NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Vъ nedёlю vtoryю s™hhъ postHvъ.

Mltvы prpdbnыmъ pečє1rskimъ ntcє1mъ.

Mltva №, prpdbnыmъ ґntHnію i3 feod0sію pečє1rskimъ, i3z8 ґkafіsta si6mъ prpdbnыmъ.

Prpdbnіi i3 bGon0snіi ntcы2 naši ґntHnіe i3 feod0sіe! Kъ vamъ, ćkw kъ tє1plыmъ zastypnikwmъ i3 skHrыmъ pom0щnikwmъ i3 i3zvBstnыmъ predstatelєmъ, pribэgaemъ mы2 grёšnіi, smirennw prossщe vašez p0moщi i3 zastuplenіz, vъ bezdnэ ѕHlъ i3 bёdъ pogružaemіi, ±že na vsskъ denь i3 časъ namъ i3 t čelovBkъ lukavыhъ priklюčaюtsz, i3 t duhHvъ ѕl0bы podnebesnыz, vsegdA pogi1beli dyšъ i3 tэlesъ našihъ i4щuщihъ, nah0dztъ na nы2. I#zvёstni že є3smы2 nesumnёnnw, k0lь veli1koe kъ miloserdomu bGu i4mate derznovenіe: є3щe bo na zemli2 meždY stranstvuющimi kъ g0rnemu ntečestvu prebыvaющe, velію si1lu blgodati b9іz, vami čudodёйstvuющіz, vъ sebЁ pokazaste, ćkw i3 džgnь sъ nebesE, po pod0bію i3lіinY, na pokazanіe mёsta, na nemže veli1kaz cRkovь pečerskaz str0itisz hotsše, nizved0ste, i3 r0su, po w4brazu gedeHnovu, na njčiщenіe i3 vёčnoe proslavlenіe togHžde s™agw mёsta prizvaste: takožde vёmы, k0lь mn0goe mn0žestvo mužeй i3 ženъ, i3z8 raznыhъ stranъ i3 nar0dwvъ, skorbsщihъ i3 napastvuemыhъ, i3li2 razli1čnыmi tsžkimi bolёznьmi njderži1mыhъ, vašimi mltvami i3 zastuplenіemъ poluči1ša sk0roe sebЁ njblegčenіe i3 i3zbavlenіe. Ѓщe u5bo vs‰ t† pomoщestvov†nіz, є3щE vъ smertnэmъ syщe stranstvovanіi, bёdstvuющыmъ mi1lostivnw podavaste, kolьmi2 pače dnesь, є3gdA ўžE vsemogyщeй predstaste trbcэ, i3 b0lьšee prіsste derznovenіe, vo є4že moli1ti ю5 nj našemъ nedost0instvэ i3 vъ bэdahъ nasъ zastupati i3 zaщiщati! Segw2 radi i3 mы2, st0lь mn0gimi vraždebnыmi navBtы, njѕloblenьmi i3 kovarnыmi ѕloumыšlenьmi tvsю1du ўgrožaemіi i3 tэsni1mіi, vašemu teplomu i3 si1lьnomu po bz7э vručaemъ sebE zaщiщenію, i3 ўserdnw m0limъ blgosthnю vašu: sohrani1te nasъ nevreždennыhъ t vsёhъ bёdъ i3 ѕHlъ, naipače že t bэs0vskihъ k0zneй, da ne bydemъ i5mъ vъ poruganіe i3 posmэstelьstvo, no takw i5hъ krёpkoю vašeю p0moщію t nasъ tženi1te, ćkože vo dni6 džnы t njbi1teli tgnaste |, i3nogdA pakwsti dёzvšыz. Sicev†z že i4hъ nepolє1znaz ўkroti1vše na nы2 vozst†nіz, takw nasъ ўtverždennыhъ vъ vёrэ, nadeždэ i3 lюbvi2 sodёlaйte, da nikoli1že nami kakov0e nedoumёnіe i3li2 sumnёnіe voz8wbladaetъ. Č{vstva n†ša dušє1vnaz vkypэ i3 tэlє1snaz vъ takov0mъ blgoustroenіi i3 bGolёpnэй mёrnosti na vsskъ denь i3 časъ ўderžavaйte i3 snabdэvaйte, da tёmi nikogdaže blgago i3 člvэkolюbi1vago bGa prognёvaemъ. Razumъ ўcэlomydrite, da seй pače nj bz7э, є3gw2 vezdэprisytstvіi i3 blgopromыšlenіi pomыšlsetъ, neže nj vremennыhъ pečetsz. Razvraщennuю v0lю našu vsegdA i3spravlsйte, da nikoli1že h0щetъ, є4že hotёnію b9ію soprotivlsetsz, no tёmi da ўdovlsetsz i3 vъ si1hъ bezmztežnw i3 bezpečalьnw da prebыvaetъ, ±že sytь bGu ўgHdna i3 prі‰tna, čelovёku že sp7si1tєlьna i3 polє1zna. Kъ si6mъ že, q prpdbnіi ntcы2, i3 ntečestva vašegw ne zabыvaйte, no vъ mi1rnэmъ ўstroenіi prebыvati є3mY ў prt0la veli1čestva b9іz neprestannw hodataйstvuйte. Blgočesti1vэйšago gosudarz їmperatora našego, vsю2 palatu i3 v0instvo є3gw2, i3 vs‰ lю1di syщыz vъ deržavэ є3gw2, mi6rnы i3 bezpeč†lьnы sohrani1te i3 t vsskagw ѕlagw njbstosnіz vsk0rэ i3zbavite. E#gda že prispёetъ naše t vremennagw segw2 žitіS tšestvіe i3 kъ vёčnosti preselenіe, si1ce namъ vъ p0moщь predstanite i3 t nasi1lій vražіihъ svobodi1te, ćkože predstaste nёkogda є3razmu monahu, vъ tsžkomъ smertnэmъ bёdstvіi njbrэtavšemusz, i3 takw serdcA n†ša ko i4stinnomu pokasnію i3 žalёnію nj grэsёhъ podvi1gnite, ćkože i3 džnagw serdce podvig0ste, da i3 mы2 vъ či1stэmъ s0vэsti našez svidёtelьstvэ, pres™ёй i3 nerazdэli1mэй predstavše trbcэ, proslavlsemъ ю5 kypnw sъ vami i3 vsёmi s™hmi vъ bezkonє1čnыz vёki vэkHvъ.

Mltva v7, prpdbnыmъ ґntHnію i3 feod0sію i3 prHčimъ pečє1rskimъ čudotv0rcєmъ, i3z8 kni1gi Ґkafіstы sъ kanw6nы.

Preblžennіi, prisnoslavnіi, prpdbnіi ntcы2, s™ji pervonač†lьnicы pečerstіi, ґntHnіe i3 feod0sіe, svhše bGomъ darovannіi, dv0ice blgodatnaz, soю1zomъ soveršenstva, lюb0vію kъ bGu i3 bli1žnemu soedinennaz, ne t0čію vъ ži1zni seй vremennэй drugolю1bnэ trudi1všіisz nj p0lьzэ duševnэй i4nočestvuющihъ i3 vъ mjrэ blgočestnw živyщihъ, no i3 po tšestvіi vašemъ vъ ži1znь vёčnuю njbэщavšіisz pos0bstvovati vsBmъ i3 moli1tisz ko gDu bGu i3 pres™ёй bcdэ nj sp7senіi vsёhъ, naipače grёšnikwvъ, t ni1hže pervый є4smь ѓzъ! Kъ vamъ, ўg0dnikwmъ b9іimъ i3 pres™hz bcdы, ćkw i4stinnыmъ hodataєmъ sp7senіz pritekaz, smirennw molю1sz: predstanite mnЁ vъ p0moщь, ќzami grэhHvъ svszannomu, i3 pomoli1tesz nj mnЁ. Kypnw že i3 vs‰ naslёdniki bGoug0dnagw vašegw žitіS i3 snaslёdniki crtvіz nbcnagw podvi1gnite na mnogomogyщыz mltvы: vsёhъ bo vasъ nedost0йnый prizыvati na zastuplenіe derzaю, želaz t vsёhъ grэhHvъ moi1hъ vami svoboždenіe poluči1ti. Q prpdbnіi ntcы2 pečerstіi, bGoug0dnw trudi1všіisz i3 netlёnnw vъ peщerahъ počivaющіi, s™ji їerarsi, sщ7ennonačalьnicы, sщ7ennoi1nocы, pHstnicы, m§ncы, dёvstvєnnicы, čudotv0rcы! Vы2 є3stE r0dъ i3zbranъ, carskoe sщ7enіe, kzhkъ svstъ, lю1dіe njbnovlenіz, i3zvэsti1telіe dobrodёteleй i3z8 tьmы2 tlёnnыz seS ži1zni prizvavšagw vasъ vъ čydnый svёtъ: vasъ bo ni zemlS potai1la є4stь, ѓщe že kjihъ i3 potai1la pod8 spydomъ počivaющihъ, no vёruю, ćkw vsёhъ nb7o prіslo є4stь, i3 ćkw slavы vašez i3spovёsti, takw i3 i3menъ vašihъ i3sčesti1 mi nevozm0žno є4stь, mn0žestvu bo ѕvёzdnomu ўpod0bistesz: razvэ samъ i3sčitazй mn0žestvo ѕvёzdъ i3 vsBmъ i5mъ i3menA naricazй, i3spovёdannый t vasъ na zemli2, cRь slavы hrt0sъ, vsёhъ vasъ prpdbnыhъ svoi1hъ, po i4meni napi1sannыhъ na nb7sёhъ, i3sčitaetъ i3 soveršennw i3spovёduetъ pred8 nc7emъ svoi1mъ nbcnыmъ. Pomozi1te mnЁ grёšnomu, vъ sokrušenіi i3 smirenіi serdca moegw2 pripadaz, molю1sz vamъ: svёtъ syщe mjru i3 svэti1lьnicы i3z8 pod8 spyda peщernagw postavleni dušami na svёщnicэ nbcnэmъ, njsіzvaйte mS, njmračennago navBtы vražіimi, svёtomъ blgodati svhše, da vъ nemъ hodS, ne pretknY nj kamenь nogi2 moeS. Vы2 є3stE sosydi vъ čestь i3zbrannіi, i3sp0lnennіi blgodati b9іz nbi1lьnw. Molю2 u5bo vasъ: spod0bite mS grёšnago t i3spolnenіz vašegw prіsti. Vы2 є3stE s0lь zemli2, ѓzъ že є4smь zemlS: bydite mnЁ s0lь, soblюdaющe vsecёlw dyšu i3 tёlo moE t sogni1tіz grэh0vnagw. Vsi2 vы2, prpdbnіi pečerstіi, vračeve blgodatnіi, i3scэlsющіi vsskъ nedygъ i3 vssku ćzю vъ lю1dehъ, molю1sz vamъ, s™ji: i3scэli1te i3 mo‰ dušє1vnыz i3 tэlє1snыz ćzvы, da dost0йnw proslavlsю bGa vъ duši2 i3 tэlesi2 moemъ, vsBmъ vamъ blgodarenіe vozsыlaz: m0žete bo, prpdbnіi, nj ўkrэplsющemъ vsёhъ vasъ ї}sэ hrtЁ, veli6kіz mi1lwsti lю1demъ darovati. Ѓщe bo mn0gw m0žetъ mltva є3di1nagw prvdnagw, pospэšestvyemaz vo blg0e, kolьmi2 pače vasъ, prvdnыhъ i3 prpdbnыhъ mn0gihъ, m0gutъ mltvы vs‰ ў vsemlctivagw bGa! Ne dvA i3li2 trіE vo i4mz hrt0vo s0brani є3stE, i3 ne dvA sovэщastesz na zemli2 prosi1ti vo i4mz hrt0vo nc7A nbcnago, no velіe mn0žestvo vasъ, q prpdbnіi: pomoli1tesz nj mnЁ є3di1nomъ t grёšnыhъ: ѓzъ že vёruю, ćkw bGъ, proslavlsemый vъ sovёtэ vsёhъ vasъ prpdbnыhъ svoi1hъ, ўslhšitъ prošenіe s0brannыhъ i3 sovэщannыhъ vo i4mz є3gw2. Q dostohvalьnіi prpdbnіi ntcы2 pečerstіi! Vы2 є3stE radovanіe cRS nbcnagw, vы2 blgoprіstnaz žertva vhšnzgw, vы2 graždane n0vagw їerli1ma, vы2 naslBdnicы crtvіz b9іz: takw bo vsi2 tek0ste, ćkw i3 želaemoe posti1gnuste. Molю2, i3 moi6mъ nogamъ blg0e tečenіe vъ puti2 zapovэdeй gDnihъ sodёlaйte, i3 želaemoe posti1gnuti grёšnago menE spod0bite vašimi mnogom0щnыmi hodataйstvы: da všedъ vъ d0mъ crtvіz vёčnagw, vozraduюsz i3 vozveselю1sz, blgodarS vsёhъ vasъ prpdbnыhъ nj takov0й lюbvi2 vašeй, i3 kypnw sъ vami voshvalю2 i3 vozveli1ču vo hvalenіi є3di1nago vъ trbcэ pres™ёй, t vseS tvari na nb7si2 i3 na zemli2 hvali1mago, blgoslovi1mago i3 poklansemago vsemlctivago bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, so prečtcoю i3 prisnoblžennoю dv7oю bcdeю, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, tBmže prpdbnыmъ.

Prpdbnіi i3 bGon0snіi ntcы2 naši ґntHnіe i3 feod0sіe i3 vsi2 prpdbnіi pečerstіi, svэti6la zemn†z presvBtlaz, t temnыhъ mёstъ peщernыhъ vъ zemli2 rwssjйstэй slavnw prosіsvšіi i3 sію2 mn0gimi svэtozarnыmi ґgGlonravnagw vašegw žitіS ѕvэzdami njnebesi1všіi, vsю1 že vselennuю vыs0kihъ dobrodёteleй svэtlostьmi2 i3 čudesъ b9estvennыhъ blistanьmi ўdivi1všіi! SE vы2 nhnэ, smertnыmъ zapadomъ pl0tski na vremz vo gr0bъ zašedše, dušami so hrt0mъ, slncemъ pravdы, prebыvaete, i3 syщe pravєdnicы, prosvэщaetesz ćkw s0lnce vo crtvіi nbcnэmъ. Tamw u5bo moli1tvєnnыz vašz kъ bGu svёtu lučы2 nj ntečestvэ svoemъ prostiraющe, ne zabыvaйte i3 nы2, pri6snыz vašz moli1tvenniki, ѓщe i3 vъ noщi2 strasteй i3 skorbeй prebыvaющыz, svhše blgodatnыmi prizirati njsі‰nіi: ćkw da vo svёtэ dobrodёtelьnagw vašegw žitіS pravw hodsщe, spod0bimsz zrёti svёtъ neprikosnovennыz slavы b9іz, hvalzщe є3go2 kypnw sъ vami vъ neskončaєmыz vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ G, prpdbnыmъ ґntHnію i3 feod0sію pečє1rskimъ:

Dv0icu načalьnыhъ rwssjйskihъ svэti6lъ počti1mъ: ґntHnіa, bGomъ p0slannago, i3 feod0sіa, bGomъ darovannago. Tji bo pervіi, ravnoagGlьnыmъ vъ rwssji žitіemъ prosіsvše t g0rъ kjevskihъ, njsvэti1ša ntečestvіz našegw vs‰ koncы2, i3 pytь kъ nb7si2 pravый mnHgimъ pokazaša, i3 pervootcы2 i4nokwmъ bhvše, li1ki sp7saemыhъ bGovi prived0ša, i3 nhnэ, predstosщe vъ vhšnihъ nemercaemomu b9estvA svёtu, m0lztsz nj dušahъ našihъ.

I$nъ troparь, glasъ v7, prpdbnыmъ pečє1rskimъ ntcє1mъ:

E#gdA snid0ste vo gr0bы i3 samёhъ sebE zaklюči1ste, togdA str†sti ўmertvi1vše plotsk‡z, spogreb0stesz hrtY, bGon0snіi, i3 dіavwlьskіz vъ podzemnыhъ razruši1ste njgr†dы: segw2 radi ѓgGli vэncы2 sъ nb7sъ vamъ podaю1tъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.