NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їanuarіa №i

Mltva prpdbnomu mіhai1lu kl0pskomu, i#z8 slyžbы.

Q prpdbne i3 preblženne džtče našъ mіhai1le! Tы2, vozželёvъ ўserdnw šestvovati voslёdъ gDa našegw ї}sa hrtA, vs‰ plotsk†z mudrov†nіz tri1nulъ є3si2: tы2, ntečestvo tvoE, r0dъ i3 vremennoe blgor0dstvіe i3 zemnagw carstvіz naslёdіe njstavivъ, monašestva i3 ю3r0dstva pytь ko sp7senію i3 kъ naslёdію crtvіz nbcnagw pred8izbralъ є3si2: prišedъ že di1vnэ vo njbi1telь sію2 pres™hz trbcы, vъ neй trudolю1bnw i3 bGoug0dnw podvizazsz, po premn0gu ko ўstroenію є3S spospэšestvovalъ є3si2: i3 t vsёhъ bёdъ, t glada, vražіz nahoždenіz i3 džgnennagw zapalenіz i3 vsskagw ѕlA džnuю sohransz, i3 zaщiщaz živyщыz vъ neй i3 kъ neй pritekaющыz, puti2 gDnю poučalъ є3si2. Tы2 i3 nhnэ, pres™ёй trbcэ so vsёmi s™hmi predstoS i3 neprestannw nasыщazsz zrёnіz b9estvA trisvёtlagw, pominaй čtyщыz s™yю pamztь tvoю2: ne premolči2, ўg0dniče hrt0vъ, ko gDu molssz, da blgodatію svoeю s™yю njbi1telь sію2, vъ neй živyщыz i3 truždaющыzsz, kypnw že i3 i5mъ blgodёющыz pri1snw prіwsэnsetъ, takožde i3 vs‰ pritekaющыz ko sщ7ennэй racэ tvoeй i3 m0щi tvo‰ ўstы2 i3 serdcemъ lobыzaющыz zdr†vы i3 nevredi6mы sohransetъ i3 t vsskіz napasti svoboždaetъ, putešestvuющыmъ vъ puti2 blgopospёšestvo podavaz, bolsщыmъ že zdravіe i3 peč†lьnыmъ ўtэšenіe, si6rыmъ i3 vdovi1camъ i3 vsBmъ napastvuєmыmъ sk0roe zastuplenіe i3 vspomoženіe, i3 t vražіihъ navёtwvъ tverdoe njgraždenіe i3 zaщiщenіe: ne prestaй že molssz i3 nj hrtoimeni1tэй deržavэ blgočesti1vэйšagw, samoderžavnэйšagw, veli1kagw gosudarz našegw, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča, ćkw da tvoi1mъ predstatelьstvomъ i3 mltvami sohransemi, vozm0žemъ p0dvigъ tečenіz neblaznennw soverši1ti, slavzщe s™yю trbcu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, i3 tvoE zastuplenіe, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

I$že na zemli2 hrtA radi v0leю vъ byйstvo preloži1vsz, mjra segw2 kraswtы2 tnю1dъ voznenavi1dэlъ є3si2, i3 plotsk†z i3gr†nіz ўvzdi1vъ post0mъ i3 žaždeю i3 na zemli2 leganіemъ, t zn0z že i3 stydeni, t doždS i3 snёga, i3 t pr0čіz vozdyšnыz tsgosti nikogdaže ўkloni1lsz є3si2: dyšu že njči1stilъ є3si2 dobrodёtelьmi ćkw zlato vъ gorni1lэ, džtče prpdbne bGon0sne mіhai1le, i3 nhnэ na nb7sёhъ predstoi1ši prt0lu pres™hz trbcы. No ćkw i3mёzй derznovenіe mn0goe, moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.