NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ґprjlіa k7g

Mltva s™ёй m§ncэ cari1cэ ґlexandrэ, i3z8 kanHna s™ёй m§ncэ.

CRkve s™hz ўkrašenіe i3 myčenicъ slavo, preslavnaz cari1ce ґlexandro! Kъ tebЁ vo ўmilenіi serdecъ našihъ pripadaemъ, i3 tvoegw2 zastuplenіz ў gDa nj nasъ m0limъ. Ѓщe bo čistotЁ tvoeй ne porevnovahomъ, i3 bezbosznennagw i3spovёdanіz tvoegw2 ne prіobщi1homsz, pače že mn0gimi pregrэšenьmi i3 lю1tыmi padenьmi i3 tstypstvы gnёvъ b9ій privlek0homъ: no ne h0щemъ vo grэsёhъ našihъ ўmreti, i3 na tv0й p0dvigъ vziraющe, paki na njdolёnіe strasteй našihъ njpolčaemsz. Sіe že vёduщe, ćkw kromЁ blgodatnыz p0moщi ničt0že blg0e sotvori1ti vozm0žemъ, tyю p0moщь namъ t gDa podati tS pr0simъ. Th bo, strastoterpice s™az, velіe ko vLcэ derznovenіe stzžala є3si2, ćkw proslavivšaz є3go2 vъ čistotЁ duši2 tvoeS i3 vъ tэlesi2 tvoemъ stradalьčestэmъ, treklasz є3si2 slavы i3 česti mjra segw2, vozlюbi1vši bogatstvo i3 pohvalY hrtHvы. Tёmže t togw2 bogatstva i3 našeй niщetЁ duhHvnaz podaždь darov†nіz, i3 t bezmёrnыhъ pregrэšenій ži1znь našu soblюdi2, mi1rъ i3 bezmztežіe namъ i3sprosi2, t nyždы i3 ўnhnіz nasъ predstatelьstvomъ tvoi1mъ njgradi2, drygъ ko drygu nasъ vъ poslušanіi i3 bratolю1bіi nastavi, i3 ko gDu džči serdecъ našihъ vsegdA vozvodi2, vo є4že slaviti namъ nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a deržavu, i3 tvoE teploe predstatelьstvo, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Carstva zemnagw slavu prezrёvši, є3di1nago hrtA, nasъ radi raspstago, vozlюbi1la є3si2, i3 togo2 myžestvennэ i3spovёduющi, vэncemъ m§nčeskimъ ўvэnčalasz є3si2, vseblžennaz cari1ce ґlexandro: tёmže i3 nhnэ prt0lu cRS slavы na nb7sёhъ predstosщi, moli1sz nj sp7senіi dyšъ našihъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.