NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ґprjlіa № i3 їylіa d7

Mltva prpdbnomu є3vfĐmію syždalьskomu, i3z8 ґkafіsta.

Prpdbne i3 preblženne džtče našъ є3vfĐmіe! Vonmi2 namъ, kъ tebЁ smirennw pripadaющыmъ i3 tvoegw2 zastuplenіz teplэ prossщыmъ. Vёsi nemwщi našz, vёsi grэhi2 našz, no i3 ўserdіe naše ne ўtai1sz t tebє2. Ўmoli1 mlctivago sp7si1telz našego, gDa ї}sa hrtA, darovati namъ njstavlenіe mn0gihъ sogrэšenій našihъ i3 ўtverdi1ti nasъ na puti2 dёlanіz zapovэdeй є3gw2. NJgradi2 nasъ tvoi1mi mltvami t vsёhъ i3skušenій i3 bёdъ: tvrati2 naležaщыz namъ skHrbi i3 nap†sti: daruй namъ vo zdravіi, mi1rэ, tišinЁ i3 blgougoždenіi bGu provoždati dni6 žitіS našegw: i3sprosi2 namъ vremz na pokasnіe i3 tvёtъ blgoprіstenъ na strašnэmъ sudЁ hrt0vэ, da sъ tob0ю i3 so vsёmi i3zbrannыmi slavimъ nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ G:

Ćkw svэtozarnaz ѕvэzdA prišelъ є3si2 t vost0ka na zapadъ, njstavivъ ntečestvo tvoE ni1žnій n0vgradъ, i3 došedъ bGospasaemagw grada syždalz, vъ nemъ njbi1telь sotvori1lъ є3si2, i3 sobralъ є3si2 monahwvъ mn0žєstva: i3 prіemъ darъ čudesъ t bGa, džtče є3vfĐmіe, bhlъ є3si2 nj hrtЁ sobesёdnikъ i3 sp0stnikъ prpdbnomu sergію. Sъ ni1mže ў hrtA bGa i3sprosi2 blgovёrnomu їmperatoru našemu nіkolaю ґlexandroviču zdravіe i3 sp7senіe i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.