NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Marta d7 i3 ѓvgusta l

Mltva s™0mu blgovёrnomu knszю danіi1lu ґlexandroviču mosk0vskomu, čt0maz vъ mosk0vskomъ dani1lovэ monastыrЁ.

Q preizsщnый i3 predi1vnый čudotv0rče rwssjйskіz zemli2, preblženne i3 prisnoslavne knsže danіi1le, sk0rый pom0щniče i3 teplый vъ bэdahъ zastypniče, sp7sazй nasъ, naslёdіe tvoE, t vsskihъ bёdъ mltvami tvoi1mi! TebE vsi2 lю1dіe tvoi2 pr0simъ i3 m0limsz, i3 nadeždu na tS i3myщe, počitaemъ i3 proslavlsemъ tS, i3 tvoE veli1koe nj nasъ ko gDu predstatelьstvo veličaemъ: taže i3spovёduemъ tebE bhti i3z8obi1lьnago čudesъ i3st0čnika, sk0rago pravosl†vnыmъ zastypnika, ѓlčuщыmъ pitatelz, ўbHgimъ blgodёtelz, vdHvъ i3 sir0tъ predstatelz i3 zastypnika, ni1щihъ newskudэvaemago bogati1telz, bolsщihъ vračA neposthdnago, skorbsщihъ ўtёšitelz i3 vsBmъ sъ vёroю tS prizыvaющыmъ krёpkago pom0щnika. U5bo i3 namъ pribэgaющыmъ pod8 kr0vъ tv0й i3 molsщыmsz tebЁ pomozi2: vёmы bo, voi1stinu vёmы, ćkw mn0gw m0žetъ mltva pravednagw pospэšestvyema vo blg0e. Tebe že pravednago predstatelz i3myщe i3 ko tvoemY teplomu hodataйstvu i3 zastuplenію smirennw pritekaющe, ўmi1lьnw pr0simъ tS: q preizrsdnый ўg0dniče hrt0vъ, vsehvalьne knsže danіi1le! Mnogom0щnыmi tvoi1mi mltvami i3shodataйstvuй zdravіe i3 sp7senіe blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču vseS rwssji, suprygэ є3gw2, blgočesti1vэйšeй gosudarыnэ їmperatrjcэ ґlexandrэ fe0dwrovnэ, materi є3gw2, blgočesti1vэйšeй gosudarыnэ їmperatrjcэ marji fe0dwrovnэ, naslёdniku є3gw2, blgovёrnomu gosudarю cesareviču i3 veli1komu knszю ґlexjю nіkolaeviču i3 vsemY carstvuющemu d0mu. Daruй i5mъ nevi1dimыmъ tvoi1mъ predstatelьstvomъ na supostatы pobёdu, i3 tišinY vo dnehъ i4hъ podaždь, carstvo že i4hъ mi1romъ njgradi2: carstvuющій že gradъ, tob0ю njsn0vannый i3 tob0ю sozdannый, i3 vs‰ lю1di tvo‰ mltvami tvoi1mi nevredi6mы sohrani2, i3 s™yю njbi1telь sію2 d0brэ ўtverdi2, ю4že samъ vozgradi1lъ є3si2, i3 vъ neй p0dvigъ d0brый soverši1vъ, mnogocэlє1bnыz tvo‰ m0щi po smerti njstavilъ є3si2, i3 vo vsemъ sію2 bGoug0dnu pokaži2. Ўslhši i3 nasъ molsщihsz tebЁ, i3 kvi2 predstatelьstvo tvoE nj nasъ kъ vhšnemu, i3 pomozi2 namъ, blženne, vo є4že i3zbavitisz namъ i3 nevredi6mыmъ bhti t vsskihъ pril0gwvъ dіavolьskihъ, i3 nbcnagw crtvіz mltvami tvoi1mi naslёdіe ўluči1ti, da sъ tob0ю kypnw proslavimъ proslavlьšago tS i3 davšago tebЁ čudesъ i3scэlenіz blgodatь, gDa našego ї}sa hrtA: є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 pres™hmъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.