NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Marta v7 i3 vъ nedёlю pervuю po k7f-mъ dni2 їynіa.

Mltvы s™i1telю ґrsenію, є3pckpu tfersk0mu, i3z8 ґkafіsta.

Mltva №.

Q veli1kій ўg0dniče b9ій, s™i1telю džtče ґrsenіe! SE prin0simъ tebЁ hvalebnoe pёnіe mы2 grёšnіi i3 nedost0йnіi, č†da tvo‰, i3 veličaemъ p0dvigi i3 dobrodёtєli tvo‰ i3 mn0guю mi1lostь tvoю2 ko vsBmъ, sъ vёroю pritekaющыmъ ko ntečeskomu tvoemY pokr0vu. Prіimi2 mi1lostivnw mltvu vёrы i3 lюbvE našez, i3 prinesi2 ю5 vsederži1telю bGu, t negHže nizh0ditъ vsskoe dasnіe blago i3 vsskій darъ soveršennый: i3 ćkože blgodёtelьstvovalъ є3si2 vъ zemnёmъ žitіi2 tvoemъ vsBmъ i3skavšыmъ tvoeS p0moщi, takw i3 nhnэ ne liši2 nasъ, džtče blgoserdый, tvoegw2 pred8 bGomъ mnogom0щnagw zastuplenіz. Se bo netlBnnыz i3 mnogocэlє1bnыz m0щi tvo‰ darovA namъ gDi vo ўvэrenіe, ćkw velіe derznovenіe i4maši kъ nemY i3 ćkw mn0gw m0žetъ predstatelьstvo tvoE pred8 prt0lomъ blgosti є3gw2. Tёmže ne njstavi nasъ si1rыhъ i3 bezpom0щnыhъ, no pri1snw pominaй nasъ vo s™hhъ nbcnыhъ tvoi1hъ mltvahъ. Ўkrэpi2 našz stwpы2 tverdw i3 nepokolebi1mw hodi1ti putemъ zapovэdeй gDnihъ: ўtverdi2 ryki našz kъ vozdэsnію moli1tvennomu i3 kъ soveršenію d0brыhъ dёlъ: sogrёй serdcA n†ša lюb0vію ko gDu i3 kъ ži1zni vёčnэй. I#sprosi2 ў cRS nbcnagw blgočesti1vэйšemu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču vseS rwssji, i3 vsemY carstvuющemu d0mu dolgodenstvennoe i3 mi1rnoe žitіE, zdravіe i3 sp7senіe, gradu tferi i3 s™ёй njbi1teli tvoeй blgostosnіe i3 vseй stranЁ rwssjйstэй mlctь b9ію i3 sohranenіe t vsskagw ѕlA. I#sprosi2, s™i1telю b9ій, i3 vsBmъ, sъ vёroю pribэgaющыmъ kъ racэ s™hhъ moщeй tvoi1hъ i3 i4mz tvoE blgogovёйnw prizыvaющыmъ, koemyždo darъ blgopotrebenъ: nedyguющыmъ i3scэlenіe, bёdstvuющыmъ i3zbavlenіe, peč†lьnыmъ ўtэšenіe, zablyždšыmъ i4stinы poznanіe, grBšnыmъ i3spravlenіe, podvizaющыmsz prespёznіe i3 vsBmъ vs‰ kъ ži1zni vremennэй i3 vёčnэй potrє1bnaz, vo slavu di1vnagw vo s™hhъ svoi1hъ bGa, vъ trbcэ slavimagw i3 poklansemagw, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Pri1zri t g0rnihъ vыs0tъ, s™i1telю džtče ґrsenіe, na nasъ smirennыhъ i3 grёšnыhъ, vo ўmilenіi dyšъ i3 serdecъ kъ tebЁ pribэgaющihъ, vёroю krёpkoю na tS ўpovaющihъ, lюb0vію nelicemёrnoю prossщihъ ў tebє2 zastuplenіz. Tebe bo mltvennika blgoprіstnago vёmы ko vsemlctivomu bGu. Proleй nj nasъ tvo‰ s™ы6z mltvы, i3 ўmoli2 člvэkolю1bca gDa ne pogubi1ti nasъ so bezzak0nьmi našimi, no njbrati1ti nasъ kъ pokasnію i3 i3spravlenію, da pr0čee vremz žitіS našegw zemnagw ne vъ rab0tэ grэhY i3 strastemъ, no vъ dёlanіi zapovэdeй є3gw2 s™hhъ provoždati bydemъ i3 so blg0ю nadeždoю konči1nы žitіS našegw dosti1gnemъ. Vъ časъ že smertnый naipače kvi1sz namъ, džtče, zastypnikъ blgjй, ўskori2 togdA na mltvu nj nasъ bezpom0щnыhъ i3 pomozi2 namъ so pričastіemъ tainstvъ b9estvennыhъ mi1rnuю i3 blgyю konči1nu ўluči1ti, grHznaz mыt†rstva vozd{šnaz bezbёdnw preйti2 i3 ўnaslёdovati g0rnee crtvo. E$й, s™i1telю b9ій, ne prezri nasъ i3 ne posrami2 ўpovanіz našegw, no bydi nj nasъ predstatelь nem0lčnый kъ bGu. Q pastыrю našъ d0brый! Ўpasi2 nasъ b0drennыmi tvoi1mi mltvami i3 sohrani2 nenavBtnы t vsskagw ѕlA, da slavimъ neizrečennoe člvэkolю1bіe bGa našegw, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, i3 tvoE ntečeskoe zastuplenіe, vo vёki vэkHvъ.

Mltva G.

Q vsehvalьnый s™i1telю hrt0vъ i3 čudotv0rče, džtče ґrsenіe! Ne zabydi nasъ, č†dъ s™hz njbi1teli tvoeS, i3 vsёhъ sъ vёroю i3 lюb0vію pribэgaющihъ kъ racэ čestnhhъ i3 mnogocэlebnыhъ moщeй tvoi1hъ, no pominaй nasъ vo s™hhъ tvoi1hъ i3 blgoprіstnыhъ mltvahъ kъ bGu. Moli2 za vs‰ hrtіanы, džtče s™i1telю ґrsenіe, i3 za s™yю sію2 njbi1telь, ю4že vruči2 tebЁ prečctaz vLčca bcda: mni1mъ bo tS pri1snw predstosщa hrtY bGu našemu i3 prečtcэй є3gw2 m™ri i3 i3myщa velіe kъ ni6mъ derznovenіe. Ѓщe bo tёlomъ i3 prestavilsz є3si2 t nasъ, no dušeю ži1vъ shй, netstypenъ prebыvaeši sъ nami dyhomъ. Sohransй nasъ tvoi1mъ predstatelьstvomъ pred8 prt0lomъ nbcnagw cRS t k0zneй vražіihъ, t soblaznwvъ mjra, vo ѕlЁ ležaщagw, i3 t vsskіz sk0rbi i3 nyždы. Q preblgjй pastыrю i3 ўči1telю našъ, džtče ґrsenіe! Kъ tebЁ pripadaemъ i3 tebЁ m0limsz, moli1sz vsesi1lьnomu bGu nj p0lьzэ dyšъ našihъ, i3 i3sprosi2 namъ vremz na pokasnіe, da njči1stivšesz t vsskіz skvernы grэh0vnыz, nbcnagw crtvіz naslBdnicы spod0bimsz bhti so vsёmi pravednыmi, t vёka ўgodi1všimi gDu našemu ї}su hrtY, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 sъ pres™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

Blgočestnw poži1vъ vo s™i1telьstvэ, lю1di prosvэti1lъ є3si2 ўčenіemъ tvoi1mъ, i3 nj hramэ prečctыz velьmi2 podvizavsz, i3 lюbi1telь monahwvъ bhvъ, segw2 radi t hrtA pastvы tvoeS vэnecъ prіslъ є3si2. Tёmže ćkw ґpclьskagw prest0la namёstnika i3 s™i1telz veli1kago čtyщe tS m0limъ, č†da tvo‰, blženne: t vsёhъ bёdъ i3zbavi nasъ ±že ko hrtY mltvami tvoi1mi, s™i1telю hrt0vъ ґrsenіe, džtče našъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.