NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ґprjlіa v7i, maіa k7a, їynіa ‹ i3 vъ nedёlю vsёhъ s™hhъ

Mltva s™i1telю vasjlію, є3pckpu rzzanskomu, i3z8 slyžbы.

BGoizbranne pervos™i1telю našъ i3 ўg0dniče hrt0vъ vasjlіe, svstostію žitіS tvoegw2, čydnыmъ po vodamъ plavanіemъ i3 netlёnіemъ moщeй tvoi1hъ preproslavlenne! PredstoS prt0lu vsederži1telz i3 i3mёz velіe kъ nemY derznovenіe, moli2 є3go2, da probavitъ mlctь svoю2 kъ namъ grBšnыmъ i3 nedostHйnыmъ rabHmъ svoi6mъ, i3 daruetъ blgočesti1vэйšemu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču, zdravіe, dolgodenstvіe i3 vo vsemъ blg0e pospэšenіe: pastыrєmъ cRkve da podastъ duh0vnoe trezvenіe i3 revnostь nj sp7senіi pas0mыhъ: gradonačalьnikwmъ i3 sudіsmъ strahъ b9ій, pravotY i3 bezkorhstіe: v0inwmъ terpёnіe, myžestvo i3 na vragi2 njdolёnіe: suprygwmъ vzai1mnuю lюb0vь, vёrnostь i3 є3dinomhslіe: kyplю dёющыmъ pravodyšіe, zemledёlьcєmъ trudolю1bіe i3 trezvennostь, si6rыmъ prizrёnіe, bolsщыmъ i3scэlenіe, njbi6dimыmъ zastuplenіe, njklevetavaєmыmъ njpravdanіe, i3 vsBmъ lю1demъ pastvы tvoeS vs‰ ko vremennэй i3 vёčnэй ži1zni potrє1bnaz. Pače že moli2 gDa, mltvenniče našъ, da prosti1tъ namъ vsskoe sogrэšenіe v0lьnoe i3 nev0lьnoe, i3 njči1stitъ t vsskіz skvernы pl0ti i3 dyha: da i3zbavitъ t k0zneй i3sk0nnagw vragA, nenavi1stnika i3 čelovэkoubjйcы, i3 sohrani1tъ t klevetы2 čelovёčeskіz: da ўtverdi1tъ vo i4stinnэй sp7si1telьnэй vёrэ i3 nelicemёrnэmъ blgočestіi: da soblюdetъ t suemydrіz i3 dušetlёnnыhъ ўčenій duhHvъ lestčihъ, dёйstvuющihъ vъ vёcэ semъ vъ sыnёhъ protivlenіz: da njhrani1tъ serdcA n†ša t prelьщenіz krasnыmi mjra segw2, i3 da nauči1tъ njgrebatisz t plotski1hъ pohoteй i3 strasteй, gHrnzz mydrstvovati, ґ ne zemn†z. Moli2, džtče našъ, vses™ago i3 b9estvennago d¦a, da vozsіsetъ svёtъ blgodati є3gw2 bratіzmъ našыmъ po pl0ti, vo tьmЁ lževёrіz sэdsщыmъ, i3 da poznaюtъ hrtA, bGa i4stinnago, є3di1nago sp7si1telz vsёhъ čelovBkъ: da vozsіsetъ svёtъ seй i3 bluždaющыmъ na raspytіihъ rask0la, da vrazumstsz i3 prіi1dutъ vo njgradu pravoslavnыz cRkve, vъ neйže є3di1nэй nesomnёnnw sodэvaetsz vёčnoe sp7senіe vёrnыhъ. Q s™i1telю hrt0vъ, moli1tvenniče našъ! Moli2 hrtA bGa i3 prečctuю m™rь є3gw2, da ўprazdni1tъ vraždы6 našz i3 nestroє1nіz, soedini1tъ že vs‰ nы2 bGopod0bnoю lюb0vію, da vъ mi1rэ i3 є3dinomhslіi, želanіemъ sp7senіz gorsщe, gDevi rab0taющe, drygъ dryga tzgwtы2 nossщe, d0brыmъ p0dvigomъ podvizaemsz, i3 tečenіe skončavše, dosti1gnemъ vъ ti1hoe pristaniщe nbcnagw crtvіz, i3 proslavimъ neizrečennoe člvэkolю1bіe i3 miloserdіe sp7si1telz našegw, ї}sa hrtA, sn7a b9іz, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 pres™hmъ d¦omъ, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Pervэe vъ myromэ s™i1telьstvomъ počtenъ bhlъ є3si2, i3z8 negHže nepravednw i3zgonsemь, na mantію, ćkw na legkій korablь, vozšelъ є3si2, na neйže pače є3stestvA, ćkw bezpl0tenъ, po vodamъ šestvіe tvorS, promыšlenіemъ vhšnzgw i3 zastuplenіemъ bGom™re ўpravlsemь, bGospasaemagw grada rzzani dosti1glъ є3si2, i3 vъ nemъ ґrhіereйstva prest0lъ vosprіi1mъ, bGodannuю pastvu rzzanskuю d0brэ ўpaslъ є3si2, s™i1telю džtče našъ vasjlіe: moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.