NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Marta є7

Mltvы prpdbnom§nku ґdrіanu pošeh0nskomu, i3z8 ґkafіsta.

Mltva №.

Q sщ7ennaz i3 mnogostradalьnaz glavo2, zemnhй ѓgGle i3 nbcnый čelovёče, prpdbnom§nče i3 čudotv0rče ґdrіane! Pripadaemъ kъ tebЁ sъ vёroю i3 lюb0vію i3 m0limsz priležnw: kvi2 namъ smirє1nnыmъ i3 grBšnыmъ s™0e tvoE zastuplenіe. Se bo, grBhъ radi našihъ, ne i4mamы svob0dы č†dъ b9іihъ prosi1ti nj potrebahъ našihъ gDa i3 vLku našego, no tebE mltvennika blgoprіstnago kъ nemY predlagaemъ, i3 pr0simъ tS so ўserdіemъ mn0gimъ. I#sprosi2 ў blgosti є3gw2 blgopotrє1bnыz darы dušamъ i3 tэlesє1mъ našыmъ: vёru pravu, nadeždu sp7senіz nesomnёnnu, lюb0vь ko vsBmъ nelicemёrnu, vo i3skušenіihъ myžestvo, vъ ѕlostradanіihъ terpёnіe, vъ mltvahъ postosnstvo, dyšъ i3 tэlesъ zdravіe, zemli2 plodon0sіe, vozdyha blgorastvorenіe, žiteйskihъ potrebъ dov0lьstvo, mi1rnoe i3 bezmztežnoe žitіE, blgyю hrtіanskuю konči1nu i3 d0brый tvёtъ na strašnэmъ sudЁ hrt0vэ. I#sprosi2, ўg0dniče b9ій, ў cRS nb7sE i3 zemli2 blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču vseS rwssji zdravіe, sp7senіe i3 na vragi2 njdolёnіe, i3 vsemY bGohrani1momu carstvu є3gw2 mi1rъ, tišinY i3 blgoustroenіe. Ne zabydi, svstče b9ій, i3 njbi1telь tvoю2 s™yю, tob0ю sozdannuю i3 pri1snw tS čtyщuю, no soblюdi2 ю5 i3 vs‰ živyщыz i3 podvizaющыzsz vъ neй i3 na poklonenіe vъ nю2 prihodsщыz nevredi6mы t i3skušenій dіavolьskihъ i3 vsskagw ѕlA. E$й, prpdbnom§nče s™hй! Ne liši2 nasъ p0moщi tvoeS nbcnыz, no mltvami tvoi1mi vsёhъ nasъ privedi2 vo pristaniщe sp7senіz, i3 naslёdniki kvi2 nasъ bhti vsesvёtlagw crtvіz hrt0va, da poemъ i3 slavimъ neizrečє1nnыz щedrHtы člvэkolю1bca bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, i3 tvoE s™0e zastuplenіe, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Prpdbne džtče, preblženne ґdrіane, pervэйšій pusthni seS prosvэti1telю i3 monašeskagw žitіS vъ neй njsnovatelю, prišedый vъ nю2 so ѓgGlomъ gDnimъ i3 njsvzti1vый ю5 pres™hz bcdы čudotv0rnoю їkHnoю i3 blgodatію, vъ neйže i3 kvi1lsz є3si2 pHdvigi tvoi1mi presvёtloe cэlomydrіz zercalo, prekrasnый smirennomydrіz w4brazъ, njduševlennый terpёnіz st0lpъ, i3zvёstnoe vozderžanіz pravilo, i4stinnый nestzžanіz i3 niщetы2 lюbi1telь i3 vsesoveršennый hrt0vъ ўg0dnikъ! SE mы2 grёšnіi, smirennw pripadaющe, m0limъ tS: prіimi2 molє1nіz n†ša i3 voznesi2 | na žertvennikъ miloserdіz b9іz. I#sprosi2 namъ predstatelьstvomъ tvoi1mъ ў vsemlctivagw bGa našegw mi1rъ mjru, cRkvi s™ёй ўtverždenіe, soglasіe vъ vёrэ, prespёznіe vo blgočestіi i3 dobrodёtelehъ hrtіanskihъ, da dost0йni kvi1msz щedr0tъ i3 mi1losteй blgoserdagw bGa. Pastvu tvoю2 duh0vnuю i3 njbi1telь tvoю2 s™yю neprestannw ўpravlsй žezl0mъ mydrosti duh0vnыz. Podvizaющыmsz pomozi2, razslablєnnыz ўkrэpi2, padaющыz vozstavi, spospэši2 vsBmъ namъ i4go hrt0vo vъ terpёnіi i3 blgodyšіi ponesti2, i3 vsёhъ nasъ ўpravi vъ mi1rэ i3 pokasnіi žitіE naše skončati i3 so ўpovanіemъ sp7senіz preseli1tisz vo blžє1nnaz nBdra ґvraamwva, i3dёže tы2 radostnw po trudёhъ zemnhhъ počivaeši, proslavlsz so vsёmi s™hmi trіmpostasnago bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vъ bezkonє1čnыz vёki vэkHvъ.

Mltva G.

Q veli1kій ўg0dniče b9ій, prpdbnom§nče i3 čudotv0rče ґdrіane! Pri1zri na nasъ grёšnыhъ, kъ čestnёй racэ s™hhъ i3 mnogocэlebnыhъ moщeй tvoi1hъ pripadaющihъ i3 prossщihъ tvoegw2 zastuplenіz i3 p0moщi. Sk0rbь nasъ njbderži1tъ, i3 ne i4mamы p0moщi i3 ўtэšenіz vъ mjrэ semъ skorotečnэmъ: no kъ tebЁ pribэgaemъ, mnogostradalьnый ўg0dniče b9ій, ćkw sostradati namъ mogyщemu i3 velіe derznovenіe stzžavšemu ko hrtY bGu, kъ nemyže mnogom0щenъ predstatelь nj vsёhъ sъ vёroю kъ tebЁ pribэgaющihъ i3 tvoegw2 zastuplenіz i3 p0moщi prossщihъ kvlsešisz. Moli2 u5bo člvэkolю1bca gDa, ćkw da prosti1vъ namъ bezči1slєnnaz n†ša pregrэšє1nіz, ne tvrati1tъ mlctь svoю2 t nasъ, no, ćkw blgъ i3 miloserdъ, da kvi1tъ namъ bezkonečnoe svoE člvэkolю1bіe, i3 vъ bэdahъ i3 napastehъ vsesi1lьnuю svoю2 p0moщь namъ da podastъ. E$й, ўg0dniče b9ій! Vozdvi1gni prepod0bnіi rycэ tvoi2 i3 moli2 hrtA bGa, є3myže vёrnw posluži1lъ є3si2, da ne tri1netъ molenій našihъ nedost0instva radi našegw, no da kvi1tъ namъ blgovremennэ p0moщь i3 mlctь svoю2, da slavimъ є3gw2 щedrHtы i3 tvoE s™0e predstatelьstvo nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Hrt0vu m§nku tezoimeni1tъ bhvъ, prepod0bne, mnHgіz trudы2 pod8slъ є3si2 vъ ži1zni vremennэй, njbi1telь i4nočeskuю sozidaz vъ pusthni, i3dёže t ѕlhhъ razb0йnikwvъ daže do kr0ve postradalъ є3si2 i3 myčeničeskuю smertь t ni1hъ prіslъ є3si2, ґdrіane slavne. Čudesъ blgodatію njbogati1vsz, dnesь predstoi1ši vsёhъ cRю2, hrtY bGu, є3g0že moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.