NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Marta є7

Mltva s™0mu blgovёrnomu knszю fe0dwru i3 čadwmъ є3gw2 davjdu i3 kwnstantjnu, smolє1nskimъ i3 kroslavskimъ čudotv0rcєmъ.

Q veli1cыi ўgHdnicы b9іi i3 čudotv0rcы, s™ji i3 blgovёrnіi knszi fe0dwre, davjde i3 kwnstantjne! Ko s™ы6mъ i3 mnogocэlє1bnыmъ moщemъ vašыmъ pripadaющe, m0limъ vы2 so smirenіemъ, vёroю i3 lюb0vію: prostri1te blgoprі‰tnыz mltvы vašz ko gDu i3 sozdatelю našemu, i3 ўmoli1te є3gw2 blgostь, darovati namъ vs‰ kъ vёčnomu sp7senію potrє1bnaz, taže i3 kъ žitію2 semY vremennomu n{žnaz: vёruemъ bo nesomnёnnw, ćkw vs‰ vozmHžna vamъ, ćkw i4stinnыmъ є3gw2 ўg0dnikwmъ. Togw2 radi i3 nj si1hъ m0limsz vamъ: i3sprosi1te namъ ў cRS carstvuющihъ i3 gDa gosp0dstvuющihъ carstvu našemu pravoslavno- rwssjйskomu mi1rъ, tišinY i3 blgoustroenіe, blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču, zdravіe, dolgodenstvіe i3 na vragi2 njdolёnіe, carstvuющыmъ gradHmъ, gradu našemu i3 vsBmъ gradHmъ i3 vesemъ rwss‡йskimъ blgopolyčіe, i3z8obi1lіe i3 t ѕlhhъ sohranenіe, vsBmъ že pravovBrnыmъ lю1demъ, počitaющыmъ vasъ i3 na poklonenіe moщemъ vašыmъ s™ы6mъ prihodsщыmъ, mlctь b9ію i3 blgi1hъ prošenій sk0roe i3spolnenіe. E$й, čudotv0rcы s™ji! Ne posrami1te ўpovanіz našegw, no mltvami vašimi sotvori1te nasъ naslёdniki bhti crtvіz hrt0va, da proslavlsemъ člvэkolю1bіe vъ trbcэ slavimagw i3 poklansemagw bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, i3 vaše s™0e zastuplenіe, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

Ćkw ѕvёzdы mnogosvBtlыz t ю4nosti vozsіsvše, njsvэti1li є3stE serdcA vёrnыhъ prenesenіemъ čtcnhhъ moщeй vašihъ, vo pl0ti ćkw ѓgGli na zemli2 pokazastesz, poщenіemъ nasaždeni bhste ćkw drevA pri vodahъ vozderžanіz, napoeni strusmi slezъ vašihъ, i3 skvernu njmhste: segw2 radi kvi1stesz prіstєliщa b9іz d¦a, fe0dwre i3 davjde i3 kwnstantjne. Moli1te hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.