NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ѓvgusta k7f

Mltvы s™0mu prbr0ku, p®teči i3 krti1telю gDnю їwannu.

Mltva №, i3z8 kni1gi Ґkafіstы sъ kanw6nы.

Krti1telю hrt0vъ, propovёdniče pokasnіz! Kaющagosz ne prezri menE, no sovokuplszsz sъ vHi nbcnыmi, moli1sz ko vLcэ za menE nedost0йnago, ўnhlago, nemoщnago i3 pečalьnago, vo mnHgіz bэdы6 vpadšago, ўtruždennago byrnыmi pHmыslы ўmA moegw2. Ѓzъ bo є4smь vertepъ ѕlhhъ dёlъ, tnю1dъ ne i3mёzй koncA grэh0vnomu njbhčaю: prigvoždenъ bo є4stь ќmъ m0й zemnы6mъ veщemъ. Čto2 sotvorю2; ne vёmъ. I# kъ komY pribёgnu, da sp7sena bydetъ dušA moS; t0kmw kъ tebЁ, s™hй їwanne, blgodati tezoimeni1te, ćkw tS pred8 gDemъ po bcdэ vёmъ b0lьša bhti roždennыhъ vsёhъ: i4bo tы2 spod0bilsz є3si2 kosnytisz verhY cRS hrtA, vzemlющagw grэhi2 mjra, ѓgnca b9іz: є3g0že moli2 za grёšnuю moю2 dyšu, da ponE tnhnэ, vъ pervыйnadesztь časъ, ponesY tzgotY blgyю i3 prіimY mzdY sъ poslёdnimi. E$й, krti1telю hrt0vъ, čtcnhй p®teče, kraйnій prbr0če, pervый vo blgodati m§nče, p0stnikwvъ i3 pusthnnikwvъ nastavniče, čistotы2 ўči1telю i3 bli1žnій dryže hrt0vъ! TS molю2, kъ tebЁ pribэgaю: ne tri1ni menE t tvoegw2 zastuplenіz, no vozstavi mS padšagosz mn0gimi grэhi6: njbnovi2 dyšu moю2 pokasnіemъ, ćkw vtorhmъ kreщenіemъ, poneže nboi1hъ načalьnikъ є3si2, kreщenіemъ njmыvazй prarodi1telьnый grёhъ, pokasnіemъ že njčiщazй koeg0ždo t dёlъ skvernыhъ. NJči1sti u5bo mS, grэhmi2 njskvernennago, i3 ponydi vni1ti, ѓmože ničt0že skverno vh0ditъ, vo crtvіe nbcnoe.

Mltva v7.

S™hй p®teče i3 krti1telю hrt0vъ їwanne! Propovёdnikъ shй pokasnіz, kaющihsz ne prezri nasъ, no moli1sz ko vLcэ hrtY za nasъ nedost0йnыhъ rabHvъ, ўnhlыhъ, nemoщnhhъ, vo mnHgіz grэhi2 vpadšihъ. Smerti ќbw čaemъ, nj grэsёhъ že našihъ nikoli1že pobolёhomъ i3 nj crtvіi nbcnэmъ ne popek0homsz: no ne prezri nasъ, krti1telю hrt0vъ, čtcnhй p®teče, b0lій roždennыhъ vsёhъ, p0stnikwmъ i3 pusthnnikwmъ nastavniče, čistotы2 ўči1telю i3 bli1žnій dryže hrt0vъ. TS m0limъ, kъ tebЁ pribэgaemъ: ne tri1ni nasъ prossщihъ tvoegw2 zastuplenіz, njbnovi2 dyšы našz pokasnіemъ, є4že є4stь vtor0e kreщenіe: tvoi1mъ hodataйstvomъ pred8 gDemъ i3sprosi2 namъ njčiщenіe grэhHvъ. ЎstA nedostHйnaz vopію1tъ kъ tebЁ, i3 dušA smirennaz m0litsz, serdce sokrušennoe i3z8 glubinы2 vozdыhaetъ: prostri2 preči1stuю tvoю2 desni1cu i3 zaщiti2 nasъ t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ. E$й, gDi ї}se hrtE! Mltvami s™agw їwanna krti1telz tvoegw2, i3zrsdnэe že prečctыz tvoeS m™re, vLčcы našez bcdы, sp7si2 nasъ grёšnыhъ rabHvъ tvoi1hъ, kaющihsz nj grэsёhъ. Th bo є3si2 bGъ kaющihsz, i3 na tS sp7si1telz vozlagaemъ nadeždu, slavzщe pres™0e i4mz tvoE, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 so pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G.

Krti1telю hrt0vъ, čtcnhй p®teče, kraйnій prbr0če, pervый vo blgodati m§nče, p0stnikwvъ i3 pusthnnikwvъ nastavniče, čistotы2 ўči1telю i3 bli1žnій dryže hrt0vъ! TS molю2, kъ tebЁ pribэgaю: ne tri1ni menE t tvoegw2 zastuplenіz, no vozstavi mS padšagosz mn0gimi grэhi6: njbnovi2 dyšu moю2 pokasnіemъ, ćkw vtorhmъ kreщenіemъ: njči1sti mS, grэhmi2 njskvernennago, i3 ponydi vni1ti, ѓmože ničt0že skverno vh0ditъ, vo crtvіe nbcnoe.

Troparь na ўsэknovenіe glavы2 їwanna krti1telz, glasъ v7:

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, tebё že dovlёetъ svidёtelьstvo gDne, p®teče: pokazalъ bo sz є3si2 voi1stinu i3 prbr0kwvъ čestnёйšій, ćkw i3 vъ strushъ kresti1ti spod0bilsz є3si2 propovёdannago. Tёmže za i4stinu postradavъ raduzsz, blgovэsti1lъ є3si2 i3 syщыmъ vo ѓdэ bGa ćvlьšagosz pl0tію, vzemlющago grёhъ mjra i3 podaю1щago namъ velію mlctь.

Veličanіe: Veličaemъ tS, krti1telю sp7sovъ їwanne, i3 počitaemъ vsi2 čestnhz tvoeS glavы2 ўsэknovenіe.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.