NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Marta №i

Mltva s™i1telю є3vfĐmію, ґrhіepckpu novgor0dskomu, i3z8 slyžbы sъ žitіemъ.

tče s™i1telю є3vfĐmіe! Tы2 t ю4nosti tvoeS hrtA vozlюbi1lъ є3si2, i3 blgodatію є3gw2 ўkrэplsemь, vs‰ plotsk†z mudrov†nіz ўmertvi1lъ є3si2, či1stыmъ že žitіemъ i3 kr0tkimъ nravomъ gDevi ўgodi1lъ є3si2, i3 po blgodati є3gw2 na prest0lэ s™i1telьstva podvizazsz, kvi1lsz є3si2 pastvэ hrt0vэ veli1kagw novagrada pastыrь d0brый, dyšu tvoю2 nj stadэ tvoemъ polagazй. Tёmže i3 po smerti tvoeй proslavi tS pastыrenačalьnikъ hrt0sъ podasnіemъ čudesъ, t tebє2 i3stekaющihъ, w4brazъ dobrodёtelьnagw žitіS vъ tebЁ namъ pokazyz. Tёmže i3 ѓzъ grёšnый i3 ўnhlый, kъ racэ moщeй tvoi1hъ pripadaz, molю1sz tebЁ ўserdnw: daždь mi2 ryku p0moщi, vozdvi1gni mS mltvami tvoi1mi i3z8 glubinы2 grэh0vnыz: se bo volnami strasteй plotski1hъ i3 i3nhmi tьmoči1slennыmi žiteйskimi trevolnє1nіi njburevaюsz. Bydi u5bo mnЁ mnogogrёšnomu teplый ko hrtY predstatelь i3 moli1tvennikъ, da i3 ѓzъ, t potoplenіz grэh0vnagw i3zbavlenъ, ko pristaniщu nepor0čnagw žitіS blgodatію hrt0voю dosti1gnu, i3 či1stыmъ žitіemъ proslavlю sp7si1telz moego2, kr0vію svoeю menE i3skupi1všago: i3 takw žitіE skončavъ, polučY ži1znь vёčnuю vo crtvіi nbcnэmъ, i3dёže slavitsz prečctn0e i3 velikolёpoe i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

I#zbranъ bhvъ bGovi t ю4nosti, s™i1telю є3vfĐmіe, i3 segw2 radi ґrhіereйstva sanomъ počtenъ bhvъ, ўpaslъ є3si2 lю1di, tebЁ bGomъ vručє1nnыz: tёmže i3 po prestavlenіi čudesъ darov†nіz t gDa prіslъ є3si2, i3scэlsti razli6čnыz nedygi. Togo2 moli2 nj nasъ, soveršaющihъ čestnyю pamztь tvoю2, da tebE vsi2 neprestannw ўblžaemъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.