NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Marta k7ѕ i3 їylіa Gi

Mltva s™0mu ґrhagGlu gavrіi1lu, i3z8 rukopi1snagw ґkafіsta.

Q s™hй ґrhagGle b9ій gavrіi1le, pri1snw predstosй prt0lu vsevhšnzgw, preradostnый blgovёstniče i3 ўserdnый spospёšniče našegw sp7senіz! Sъ sv0йstvennыmъ tebЁ miloserdіemъ prіimi2 sіE hvalebnoe pёnіe, t nasъ nedost0йnыhъ tebЁ prinosi1moe. I#spravi mltvы našz, i3 prinesi2 | ćkw fmmіamъ na nbcnый nltarь kadi1lьnый: njzari2 ўmы2 našz svёtomъ poznanіz t†inъ sp7si1telьnыz vёrы našez: vosplameni2 serdcA n†ša lюb0vію ko hrtY sp7si1telю našemu, njbrati2 i3 ўkrэpi2 žel†nіz n†ša na sp7si1telьnый pytь є3đlьskihъ є3gw2 zapovэdeй: da vъ semъ vёcэ ti1hw i3 blgočestnw poživemъ vo slavu b9ію, vъ byduщemъ že ne liši1msz vёčnagw crtvіz b9іz, є4že poluči1ti da spod0bimsz blgodatію hrtA bGa našegw, hodataйstvomъ prečtcыz є3gw2 m™re, prenepor0čnыz dv7ы mRji i3 tvoi1mi mnogom0щnыmi ko gDu bGu nj nasъ mltvami, i3 da proslavimъ sъ tob0ю i3 pr0čimi bezpl0tnыmi si1lami nbcnыmi i3 vsёmi s™hmi є3di1nago vъ trbcэ slavimago bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Nbcnыhъ v0instvъ ґrhіstrati1že, m0limъ tS pri1snw mы2 nedost0йnіi, da tvoi1mi mltvami njgradi1ši nasъ kr0vomъ kri1lъ neveщestvennыz tvoeS slavы, sohransz nы2 pripadaющыz priležnw i3 vopію1щыz: t bёdъ i3zbavi nы2, ćkw činonačalьnikъ vhšnihъ si1lъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.