NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa №i

Mltva s™ы6mъ ravnoapclьnыmъ kmrjllu i3 mef0dію, pervouči1telєmъ slovє1nskimъ, i3z8 ґkafіsta.

Q preslavnіi kzы6kъ slovenskihъ ўči1telіe i3 prosvэti1telіe, s™ji ravnoapclьnіi mef0dіe i3 kmrjlle! Kъ vamъ, ćkw č†da ko ntcє1mъ, svёtomъ ўčenій i3 pismenъ vašihъ prosvэщennіi i3 vъ vёrэ hrt0vэ nastavlennіi, nhnэ ўserdnw pribэgaemъ i3 vъ sokrušenіi serdecъ našihъ m0limsz. Ѓщe bo i3 zavBtъ vašihъ, ćkw č†da nepokori6vaz, ne soblюd0homъ, i3 nj ўgoždenіi bGu, ćkože ўči1ste, nebreg0homъ, i3 t є3dinomhslіz i3 lюbvE, ю4že slovenwmъ, ćkw bratіzmъ vъ vёrэ i3 po pl0ti, d0brэ zavэщaste, tpad0homъ: nbače, ćkože drevle vъ žitіi2 vašemъ neblagodarnыhъ i3 nedost0йnыhъ ne tvraщaste tщы2, no blgi1mi za ѕl†z vozdavaste, takw i3 nhnэ grёšnыhъ i3 nedost0йnыhъ č†dъ vašihъ mltvы ne tvrati1te, no ćkw velіe i3myщіi derznovenіe ko gDu, priležnw togo2 moli1te, da nastavitъ i3 njbrati1tъ nasъ na pytь sp7senіz, r†spri že i3 razd0rы, posredЁ є3dinovёrnыhъ bratій voznikaющыz, da ўmiri1tъ, tpadšыz paki vo є3dinomhslіe privedetъ i3 vsёhъ nasъ є3dinenіemъ dyha i3 lюbvE vo є3di1nэй, s™ёй, sob0rnэй i3 ґpclьstэй cRkvi soedini1tъ. Vёmы bo, vёmы, ćkw mn0gw m0žetъ mltva prvdniča ko blgoserdію vLki, ѓщe i3 nj grёšnыhъ lю1dehъ prinosi1ma bыvaetъ. Ne njstavite u5bo nasъ ўnhlыhъ i3 nedost0йnыhъ č†dъ vašihъ, i4hže grBhъ radi pastva vaša, vami sobrannaz, vražd0ю razdэlsema i3 sobl†znы t i3novёrnыhъ prelьщaema, ўmalisz, džvcы že є3S slovє1snыz razsэzvaєmы t volkHvъ mhslennыhъ voshiщaюtsz: dadi1te namъ, moli1tvami vašimi, nj pravoslavіi revnostь, da є4ю vozgrэvaemi, ntečєskaz pred†nіz d0brэ sohrani1mъ, ўstavы i3 njbы6čai cRkHvnыz vёrnw soblюdati potщi1msz, vsskihъ lžeučenій strannыhъ tbэži1mъ, i3 takw vъ žitіi2 bGoug0dnэmъ na zemli2 prespэvaющe, ži1zni raйskіz na nb7si2 spod0bimsz, i3 tamw sъ vami vkypэ vLku vsёhъ, vъ trbcэ є3di1nago bGa, proslavimъ vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Ćkw ґpclwmъ є3dinonravnіi i3 slovenskihъ stranъ ўči1telіe, kmrjlle i3 mef0dіe bGomydrіi, vLku vsёhъ moli1te, vs‰ kzhki slovє1nskіz ўtverdi1ti vъ pravoslavіi i3 є3dinomhslіi, ўmiri1ti mjrъ i3 sp7sti2 dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.