NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ґprjlіa k7ѕ

Mltva s™i1telю stefanu, є3pckpu permskomu, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Q bGowsvzщennый i3 ravnoapclьnый s™i1telю hrt0vъ stefane, n0vый bGovёdэnіz propovёdniče i3 prosvэti1telю velikopermskihъ vo їdwlopokl0nstvэ ži1všihъ lюdeй, ko i4stinnomu є3đlьskomu svёtu putevodi1telю, pastыrю d0brый i3 ўči1telю premydrый, d¦a s™agw sosyde i3zbrannый, hrtopodražatelьnый kъ nbcnomu sіHnu nastavniče i3 rukovodi1telю, w4braze blgonravіz vsBmъ blgočestnw ži1ti želaющыmъ, blgoiskysnый mhslennagw korablS, črez8 m0re mjra segw2 kъ nbcnomu pristaniщu plavaющagw, pravi1telю, di1vnый vo їerarsэhъ, ўvэnčannый b9estvennoю blgodatію, vserwssjйskій svэti1lьniče, veli1kій čudotv0rče i3 moli1tvenniče teplый! Kъ tebЁ, vo ўmilenіi dyšъ i3 sokrušenіi serdecъ našihъ, mы2 njkasnnіi i3 grёšnіi blgonadežnw pritekaemъ, i3 pred8 čudotv0rnыmъ tvoi1mъ gr0bomъ, vъ nemže s™ы6z m0щi tvo‰ počivaюtъ (i3li2: pred8 s™hmъ i3 čudotv0rnыmъ tvoi1mъ w4brazomъ), vopіemъ, prossщe smirennіi p0moщi tvoeS i3 teplagw ko preblg0mu bGu hodataйstva, da tvoi1mi bGoprіstnыmi mltvami i3spr0siši namъ t negw2 člvэkolю1bnuю mlctь, njstavlenіe mn0gihъ našihъ sogrэšenій, dušamъ i3 tэlesє1mъ zdravіe so sp7senіemъ: da blgovoli1tъ že gDь tvoi1mi mltvami bezbёdnw vъ mjrэ semъ hodi1ti namъ do skončanіz žitіS našegw, vo vremz že razlučenіz našegw t ži1zni seS dyhъ našъ ѓgGlы svoi1mi s™hmi vъ pokasnіi i3 mi1rэ mi1lostivnw da prіi1metъ, ćkw da t mračnыhъ i3 ѕlokovarnыhъ i3 lю1tыhъ duhHvъ demonskihъ na vozdysэ prošedše nevozbrannw, kъ nemY neposthdnw predstanemъ, i3 pokloni1msz, i3 bezsmertnыz i3 blžennыz ži1zni spod0bimsz so vsёmi s™hmi vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

B9estvennыmъ želanіemъ t ю4nagw v0zrasta, stefane premydre, razžegsz, kremъ hrt0vъ vzslъ є3si2, i3 lюdeй njlzdenBvšaz drevle nevёrіemъ serdcA, b9estvennoe sёmz vъ ni1hъ sёzvъ, є3đlьski duh0vnэ porodi1lъ є3si2. Tёmže preslavnuю tvoю2 pamztь počitaющe, m0limъ tS: moli2, є3g0že propovёdalъ є3si2, da sp7setъ dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.