NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Marta k7

Mltva prpdbnom§nku є3vfrosĐnu sineezerskomu, i3z8 slyžbы.

Q s™hй prpdbnom§nče є3vfrosĐne! Ўslhši ўserdnoe naše prinosi1moe tebЁ molenіe. NJgradi2 i3 sohrani2 s™hmi mltvami tvoi1mi vesь sію2 i3 vs‰ vє1si i3 gradы pravoslavnagw ntečestva našegw t glada, trysa, pot0pa, ngnS, mečA, našestvіz i3noplemennikwvъ, meždous0bnыz brani i3 smerton0snыz ćzvы, t vsskіz bэdы2, sk0rbi i3 ѕlA. Ўmoli2 gDa bGa i3 sp7sa našego darovati mi1rъ cRkvi є3gw2, pod8 znamenіemъ krtA v0instvuющeй, blgočesti1vэйšemu že, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču i3 vsemY carstvuющemu d0mu blgodenstvіe i3 vo vsemъ blg0e pospэšenіe nizposlati: ґrhіpastыrєmъ i3 pastыrєmъ našыmъ pravw praviti sl0vo i4stinы є3đlьskіz hodataйstvomъ tvoi1mъ pomozi2, i3 vsBmъ pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ proщenіe sogrэšenій i4hъ v0lьnыhъ i3 nev0lьnыhъ i3sprosi2: vъ nedyzэhъ že prebыvaющыmъ podaždь predstatelьstvomъ tvoi1mъ t nedygwvъ i3scэlenіe, da tebє2 radi slavitsz prečtcn0e i3 velikolёpoe i4mz pres™hz trbcы, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

T ю4nosti tvoeS vperi1vъ ќmъ tv0й kъ bGu, blženne є3vfrosĐne, mjra že tvergsz, vseli1lsz є3si2 vъ pusthnю neprohodi1muю, i3 tamw t gDa ўkrэplsemь, vъ mltvahъ i3 poщenіihъ d0blestvennэ poži1lъ є3si2, i3 ži1znь tvoю2 stradalьčeski ўbіenіemъ t sыnHvъ protivlenіz skončalъ є3si2: segw2 radi so prpdbnыmi i3 m§nki vэnčalsz є3si2, sъ ni1miže i3 nhnэ predstoi1ši prt0lu pres™hz trbcы. Sію2 moli2, m0limъ tS, njstavlenіe podati sogrэšenій našihъ i3 darovati namъ velію mlctь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.