NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ґprjlіa d7

Mltva prpdbnыmъ їHsifu pэsnopi1scu i3 geHrgію, i4že vъ malei.

BGoizbrannіi i3 prpdbnіi ntcы2 naši i3 ўgHdnicы hrtHvы їHsife i3 geHrgіe, svstostію žitіS vašegw prosіsvšіi, nhnэ že prt0lu vsederži1telz predstosщіi i3 velіe derznovenіe ko hrtY bGu našemu i3myщіi! Smirennw m0limъ vasъ vo ўmilenіi serdca: moli1te gDa, da probavitъ džnъ mlctь svoю2 ko pravoslavnomu ntečestvu našemu i3 da daruetъ blgočesti1vэйšemu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču, zdravіe i3 dolgodenstvіe i3 vo vsemъ blg0e pospэšenіe: pastыrєmъ cRkve čelovэkolю1bіe i3 revnostь nj sp7senіi pas0mыhъ da podastъ, gradonačalьnikwmъ i3 sudіsmъ strahъ b9ій, pravotY i3 bezkorhstіe, v0inwmъ vёrnostь, myžestvo i3 na vragi2 njdolёnіe, suprygwmъ vzai1mnuю lюb0vь i3 є3dinomhslіe, kyplю dёющыmъ čestnostь i3 pravodyšіe, zemledёlьcєmъ i3 vsBmъ truždaющыmsz trudolю1bіe i3 trezvennostь, si6rыmъ prizrёnіe, bolsщыmъ i3scэlenіe, njbi6dimыmъ zastuplenіe, njklevetaєmыmъ njpravdanіe i3 vsBmъ lю1demъ vs‰ ko vremennэй i3 vёčnэй ži1zni potrє1bnaz. Pače že moli1te gDa, moli1tvєnnicы naši, da prosti1tъ namъ vsskoe sogrэšenіe v0lьnoe i3 nev0lьnoe i3 njči1stitъ nasъ t vsskіz skvernы pl0ti i3 dyha, da i3zbavitъ nasъ t k0zneй dіavolьskihъ i3 t klevetы2 čelovёčeskіz, da ўtverdi1tъ nasъ vъ pravoslavnэй sp7si1telьnэй vёrэ i3 nelicemёrnэmъ blgočestіi i3 da nauči1tъ nasъ gHrnzz mydrstvovati, ґ ne zemn†z. Moli1te, ntcы2 naši, vses™ago i3 b9estvennago d¦a, da vodvori1tsz mi1rъ i3 tišinA vъ zemli2 našeй, da vozsіsetъ svёtъ blgodati є3gw2 vsBmъ bratіzmъ našыmъ po pl0ti, vo tьmЁ lževёrіz i3 suemydrіz sэdsщыmъ, i3 da poznaюtъ vsi2 hrtA bGa i4stinnago, є3di1nago sp7si1telz vsёhъ čelovBkъ, i3 da vrazumstsz i3 prіi1dutъ i3novёrnіi bratіz naši vo njgradu cRkve pravoslavnыz, vъ neйže є3di1nэй vёčnoe sp7senіe sodэvaetsz. Moli1te u5bo, prpdbnіi ntcы2, da vъ mi1rэ i3 є3dinomhslіi, želanіemъ sp7senіz gorsщe, gDevi porab0taemъ, i3 drygъ dryga tzgwtы2 nossщe, d0brыmъ p0dvigomъ podvizaemsz, i3 takw vъ ti1hoe pristaniщe nbcnagw crtvіz dosti1gnemъ, i3 proslavimъ neizrečennoe člvэkolю1bіe i3 miloserdіe sp7si1telz našegw, ї}sa hrtA, sn7a b9іz, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 pres™hmъ d¦omъ, vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.