Молитве Светима

Ґпрjліа № и3 їyліа д7

Мlтва прпdбному є3vfЂмію сyждальскому, и3з8 ґкafіста.

Прпdбне и3 пребlжeнне џтче нaшъ є3vfЂміе! Вонми2 нaмъ, къ тебЁ смирeннw припaдающымъ и3 твоегw2 заступлeніz тeплэ просsщымъ. Вёси нeмwщи нaшz, вёси грэхи2 нaшz, но и3 ўсeрдіе нaше не ўтаи1сz t тебє2. Ўмоли1 млcтиваго сп7си1телz нaшего, гDа ї}са хrтA, даровaти нaмъ њставлeніе мн0гихъ согрэшeній нaшихъ и3 ўтверди1ти нaсъ на пути2 дёланіz зaповэдей є3гw2. Њгради2 нaсъ твои1ми мlтвами t всёхъ и3скушeній и3 бёдъ: tврати2 належaщыz нaмъ скHрби и3 нап†сти: дaруй нaмъ во здрaвіи, ми1рэ, тишинЁ и3 бlгоугождeніи бGу провождaти дни6 житіS нaшегw: и3спроси2 нaмъ врeмz на покаsніе и3 tвётъ бlгопріsтенъ на стрaшнэмъ судЁ хrт0вэ, да съ тоб0ю и3 со всёми и3збрaнными слaвимъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ G:

Ћкw свэтозaрнаz ѕвэздA пришeлъ є3си2 t вост0ка на зaпадъ, њстaвивъ nтeчество твоE ни1жній н0вградъ, и3 дошeдъ бGоспасaемагw грaда сyждалz, въ нeмъ њби1тель сотвори1лъ є3си2, и3 собрaлъ є3си2 монaхwвъ мн0жєства: и3 пріeмъ дaръ чудeсъ t бGа, џтче є3vfЂміе, бhлъ є3си2 њ хrтЁ собесёдникъ и3 сп0стникъ прпdбному сeргію. Съ ни1мже ў хrтA бGа и3спроси2 бlговёрному їмперaтору нaшему ніколaю ґлеxaндровичу здрaвіе и3 сп7сeніе и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

 

Коментарисање није више омогућено.