ, da proslavlsemъ proslavlьšago tS gDa nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.