NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ѓvgusta k7a

Mltva prpdbnomu ґvramію smolenskomu, i3z8 ґkafіsta.

Q veli1kій džtče ґvramіe, d0blій podvi1žniče hrt0vъ, vъ sk0rbehъ i3 napastehъ preslavnый našъ pom0щniče i3 zaщi1tniče! Ničt0že vozm0že tluči1ti tS t lюbvE ko gDu ї}su: ni gonє1nіz, ni klevєtы2, ni preщє1nіz vragHvъ tvoi1hъ. Tы2, ćkw levъ, na branь proti1vu volkHvъ mhslennыhъ, duhHvъ ѕl0bы, i3zšelъ є3si2, i5že za d0broe tvoE i3spovёdanіe є3dinoplemennый tebЁ nar0dъ smolenskій na tS vozdvig0ša: no si1hъ, ćkw džgnennaz strэlA, porazi1lъ є3si2, si1loю blgodati s™agw d¦a ўkrэplsemь, i3 ćkw nrelъ, vъ gHrnіz njbi1tєli nc7A nbcnagw vospari1lъ є3si2, vёčnuю ži1znь, slavu i3 blženstvo neizrečennoe tamw naslёdovavъ. Vёruemъ, svstče b9ій, ćkw, predstoS so ѓgGlы i3 vsёmi s™hmi prt0lu slavы trіmpostasnagw bGa, ўsє1rdnыz i3 bGoprі‰tnыz vozn0siši mltvы ne t0kmw nj s™ёй njbi1teli seй, tob0ю ўstr0ennэй, i3 nj gradэ našemъ, no i3 nj vseй s™ёй hrt0vэ cRkvi, i3 nj pravoslavnэmъ carstvэ rwssjйstэmъ, i3 blgočesti1vэйšemъ їmperatorэ našemъ nіkolaэ ґlexandrovičэ. Vёmы, preslavnый čudotv0rče, kakw tы2, si1loю vsemogyщagw gDa ї}sa hrtA, є3щE ži1vъ shй, žažduщuю za grэhi2 lюdeй zemlю smolenskuю nbi1lьnыmъ doždemъ napoi1ti ўmoli1lъ є3si2, i3 po ўspenіi tvoemъ nbi6lьnыz darы blgodatnыz p0moщi vo sp7senіe vsBmъ sъ vёroю kъ tebЁ pribэgaющыmъ i3stočaeši, naipače že konči1nu sъ pokasnіemъ počitaющыmъ tS podaeši, da vsi2 є3dinodyšnw neispovэdi1moe veli1čіe blgosti b9іz proslavlsemъ. Tёmže sъ vёroю i3 lюb0vію pripadaющe i3 blgogovёйnw s™yю їkHnu tvoю2 lobыzaющe, m0limъ tS, d0brый našъ na nb7si2 mltvenniče i3 zastypniče: pomogaй namъ grBšnыmъ i3 smirє1nnыmъ tvoi1mi mltvami vo vsёhъ sk0rbehъ, nyždahъ i3 njbstosnіihъ našihъ, sohransй nasъ i3 s™yю sію2 njbi1telь tvoю2 i3 gradъ seй smolenskъ i3 vs‰ pravosl†vnыz hrtіanы rwssjйskіz stranы2 t vsskagw ѕlA i3 vsskіz napasti, naipače že vёčnomu našemu sp7senію spospэšestvyй, i3 vsёhъ prossщihъ tvoeS p0moщi i3 zastuplenіz sohransй. Taže moli2 hrtA sp7si1telz našego, da vsBmъ pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ mi1rъ i3 tišinY daruetъ, i3 da tvrati1tъ t nasъ vsskій gnёvъ na nы2 dvi1žimый. Da i3zbavitъ nasъ t sёteй vražіihъ, tomlenіz vo ќzahъ grэhA i3 mučenій ѓdovыhъ, i3 da spod0bitъ nasъ, nedost0йnыhъ i3 grёšnыhъ, stati njdesnyю є3gw2 na sudЁ є3gw2 pravednэmъ i3 vni1ti vъ vёčnый pok0й s™hhъ є3gw2, i3dёže prazdnuющihъ glasъ neprestannый i3 neizrečennaz sladostь zrsщihъ dobr0tu licA є3gw2: i3 takw da vozm0žemъ sъ tob0ю i3 vsёmi s™hmi bezkonečnw slaviti trbcu є3dinosyщnuю i3 nerazdёlьnuю vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

Dnesь vozsіS namъ pamztь tvoS, slavne, ćkw s0lnce, svэtozarnw lučami njzarsющaz mjrъ i3 tьmY n0щi ѕlhhъ duhHvъ t nasъ tgonsющaz: dnesь nbcnыz si6lы s™hhъ ѓgGlъ i3 dyšы pravednыhъ mhslennw toržestvyюtъ raduющesz. Dnesь i3 mы2 grёšnіi pripadaющe m0limsz: džtče prpdbne ґvramіe, hrtA bGa moli2 neprestannw, sp7sti2 gradъ i3 lю1di, lюbeznw tebE počitaющыz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.