NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ѓvgusta l

Mltva s™0mu blgovёrnomu veli1komu knszю ґlexandru nevskomu, vo i4nocэhъ ґlexjю.

Sk0rый pom0щniče vsёhъ ўserdnw kъ tebЁ pribэgaющihъ i3 teplый našъ pred8 gDemъ predstatelю, s™hй blgovёrnый veli1kій knsže ґlexandre! Pri1zri mi1lostivnw na nы2 nedostHйnыz, mn0gimi bezzakHnіi nepotrє1bnы sebE sotv0ršыz, kъ racэ moщeй tvoi1hъ (i3li2 ko s™ёй їkHnэ tvoeй) nhnэ pritekaющыz i3 i3z8 glubinы2 serdca kъ tebЁ vzыvaющыz. Tы2 vъ žitіi2 tvoemъ revni1telь i3 zaщi1tnikъ pravoslavnыz vёrы bhlъ є3si2: i3 nasъ vъ neй teplыmi tvoi1mi kъ bGu mltvami nepokolebi6mы ўtverdi2. Tы2 veli1koe vozložennoe na tS služenіe tщatelьnw prohodi1lъ є3si2: i3 nasъ tvoeю p0moщію prebыvati koeg0ždo, vъ neže pri1zvanъ є4stь, nastavi. Tы2, pobэdi1vъ polki2 supostatwvъ, t predёlwvъ rwssjйskihъ tgnalъ є3si2: i3 na nasъ njpolčaющihsz vsёhъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vragHvъ nizloži2. Tы2, njstavivъ tlёnnый vэnecъ carstva zemnagw, i3zbralъ є3si2 bezm0lvnoe žitіE, i3 nhnэ pravednw vэncemъ netlёnnыmъ ўvэnčannый na nb7sёhъ carstvueši: i3shodataistvuй i3 namъ, smirennw m0limъ tS, žitіE ti1hoe i3 bezmztežnoe, i3 kъ vёčnomu crtvію šestvіe neukl0nnoe tvoi1mъ predstatelьstvomъ ўstr0й namъ. Predstos že so vsёmi s™hmi prt0lu b9ію, moli1sz nj vsёhъ pravoslavnыhъ hrtіanэhъ, naipače že nj blgočesti1vэйšemъ, samoderžavnэйšemъ, veli1komъ gosudarэ našemъ, їmperatorэ nіkolaэ ґlexandrovičэ vseS rwssji, da sohrani1tъ i5hъ gDь bGъ svoeю blgodatію vъ mi1rэ, zdravіi, dolgodenstvіi i3 vsskomъ blgopolyčіi vъ dolž†йšaz lBta, da pri1snw slavimъ i3 blgoslovi1mъ bGa vъ trbcэ s™ёй slavimago, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь na prenesenіe moщeй s™agw, glasъ d7:

Poznaй svoю2 bratію, rwssjйskій їHsife, ne vъ є3gĐptэ, no na nb7si2 carstvuющій, blgovёrnый knsže ґlexandre, i3 prіimi2 molє1nіz i4hъ, ўmnožaz ži1ta lю1demъ plodon0sіemъ zemli2 tvoeS, gradы vladhčestvіz tvoegw2 njgraždaz molenіemъ, i3 naslёdnikwmъ tvoi6mъ, blgovBrnыmъ їmperatorwmъ našыmъ, na soproti6vnыz spob0rstvuz.

 

 

Komentarisanje nije više omogućeno.