NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ґprjlіa №, marta ѕ7 i3 vъ nedёlю nj razslablennэmъ

Mltva s™0mu m§nku ґvramію bolgarskomu, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

S™hй m§nče ґvramіe, d0blій v0ine hrtA cRS nbcnagw, vъ sk0rbehъ i3 napastehъ preslavnый našъ pom0щniče i3 zaщi1tniče! Ničt0že vozm0že tluči1ti tS t lюbvE ko gDu ї}su: ni lє1stnaz njbэщ†nіz bl†gъ vremennыhъ, ni preщє1nіz, ni m{ki t ѕlhhъ vragHvъ s™ёйšіz hrt0vы vёrы: tы2, ćkw levъ, i3zšelъ є3si2 na branь proti1vu volkHvъ mhslennыhъ, duhHvъ ѕl0bы, podvi1gšihъ na tS, radi d0bragw tvoegw2 i3spovёdanіz, є3dinoplemennый tebЁ nar0dъ bolgarskій, i3, ćkw džgnennaz strэlA, tёhъ porazi1lъ є3si2 si1loю blgodati s™agw d¦a i3 krёpkіz, ćkw smertь, lюbvE tvoeS kъ bGu. Ѓщe i3 prolіslъ є3si2 kr0vь tvoю2 za hrtA bGa našego, pogubi1vъ vremennuю ži1znь: nbače bezsmertnoю dušeю, ćkw nrelъ, vospari1lъ є3si2 vъ gHrnіz njbi1tєli nc7A našegw, i3 tamw vёčnuю ži1znь, slavu i3 blženstvo neizrečennoe vosprіslъ є3si2, namъ že netlBnnыz m0щi tvo‰, ćkw krjnъ mnogocёnnый i3 blgouhannый, njstavilъ є3si2. Vёruemъ, strtoterpče s™hй, ćkw, predstoS so ѓgGlы i3 vsёmi s™hmi prt0lu slavы trіmpostasnagw bGa, ўsє1rdnыz i3 bGoprі‰tnыz vozn0siši mltvы ne t0kmw nj nasъ i3 nj s™ёй njbi1teli seй i3 nj gradэ našemъ, no i3 nj vseй s™ёй hrt0vэ cRkvi, i3 nj pravoslavnэmъ carstvэ rwssjйstэmъ, i3 nj blgočesti1vэйšemъ carЁ našemъ. Vёruemъ, preslavnый čudotv0rče, ćkw tы2, si1loю vsemogyщagw gDa, črez8 s™ы6z m0щi tvo‰, i3stočaeši nbi6lьnыz darы blgodatnыz p0moщi vo sp7senіe vsBmъ sъ vёroю kъ tebЁ pritekaющыmъ, naipače že i3sprošaeši konči1nu sъ pokasnіemъ tebE čtyщыmъ, i3 blgoserdnw pomogaeši nemoщnы6mъ mladencєmъ, da vsi2 є3dinodyšnw proslavlsemъ neispovэdi1moe veli1čіe blgosti b9іz. Tёmže vёroю i3 lюb0vію ko s™ы6mъ moщemъ tvoi6mъ pripadaющe i3 blgogovёйnw džnыz lobыzaющe, m0limъ tS, d0brый na nb7si2 našъ mltvenniče i3 zastypniče: pomogaй namъ grBšnыmъ i3 smirє1nnыmъ tvoi1mi mltvami vo vsёhъ sk0rbehъ, nyždahъ i3 njbstosnіihъ našihъ, sohransй nasъ, s™yю njbi1telь sію2 i3 gradъ seй t vsskagw ѕlA i3 vsskіz napasti, naipače že spospэšestvyй vёčnomu sp7senію našemu i3 vsёhъ prossщihъ t tebє2 p0moщi i3 zastuplenіz. E$й, smirennw m0limъ tS, ўg0dniče b9ій: moli2 hrtA bGa našego, da dastъ džnъ mi1rъ i3 tišinY vsBmъ pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ i3 da tvrati1tъ t nasъ vsskій gnёvъ, na nы2 dvi1žimый, da i3zbavitъ nasъ t sэteй vražіihъ, tomlenіz vo ќzahъ grэhA i3 mučenій ѓdovыhъ, i3 da spod0bitъ nasъ nedost0йnыhъ njdesnyю sebє2 stati na sudЁ svoemъ pravednэmъ i3 vni1ti vъ vёčnый pok0й s™hhъ є3gw2, i3dёže prazdnuющihъ glasъ neprestannый i3 neizrečennaz sladostь zrsщihъ dobr0tu licA є3gw2: i3 takw vozm0žemъ sъ tob0ю i3 vsёmi s™hmi proslavlsti nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, trbcu є3dinosyщnuю i3 nerazdёlьnuю, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Dnesь, blgovёrnіi lю1dіe, sošedšesz voshvalimъ d0blzgo sego2 m§nka i3 stradalьca ґvramіa: seй bo, ўkrэplsemь si1loю b9іeю, dyšu svoю2 položi2 za hrtA, mn0gw postradavъ t ѕlovёrnыhъ bolgarъ. Segw2 radi t gDa vэnecъ prіstъ, i3 nhnэ predstoi1tъ є3mY i3 m0litsz nj gradэ semъ i3 nj vsёhъ nasъ, čtyщihъ pamztь є3gw2.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.