NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Fevruarіa k7

Mltva prpdbnom§nku korni1lію, psk0vo-pečerskomu čudotv0rcu, čt0maz vъ psk0vo-pečerskomъ monastыrЁ.

Q s™hй prpdbnom§nče korni1lіe! Smirennw kъ racэ s™hhъ moщeй tvoi1hъ pripadaemъ i3 ўmi1lьnw tS m0limъ: pri1zri mi1lostivnw na skHrbi našz dušє1vnыz i3 tэlє1snыz, i3 i3zbavu namъ podaždь: pomozi2 namъ, svstče b9ій, i3zbavitisz t navёta ѕlhhъ čelovBkъ, t ni1hže i3 samъ tы2 nevi1nnw na zemli2 postradalъ є3si2: zaщiti2 nasъ t nasi1lіz dіavola, lю1tэ na nasъ voю1ющagw. Ўmoli2 gDa bGa i3 prečtcuю є3gw2 m™rь darovati namъ ti1hoe i3 bezgrёšnoe žitіE, bratskuю nelicemёrnuю lюb0vь i3 mi1rnuю hrtіanskuю konči1nu, da či1stoю s0vэstію predstanemъ neliceprіstnomu strašnomu sudi1liщu hrt0vu i3 vo crtvіi є3gw2 proslavimъ životvorsщuю trbcu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ ѕ7, poemый vъ t0mže monastыrЁ:

Psk0vo-pečerskaz njbi1telь, i3zdrevle slavnaz čudesы2 їkHnы bGom™rni, mnHgіz i4noki bGovi vospitA: tamw i3 prpdbnый korni1lій p0dvigomъ d0brыmъ podvizasz, čydnuю bGom™rь slavz, i3novBrnыz prosvэщaz, i4noki i3 mnHgіz lю1di sp7saz, njbi1telь že svoю2 di1vnw ўkrašaz i3 njgraždaz: tamw i3 myčeničestva vэnecъ, po mn0gihъ lёtэhъ pastыrstva svoegw2, d0blestnэ prіstъ. Tёmže vospoi1mъ, lю1dіe, hrtA bGa, i3 prečtcuю є3gw2 m™rь vozblagodari1mъ, ćkw darovA namъ prpdbnom§nka slavna i3 mltvennika nj dušahъ našihъ dostoblženna.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.