NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa ‹

Mltvы s™i1telю sjmwnu, є3pckpu vladi1mіrskomu i3 syždalьskomu, pečerskomu čudotv0rcu, i3z8 ґkafіsta.

Mltva №.

Q sщ7ennaz glavo2, veli1kій ўg0dniče b9ій, s™i1telю hrt0vъ i3 čudotv0rče, prpdbne i3 bGon0sne džtče sjmwne! Kъ tebЁ, nbcnomu zastypniku i3 teplomu predstatelю našemu, sъ vёroю i3 lюb0vію pripadaemъ, i3 so ўpovanіemъ vseuserdnw m0limъ tS: kvi2 miloserdіe tvoE namъ smirє1nnыmъ i3 grBšnыmъ, i3 proleй tє1plыz mltvы tvo‰ nj nasъ ko gDu, є3myže so ѓgGlы i3 vsёmi s™hmi na nb7si2 vo slavэ vёčnэй predstoi1ši. Vёmы, svstče b9ій, ćkw sv0йstvenno є4stь tebЁ miloserdіe, i4bo, є3щE na zemli2 živyщu ti2, є3di1no i3mёlъ є3si2 popečenіe, є4že sp7sati t pogi1beli grэh0vnыz dyšы čelovёčєskіz: tёmže u5bo potщi1sz, blagoserde, predstoS strašnomu prt0lu gDa slavы, nj našemъ sp7senіi hodataй bhti, da ne pogi1bnemъ lю1tэ so bezzakHnіi našimi. Vёruemъ, džtče preblženne, ćkw tы2, i4že vo vremz zemnagw žitіS hrt0voю lюb0vію bli6žnіz tvo‰ vozlюbi1lъ є3si2, kolьmi2 pače lю1biši vs‰ nы2 nj gDэ, na nb7sёhъ vodvorszsz: tёmže vseuserdnw m0limъ tS, ćkw ntcA namъ syщa, da pri1snw soblюdaeši nы2 pod8 pokr0vomъ tvoi1mъ t vsskagw ѕlA. Tы2, džtče prpdbne, ne t0čію samъ vёroю pravoю i3 blgi1mi dёlы d0brэ ўgodi1vый gDevi, no i3 i3nы6z nauči1vый pravw vёrovati i3 v0lю b9ію tvori1ti, po nel0žnomu njbэtovanію hrt0vu, velій narečenъ є3si2 vo crtvіi nbcnэmъ: tёmže u5bo nastavi i3 nasъ, dannoю tebЁ t gDa blgodatію, takw vёrovati i3 takw putemъ zapovэdeй gDnihъ šestvovati, da ne t0čію nikoli1že na pogi1belьnый pytь nevёrіz ўkloni1tisz vosh0щemъ, no pače i3 i3nы6z vo pravovёrіi ўtverdi1ti i3 na pytь i4stinnagw blgočestіz nastaviti potщi1msz. E#щe že pripadaющe m0limъ tS, ўg0dniče hrt0vъ: predstatelьstvuй ko vsemi1lostivomu vLcэ i3 cRю2 carstvuющihъ, da sohrani1tъ pod8 pokr0vomъ svoeS blgosti, vo zdravіi i3 nepremэnsemэmъ blgopolyčіi, blgočesti1vэйšago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča i3 vesь carstvuющій d0mъ, i3 da i3zbavitъ i5hъ t vsskagw ѕlagw njbstosnіz: cRkovь s™yю t є3reseй i3 rask0lwvъ, deržavu že pravoslavno-rwssjйskuю t vsskagw mzteža, braneй i3 nestroenій da soblюdetъ: da dastъ že pastыrєmъ cRkve s™yю revnostь nj sp7senіi pas0mыhъ i3 prosvэщenіi nevёrnыhъ: da daruetъ načalьstvuющыmъ mydrostь i3 si1lu, podčinє1nnыmъ ўserdіe i3 blgopok0rlivostь, sudіsmъ prozorli1vostь i3 neliceprіstіe, suprygwmъ vёrnostь i3 є3dinodyšіe, rodi1telєmъ razumъ i3 blgočestіe, čadwmъ kr0tostь i3 poslušanіe, vsBmъ že lю1demъ vsskъ darъ koemyždo blgopotrebenъ, vssku blgovremennu p0moщь vo blgi1hъ dёlэhъ i3 vs‰ ko sp7senію i3 slavэ b9іeй podob†ющaz. Sohrani2, džtče prpdbne, tvoi1mi bGoprіstnыmi mltvami, carstvuющыz gradы, i3 vs‰ gradы i3 vє1si deržavы rwssjйskіz, i3 gradъ seй, t vsskagw ѕlA i3 napadenій vražіihъ: vs‰ že pravovBrnыz lю1di, sъ lюb0vію i3 ўpovanіemъ pritekaющыz kъ pokr0vu tvoemY i3 blgočestnw poklansющыzsz moщemъ tvoi6mъ, njsэni2 nbcnыmъ tvoi1mъ blgoslovenіemъ, i3 vs‰ prošє1nіz i4hъ vo blago i3sp0lni. E$й, ўg0dniče b9ій! Ne prezri molenій našihъ, i3 ne posrami2 nasъ t ўpovanіz i3 čaznіz našegw. Se bo mы2 nedost0йnіi i3 smirennіi i3 mn0gihъ grэhHvъ i3sp0lnennіi, vёduщe, ćkw grёšniki bGъ ne poslyšaetъ, no ѓщe kto2 bGočtecъ є4stь i3 v0lю є3gw2 tvori1tъ, togo2 poslyšaetъ, ko tvoemY pribэgaemъ predstatelьstvu, da tvoeю p0moщію i3 zastuplenіemъ, mi1rnw i3 blgočestnw poži1vše na zemli2, spod0bimsz i3 nbcnыhъ bl†gъ vosprіstіz, slavzщe i3 prevoznossщe nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, є3di1nago vъ trbcэ slavimago i3 poklansemago bGa, i3 tvoE mi1lostivnoe predstatelьstvo, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q vsehvalьnый i3 vsečestnhй ґrhіereю, s™i1telю hrt0vъ, prpdbne i3 bGon0sne džtče sjmwne! Pri1zri t vыs0tъ nbcnыhъ, i3dёže so ѓgGlы i3 vsёmi s™hmi gDu slavы predstoi1ši, na nasъ nedost0йnыhъ i3 d0lu prekl0nnыhъ, smirennыhъ že i3 grёšnыhъ, ko mnogom0щnomu predstatelьstvu tvoemY sъ vёroю, lюb0vію i3 ўpovanіemъ pritekaющihъ. Prostri2 moli1tvennw prepod0bnіi rycэ tvoi2 ko gDu i3 vLcэ, i3 i3sprosi2 t щedrodatelьnыz є3gw2 blgosthni njstavlenіe sogrэšenій našihъ v0lьnыhъ i3 nev0lьnыhъ, zdravіe duševnoe i3 tэlesnoe, žitіE mi1rnoe i3 bezmztežnoe, vozdyha blgorastvorenіe, zemli2 plodon0sіe, žiteйskihъ potrebъ dov0lьstvo, vo vsemъ blg0e pospэšenіe, i3 da ne vo ѕlo2 njbrati1mъ daryєmaz namъ blg†z, no vo slavu pres™agw i4mene є3gw2 i3 vo sp7senіe naše. E#щe že pripadaющe m0limъ tS: potщi1sz, blgoserde, predstatelьstvovati ko gDu člvэkolю1bcu, da i3zbavitъ nasъ, po veli1cэй svoeй mlcti, t vsskihъ bёdъ i3 skorbeй, t vsskihъ nedygwvъ i3 bolёzneй, t vnezapnыz smerti i3 t vsёhъ njѕloblenій, t vsskihъ k0zneй vragHvъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ i3 t vsskagw ѕlA: da ўkrэpi1tъ vъ nasъ pravuю vёru i3 blgočestіe nelicemёrnoe, i3 da podastъ namъ krёpostь na prewborenіe strasteй i3 pohoteй našihъ: da soblюdetъ nasъ t nečesti1vыhъ i3 dušepagubnыhъ ўčenій nevёrіz i3 suevёrіz, da vsadi1tъ vъ serdcA n†ša dyhъ smirennomydrіz i3 kr0tosti, dyhъ bratolю1bіz i3 neѕl0bіz, dyhъ terpёnіz i3 cэlomydrіz, dyhъ s™hz revnosti nj slavэ b9іeй i3 sp7senіi bli1žnihъ: da pri1zritъ blgoserdіemъ na vssku dyšu, trebuющuю blgodatnыz є3gw2 mlcti, i3 da daruetъ, po neizrečє1nыmъ щedr0tamъ svoegw2 člvэkolю1bіz, bolsщыmъ i3scэlenіe, skorbsщыmъ ўtэšenіe, malod{šnыmъ ўtverždenіe, ўnыvaющыmъ njbodrenіe, stražduщыmъ njslabu, bёdstvuющыmъ p0moщь, si6rыmъ pokr0vъ, bezprію6tnыmъ pristaniщe, njbi6dimыmъ zaщi1tu, ѕloslHvimыmъ terpёnіe, ўničižaєmыmъ velikodyšіe, goni6mыmъ zastuplenіe, njklevetaєmыmъ njpravdanіe, i3 vsBmъ, vo vsskihъ nyždahъ i3 ѕlostradanіihъ syщыmъ, duševnuю tradu i3 sk0roe i3zbavlenіe. E$й, svstče b9ій, bydi teplый moli1tvennikъ i3 priležnый hodataй ko gDu nj vsskoй duši2 vёrnыhъ, tvoeS p0moщi i4щuщihъ, da nikt0že vo ўpovanіi svoemъ na tS posramlenъ bydetъ, no da njbrsщutъ vsi2, predstatelьstvomъ tvoi1mъ, vo vsskihъ njbstosnіihъ blgodatь i3 mlctь vseщedragw bGa, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

Žitjй prpdbnыhъ ntє1cъ pečerskihъ spisatelю i3zvёstnый, s™i1telю hrt0vъ sjmwne preblženne, moli1sz priležnw sъ ni1mi hrtY bGu, da ўpravitъ vъ mi1rэ ži1znь našu, i3 vъ kni6gi živHtnыz da napi1šetъ nы2, sp7saz dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.