NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa z7

Mltvы prpdbnomu njlu, s0rskomu čudotv0rcu.

Mltva №, i3z8 slyžbы.

Q prpdbne i3 bGoblženne džtče njle, bGomydrый nastavniče i3 ўči1telю našъ! Tы2 lюbvE radi b9іz t mіrski1hъ smuщenій ўdalszsz, vъ neproh0dnэй pusthni i3 vъ debrehъ vseli1tisz i3zv0lilъ є3si2, i3 ćkw lozA blgopl0dna, č†da pusthni ўmn0živъ, sl0vomъ, pisanіemъ i3 žitіemъ w4brazъ vsskіz i4nočeskіz dobrodёteli kvi1lsz є3si2: i3 ćkw ѓgGlъ vo pl0ti poži1vъ na zemli2, nhnэ vъ selenіihъ nbcnыhъ, i3dёže prazdnuющihъ glasъ neprestannый, vodvorsešisz, i3 sъ li6ki s™hhъ bGu predstoS, tomY hvalы6 i3 slavoslHvіz neprestannw prin0siši. M0limъ tS, bGoblženne, nastavi i3 nasъ, pod8 kr0vomъ tvoi1mъ ži1telьstvuющihъ, nepretknovennw po stopamъ tvoi6mъ hodi1ti i3 gDa bGa vsёmъ serdcemъ svoi1mъ lюbi1ti, togw2 є3di1nagw voždelёti i3 nj t0mъ є3di1nomъ pomыšlsti, myžestvennw že i3 blgoiskysnw proti1vu d0lu vlekyщihъ p0mыslwvъ i3 pril0gwvъ vražіihъ pratisz i3 tы6z vsegdA pobэždati: vsskuю že tэsnotY monašeskagw žitіS vozlюbi1ti i3 kr†snaz mjra segw2, lюbvE radi hrt0vы, voznenavi1dэti pomozi2 namъ: vssku že dobrodёtelь, vъ neйže samъ potrudi1lsz є3si2, vъ serdcahъ našihъ nasadi1ti namъ pos0bstvuй. Moli2 hrtA bGa, da i3 vsBmъ pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ, vъ mjrэ živyщыmъ, prosvэti1tъ ќmъ i3 džči serdє1čnыz, є4že ko sp7senію, ўtverdi1tъ | vъ vёrэ i3 blgočestіi i3 vъ dёlanіi zapovэdeй svoi1hъ, sohrani1tъ že t lesti mjra segw2, i3 njstavlenіe grэhHvъ daruetъ vsBmъ hrtіanwmъ, taže i3 vs‰ potrє1bnaz ko vremennomu žitію2 vsBmъ priloži1tъ. Blgočesti1vэйšago že gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča da vэnčaetъ gDь njryžіemъ blgovolenіz svoegw2, mhšcu є3gw2 da ўkrэpi1tъ, glub0kій i3 netemlemый mi1rъ є3mY da daruetъ, vesь že carstvuющій d0mъ є3gw2 vъ lюbvi2, є3dinomhslіi i3 vъ dolgodenstvіi da soblюdetъ, i3 vsskoe načalo i3 vlastь i3 vsE v0instvo є3gw2 na pytь pravdы i3 vёrnosti da ўpravitъ: da takw vsi2 hrtіane, vъ pusthni i3 vъ mjrэ ži1telьstvuющіi, ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poživytъ vo vsskomъ blgočestіi i3 čestnosti, i3 hrtA ўstы2 i3 serdcemъ proslavztъ, kypnw so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, čt0maz vъ njlo-s0rskoй pystыni, novgor0dskіz є3parhіi.

Q prpdbne i3 bGoblženne džtče našъ njle! Prіimi2 nhnэ nasъ, kъ tebЁ ўserdnw molsщihsz i3 pripadaющihъ ko vsečtcn0mu i3 mnogocэlebnomu tvoemY gr0bu, i3dёže s™0e tvoE i3 mnogotrydnoe pok0itsz tёlo. Dyhomъ že na nb7sёhъ predstoS s™ёй trbcэ, so ѓgGlы i3 prpdbnыhъ ntє1cъ li6ki, moli1sz nj nasъ čadэhъ tvoi1hъ, džtče, da i3zbavimsz t vsskihъ skorbeй, bolёzneй, bёdъ i3 njbstosnій i3 blgočestnw poživemъ vъ nastosщemъ žitіi2, hodsщe vъ zapovэdehъ i3 njpravdanіihъ gDnihъ bezpor0čnw. I#sprosi2 namъ grэhHvъ proщenіe, tэlesє1mъ zdravіe i3 dušamъ vёčnoe sp7senіe, ćkw da tvoi1mъ predstatelьstvomъ sp7saemi, slavu vozsыlati spod0bimsz vъ trbcэ slavimomu bGu, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Ўdali1vsz bёgaz davjdski mjra, i3 vs‰ ±že vъ nemъ ćkw ўmetы vmэni1vъ, i3 vъ mёstэ bezm0lvnэ vseli1vsz, duh0vnыz radosti i3sp0lnilsz є3si2, džtče našъ njle: i3 є3di1nomu bGu i3zv0livъ služi1ti, procvёlъ є3si2 ćkw fjnіxъ, i3 ćkw lozA blgopl0dna ўmn0žilъ є3si2 č†da pusthni. Tёmže blgodarstvennw vopіemъ: slava ўkrэpi1všemu tS vъ p0dvizэ pustыnnoži1telьstva: slava i3zbravšemu tS vъ rwssji tšelьnikwmъ ўstavopol0žnika i3zrsdna: slava mltvami tvoi1mi i3 nasъ sp7saющemu.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.