NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Fevruarіa z7i i3 maіa v7i

Mltva s™0mu sщ7ennom§nku є3rmogenu, patrіarhu mosk0vskomu i3 vseS rwssji.

Q veli1kій ўg0dniče hrt0vъ, s™i1telю džtče našъ є3rmogene! Kъ tebЁ, mltvenniku teplomu i3 predstatelю pred8 bGomъ neposthdnomu, ўserdnw pritekaemъ, vъ nyždahъ i3 sk0rbehъ našihъ ўtэšenіz i3 p0moщi prossщe. Vъ drevnюю godi1nu i3skušenій, vnegdA njbыšedše njbыd0ša stranY našu nečesti1vіi vrazi2, gDi kvi1 tz cRkvi svoeй stolpA nepokolebi1ma i3 lю1demъ rwss‡йskimъ pastыrz d0bra, dyšu svoю2 za džvcы položi1vša i3 lю6tыz v0lki daleče tgnavša. Nhnэ u5bo pri1zri i3 na nы2, nedostHйnaz č†da tvo‰, ўmilennoю dušeю i3 sokrušennыmъ serdcemъ tebE prizыvaющыz. Krёpostь bo naša vъ nasъ njskudЁ, i3 vr†žіz lovlє1nіz i3 sBti njbыd0ša nasъ. Pomozi2 namъ, zastypniče našъ! Ўtverdi2 nasъ vъ vёrэ s™ёй: nauči2 nasъ vsegdA tvori1ti zapwvэdi b9іz i3 vs‰ pred†nіz cRkHvnaz, t ntє1cъ namъ zapovBdannaz. Ўkrэpi2 blgovёrnago carS našego, bGomъ namъ dannago, i3 nauči2 nasъ lюbi1ti є3go2 nelicemёrnw. Pastыrєmъ našыmъ bydi ґrhіpastыrь, v0inwmъ v0ždь duh0vnый, bolsщыmъ vračь, peč†lьnыmъ ўtёšitelь, goni6mыmъ zastypnikъ, ю4nыmъ nastavnikъ, vsBmъ že blgoserdый ntecъ i3 za vs‰ teplый mltvennikъ: ćkw da mltvami tvoi1mi njgraždaemi, neprestannw vospoemъ i3 proslavimъ vses™0e i4mz živonačalьnыz trbcы, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Rwssjйskіz zemli2 pervoprest0lьniče i3 neushpnый nj neй kъ bGu mltvenniče! Za vёru hrt0vu i3 pastvu tvoю2 dyšu svoю2 položi1vъ, deržavu careй našihъ ўtverdi1lъ є3si2 i3 stranY našu t nečestіz i3zbavilъ є3si2. Tёmže vopіemъ ti2: sp7saй nasъ mltvami tvoi1mi, sщ7ennom§nče є3rmogene, džtče našъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.