NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ґprjlіa z7

Mltva prpdbnomu danіi1lu perezslavskomu, i3z8 ґkafіsta.

Q prpdbne i3 bGon0sne džtče našъ danіi1le! Vsesmirennw kъ tebЁ pripadaemъ i3 tebЁ m0limsz: ne tstupaй t nasъ dyhomъ tvoi1mъ, no vsegdA pominaй nasъ vo s™hhъ i3 blgoprіstnыhъ moli1tvahъ tvoi1hъ ko gDu našemu ї}su hrtY. Moli1sz є3mY, da ne potopi1tъ nasъ bezdna grэh0vnaz, i3 da ne bydemъ vragHmъ, nenavi1dzщыmъ nasъ, vъ radovanіe: da prosti1tъ hrt0sъ bGъ našъ tvoi1mъ predstatelьstvomъ za nasъ vs‰ sogrэšє1nіz n†ša, i3 svoeю blgodatію da vodvori1tъ posredЁ nasъ є3dinodyšіe i3 lюb0vь, i3 da i3zbavitъ nasъ t k0zneй i3 navёtwvъ dіavolьskihъ, t glada, gubi1telьstva, ngnS, vsskіz sk0rbi i3 nyždы, t bolёzneй duševnыhъ i3 tэlesnыhъ i3 t vnezapnыz smerti: da spod0bitъ džnъ nasъ, pritekaющihъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ, vo i4stinnэй vёrэ i3 pokasnіi poži1ti, hrtіanskіz neposthdnыz i3 mi1rnыz konči1nы žitіS našegw dosti1gnuti, i3 naslёdovati crtvo nbcnoe, i3 slaviti pres™0e i4mz є3gw2, so beznačalьnыmъ nc7emъ i3 pres™hmъ d¦omъ, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

T ю4nosti, blženne, vsego2 sebE gDevi vozloži1vъ, pri1snw povinyzsz bGu, proti1vzsz že dіavolu, str†sti grэhHvnыz pobэdi1lъ є3si2: tёmže samъ hramъ b9ій bhvъ, i3 njbi1telь krasnu vo slavu pres™hz trbcы vozdvi1gnuvъ, i3 sobrannoe tob0ю vъ neй stado hrt0vo bGoug0dnw ўpasъ, prestavilsz є3si2 kъ vBčnыmъ njbi1telemъ. DŽtče danіi1le, moli2 trіmpostasnago vo є3di1nomъ suщestvЁ bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.