Молитве Светима

Ґпрjліа к7г

Мlтва с™ёй м§нцэ цари1цэ ґлеxaндрэ, и3з8 канHна с™ёй м§нцэ.

ЦRкве с™hz ўкрашeніе и3 мyченицъ слaво, преслaвнаz цари1це ґлеxaндро! Къ тебЁ во ўмилeніи сердeцъ нaшихъ припaдаемъ, и3 твоегw2 заступлeніz ў гDа њ нaсъ м0лимъ. Ѓще бо чистотЁ твоeй не поревновaхомъ, и3 безбоsзненнагw и3сповёданіz твоегw2 не пріoбщи1хомсz, пaче же мн0гими прегрэшeньми и3 лю1тыми падeньми и3 tстyпствы гнёвъ б9ій привлек0хомъ: но не х0щемъ во грэсёхъ нaшихъ ўмрeти, и3 на тв0й п0двигъ взирaюще, пaки на њдолёніе страстeй нaшихъ њполчaемсz. Сіe же вёдуще, ћкw кромЁ бlгодaтныz п0мощи ничт0же бlг0е сотвори1ти возм0жемъ, тyю п0мощь нaмъ t гDа подaти тS пр0симъ. Тh бо, страстотeрпице с™az, вeліе ко вLцэ дерзновeніе стzжaла є3си2, ћкw прослaвившаz є3го2 въ чистотЁ души2 твоеS и3 въ тэлеси2 твоeмъ страдaльчестэмъ, tреклaсz є3си2 слaвы и3 чeсти мjра сегw2, возлюби1вши богaтство и3 похвалY хrтHвы. Тёмже t тогw2 богaтства и3 нaшей нищетЁ духHвнаz подaждь даров†ніz, и3 t безмёрныхъ прегрэшeній жи1знь нaшу соблюди2, ми1ръ и3 безмzтeжіе нaмъ и3спроси2, t нyжды и3 ўнhніz нaсъ предстaтельствомъ твои1мъ њгради2, дрyгъ ко дрyгу нaсъ въ послушaніи и3 братолю1біи настaви, и3 ко гDу џчи сердeцъ нaшихъ всегдA возводи2, во є4же слaвити нaмъ nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а держaву, и3 твоE тeплое предстaтельство, во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Цaрства земнaгw слaву презрёвши, є3ди1наго хrтA, нaсъ рaди распsтаго, возлюби1ла є3си2, и3 того2 мyжественнэ и3сповёдующи, вэнцeмъ м§нческимъ ўвэнчaласz є3си2, всебlжeннаz цари1це ґлеxaндро: тёмже и3 нhнэ пrт0лу цRS слaвы на нб7сёхъ предстоsщи, моли1сz њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ.

 

Коментарисање није више омогућено.