NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Fevruarіa k7g

Mltva prpdbnomu polmkarpu brsnskomu, čt0maz vъ brsnskomъ pokr0vskomъ sob0rэ, nrl0vskіz є3parhіi.

Q pastыrю d0brый, nastavniče neushpnый, prpdbne džtče polmkarpe! Tы2, t mzteža mjra segw2 i3zšedъ, tverženіemъ bl†gъ prehodsщihъ є3đlьski hrtY poslёdovalъ є3si2, i3 ravnoagGlьnoe žitіE poži1vъ, bezpl0tnыhъ p0česti spod0bilsz є3si2. Togw2 radi lюb0vь tvoю2 kъ lю1demъ pamztuющe, ćkw č†da ko ntcY, kъ tebЁ pribэgaemъ i3 m0limsz tebЁ so ўmilenіemъ: bydi щi1tъ nesokruši1mь s™ёй cRkvi pravoslavnэй i3 ntečestvu našemu: bydi hrani1telь i3 spospёšnikъ blgočesti1vэйšemu gosudarю їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču, i3znosS є3mY t prest0la cRS slavы si1lu, radostь, mi1rъ i3 ўtэšenіe: v0instvu že є3gw2, ćkw soratnikъ, spospэšestvyй vъ pobёdahъ nad8 supost†tы. I#zbavi, q prpdbne ўg0dniče b9ій, t vsskagw navёta vražіz gradы i3 vє1si stranы2 rwssjйskіz, i3 ne njstavi zastuplenіemъ tvoi1mъ nasъ nemoщnhhъ, grэhmi2 i3 skorbьmi2 mn0gimi njbremenennыhъ: ўmoli2 blgostь hrtA bGa našegw darovati namъ p0mыslwvъ mi1rъ, t pagubnыhъ strasteй i3 vsskіz skvernы vozderžanіe, bratolю1bіe dolgoterpэli1vnoe, blgočestіe že nelicemёrnoe, da ne vo ѕlo2 blg†z, namъ svhše pri1snw posыlaєmaz, njbraщati bydemъ. NJzari2, preblženne, ќmъ našъ svёtomъ licA b9іz: ўkrэpi2 blgodatію gDneю proizvolenіe naše, da vъ zak0nэ hrt0vэ ўtverdi1všesz, nelёnostnw po puti2 zapovэdeй s™hhъ potečemъ: njsэni2 g0rnimъ tvoi1mъ blgoslovenіemъ nasъ i3 vsёhъ vъ sk0rbehъ syщihъ, bolёznьmi duševnыmi i3 tэlesnыmi njderži1mыhъ, i3scэlenіe, ўtэšenіe i3 i3zbavlenіe tBmъ daruz: nad8 vsёmi že si1mi i3sprosi2 namъ svhše dyhъ kr0tosti i3 smirennomydrіz, dyhъ terpёnіz i3 pokasnіz, da pr0čee vremz žitіS našegw vъ vёrэ i3 sokrušenіi serdečnэmъ poživemъ, i3 takw vъ časъ skončanіz našegw blgodarnэ voshvalimъ proslavlьšago tS gDa, beznačalьnago nc7A, є3dinor0dnago є3gw2 sn7a i3 є3dinosyщnago vseblgago d¦a, trbcu nerazdёlьnuю, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

Vёtrilomъ krtA duševnый korablь napravivъ, žitє1йskaz kr†snaz njstavilъ є3si2, i3 t mіrskagw mzteža i3zšedъ, plotsk‡z p0hwti vozderžanіemъ mn0gimъ, džtče, ўmertvi1lъ є3si2, poщenіemъ i3 slezami, mltvami i3 pёsnьmi neprestannw prilэplszsz bGu: tёmže i3 žili1щe dost0йnoe d¦a pres™agw pokazalsz є3si2. Moli2, polmkarpe prpdbne, hrtA bGa njstavlenіe pregrэšenій darovati namъ i3 velію mlctь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.