NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ґprjlіa d7i

Mltva s™ы6mъ m§nkwmъ vi1lєnskimъ: ґntHnію, їwannu i3 є3vstafію, i3z8 slyžbы.

S™ji m§ncы ґntHnіe, їwanne i3 є3vstafіe! Pri1zrite sъ nbcnagw čert0ga na trebuющihъ vašez p0moщi i3 ne tvergnite prošenій našihъ, no, ćkw pri1snіi blgodёtєli i3 hod†tai naši, moli1te hrtA bGa, da, člvэkolюbi1vъ i3 mnogomlctivъ shй, sohrani1tъ nasъ t vsskagw lю1tagw njbstosnіz: t trysa, pot0pa, ngnS, mečA, našestvіz i3noplemennikwvъ i3 meždous0bnыz brani. Da ne njsyditъ nasъ grёšnыhъ po bezzak0nієmъ našыmъ, i3 da ne vo ѕlo2 njbrati1mъ blg†z, daryєmaz namъ t vseщedragw bGa, no vo slavu s™agw i4mene є3gw2 i3 vъ proslavlenіe krёpkagw vašegw zastuplenіz. Da mltvami vašimi dastъ namъ gDь mi1rъ p0mыslwvъ, t pagubnыhъ strasteй vozderžanіe i3 t vsskіz skvernы ўdalenіe: i3 da ўkrэpi1tъ vo vsemъ mjrэ svoю2 є3di1nu s™yю, sob0rnuю i3 ґpclьskuю cRkovь, ю4že stzžalъ є4stь čtcn0ю svoeю kr0vію. Moli1tesz priležnw, s™ji m§ncы, da blgoslovi1tъ hrt0sъ bGъ pomazannika svoego2, blgočesti1vэйšago gosudarz їmperatora nіkolaz ґlexandroviča, vesь є3gw2 carstvuющій d0mъ i3 vsю2 є3gw2 deržavu, da ўtverdi1tъ vo s™ёй svoeй pravoslavnэй cRkvi živhй dyhъ pravыz vёrы i3 blgočestіz: da vs‰ č†da є3S, t suemydrіz i3 suevёrіz svobodi1všesz, d¦omъ i3 i4stinoю poklansюtsz є3mY, i3 nj soblюdenіi є3gw2 zapovэdeй ўserdnw potщatsz: da mы2 vsi2 vъ mi1rэ i3 blgočestіi poživemъ vъ nastosщemъ vёcэ, i3 dosti1gnemъ blžennыz vёčnыz ži1zni na nb7si2, blgodatію gDa našegw ї}sa hrtA є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 deržava, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Zemnhhъ česti i3 slavы tvergšesz, d0blіi i3 čestnji stradalьcы, vёrы radi krёpkw i3 myžestvennw m{ki preterpёste, na smertь sebE davše za ži1znь vsёhъ vLku: tёmže i3 hrt0sъ preslavnw stolp0mъ w4blačnыmъ sъ nebesE vasъ njzari2, i3 p0čestьmi i3 vэncы6 t prt0la slavы vэnčA. So ѓgGlы tomY predstosщe, moli1te sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

I$nъ troparь, glasъ t0йže:

T k0rene nepl0dna, preblžennіi, vozrasti1vše pravoslavnыz vёrы vBtvi, pervom§nkwmъ tezoimeni1ti kvi1stesz: ѕlagw bo i3 nečesti1vagw knszz ćrosti ne ўbosstesz, povelэvaющa hrtA treщi1sz. Segw2 radi myčeničєskіz vэncы2 prіemše i3 so ѓgGlы prt0lu vLčnю predstosщe, nj nasъ moli1tesz, preblžennіi, pravoslavnw čtyщihъ s™yю pamztь vašu.

Veličanіe: Veličaemъ vasъ, strastoterpcы s™ji ґntHnіe, їwanne i3 є3vstafіe, i3 čtemъ čestn†z strad†nіz v†ša, ±že za hrtA preterpёli є3stE.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.