NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ґprjlіa k7

Mltva s™0mu m§nku gavrіi1lu mladencu, i3z8 slyžbы.

Mladenčeskagw neѕl0bіz hrani1telю i3 myčeničeskagw myžestva nosi1telю, gavrіi1le blženne, stranы2 našez ґdamante dragocёnnый i3 їudeйskagw nečestіz njbliči1telю! Kъ tebЁ mы2 grёšnіi moli1tvennw pribэgaemъ, i3 nj grэsёhъ svoi1hъ sokrušaющesz, malodyšіz že svoegw2 stыdsщesz, lюb0vію zovemъ ti2: našihъ skvernъ ne vozgnušaйsz, čistotы2 shй sokr0viщe: našegw malodyšіz ne njmerzi2, dolgoterpёnіz ўči1telю: no pače si1hъ, nemwщi našz t nb7sъ vi1dz, tёhъ i3scэlє1nіz namъ tvoeю podaždь moli1tvoю, i3 tvoeS hrtY vёrnosti podražatєli nasъ bhti nauči2. Ѓщe že terpэli1vnw krestъ i3skušenій i3 ѕlostradanій ponesti2 ne vozm0žemъ, nbače i3 togdA mi1lostivыz tvoeS p0moщi ne liši2 nasъ, ўg0dniče b9ій, no svob0du i3 njslabu namъ ў gDa i3sprosi2. Taže i3 molsщыzsz nj čadэhъ svoi1hъ matєri ўslhši, zdravію i3 sp7senію mladencєmъ t gDa podatisz ўmolszй. Nёstь takovagw žest0kagw serdca, є4že slhšanіemъ nj mykahъ tvoi1hъ, s™hй mladenče, ne ўmili1tsz: i3 ѓщe kromЁ segw2 ўmilennagw vozdыhanіz nikoegHže blgagw dэsnіz prinesti2 vozm0žemъ, no i3 takovhmъ ўmilennыmъ p0mыslomъ našz ўmы2 i3 serdcA, blženne, prosvэti1vъ, na i3spravlenіe žitіS našegw blgodatію b9іeю nasъ nastavi. Vloži2 vъ nasъ nj sp7senіi duši2 i3 nj slavэ b9іeй revnostь neustannuю, i3 nj časЁ smertnэmъ pamztь neushpnuю hrani1ti pomozi2 namъ. Naipače že vъ smertnэmъ ўspenіi našemъ terz†nіz demwnskaz i3 p0mыslы tčaznіz t dyšъ našihъ predstatelьstvomъ tvoi1mъ tženi2, i3 sі‰ ўpovanіemъ b9estvennagw proщenіz i3sp0lni, vo є4že i3 togdA i3 nhnэ slaviti namъ miloserdіe nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, i3 tvoE krёpkoe zastuplenіe, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ є7:

S™hй mladenče gavrіi1le, tы2, za probodennago nasъ radi t їudє1й, lю1tэ t džnэhže vъ rebra probodenъ bhlъ є3si2, i3, za i3stoči1všago kr0vь svoю2 za nasъ, vsE tёlo tvoE na i3stočenіe kr0ve vъ lю6tыz ćzvы predalъ є3si2: nhnэ že vo slavэ vёčnэй sъ ni1mъ vseli1lsz є3si2. Tёmъ pomzni2 i3 nasъ, m0limъ, zdЁ čtyщihъ pamztь tvoю2, prosS namъ zdravіe tэlesi2 i3 sp7senіe dušamъ našыmъ.

Veličanіe: Veličaemъ tS, strastoterpče s™hй mladenče gavrіi1le, i3 čtemъ čestn†z strad†nіz tvo‰, ±že za hrtA preterpёlъ є3si2.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.