NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ґprjlіa k7g

Mltvы s™0mu velikom§nku geHrgію pobэdon0scu.

Mltva №.

S™hй, slavnый i3 vsehvalьnый velikom§nče hrt0vъ geHrgіe! S0brannіi vo hramэ tvoemъ i3 pred8 їkHnoю tvoeю s™0ю poklansющіisz lю1dіe m0limъ tS, i3zvёstnый želanіz našegw hodataю: moli2 sъ nami i3 nj nasъ ўmolsemago t svoegw2 blgoserdіz bGa, da mi1lostivnw ўslhšitъ nasъ prossщihъ є3gw2 blgosthnю, i3 ne njstavitъ vs‰ n†ša ko sp7senію i3 žitію2 n{ždnaz prošє1nіz, i3 daruetъ blgočesti1vэйšemu їmperatoru našemu pobёdu na soproti6vnыz, da ўkrэpi1tъ že dannoю tebЁ blgodatію vo branehъ pravoslavnoe v0instvo, i3 si6lы vozstaю1щihъ vr†gъ našihъ da nizloži1tъ, da postыdstsz i3 posramztsz, i3 derzostь i4hъ da sokruši1tsz, i3 da ўvёdztъ, ćkw mы2 i4mamы b9estvennuю p0moщь: i3 vsBmъ vъ sk0rbi i3 njbstosnіi syщыmъ mnogom0щnoe kvi2 tvoE zastuplenіe. Ўmoli2 gDa bGa, vseS tvari sozdatelz, i3zbaviti nasъ t vёčnagw mučenіz, da vsegdA proslavlsemъ nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, i3 tvoE i3spovёduemъ predstatelьstvo, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q vsehvalьnый, s™hй velikom§nče i3 čudotv0rče geHrgіe! Pri1zri na nы2 sk0roю tvoeю p0moщію, i3 ўmoli2 člvэkolю1bca bGa, da ne njsyditъ nasъ grёšnыhъ po bezzak0nієmъ našыmъ, no da sotvori1tъ sъ nami po veli1cэй svoeй mlcti. Ne prezri molenіz našegw, no i3sprosi2 namъ ў hrtA bGa našegw ti1hoe i3 bGoug0dnoe žitіE, zdravіe že duševnoe i3 tэlesnoe, zemli2 plodor0dіe i3 vo vsemъ i3z8obi1lіe, i3 da ne vo ѕlo2 njbrati1mъ blg†z, daryєmaz namъ tob0ю t vseщedragw bGa, no vo slavu s™agw i4mene є3gw2 i3 vъ proslavlenіe krёpkagw tvoegw2 zastuplenіz, da podastъ džnъ pravoslavnomu їmperatoru našemu i3 vsemY bGolюbi1vomu v0instvu na supostatы njdolёnіe, i3 da ўkrэpi1tъ carstvo є3gw2 nepremэnsemыmъ mi1romъ i3 blgoslovenіemъ: i3zrsdnэe že da njgradi1tъ nasъ s™hhъ ѓgGlъ svoi1hъ njpolčenіemъ, vo є4že i3zbavitisz namъ, po i3sh0dэ našemъ i3z8 žitіS segw2, t k0zneй lukavagw i3 tsžkihъ vozdyšnыhъ mыtarstvъ є3gw2, i3 newsuždє1nnыmъ predstati prt0lu gDa slavы. Ўslhši nasъ, strastoterpče hrt0vъ geHrgіe, i3 moli2 za nы2 neprestannw trіmpostasnago vLku vsёhъ bGa, da blgodatію є3gw2 i3 člvэkolю1bіemъ, tvoeю že p0moщію i3 zastuplenіemъ, njbrsщemъ mlctь, so ѓgGlы i3 ґrh†gGlы i3 vsёmi s™hmi njdesnyю pravosydnagw sudіi2 stati, i3 togo2 neprestannw slaviti so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

P0dvigomъ d0brыmъ podvizalsz є3si2, strastoterpče hrt0vъ geHrgіe, i3 vёrы radi njbliči1lъ є3si2 muči1teleй nečestіe: žertva že blgoprіstna bGovi prineslsz є3si2. Tёmže i3 vэnecъ prіslъ є3si2 pobёdы, i3 mltvami, svste, tvoi1mi vsBmъ podaeši pregrэšenій proщenіe.

I$nъ troparь, glasъ t0йže:

Ćkw plёnnыhъ svobodi1telь i3 ni1щihъ zaщi1titelь, nemoщstvyющihъ vračь, careй pob0rniče, pobэdon0sče velikom§nče geHrgіe, moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.