NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Fevruarіa d7i

Mltva prpdbnomu marwnu pusthnniku.

Q vozlю1blennaz i3 sщ7ennaz glavo2, prpdbne i3 bGon0sne džtče našъ marwne! Naziraй svhše mi1lostivnw nasъ grёšnыhъ, i3 moli1sz vseщedromu vLcэ i3 vsёhъ bl†gъ podatelю bGu nj soblюdenіi deržavы i3 sp7senіi blgočesti1vэйšagw, samoderžavnэйšagw, veli1kagw gosudarz našegw, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča vseS rwssji: da podastъ є3mY gDь bGъ mnogolёtnoe zdravіe, vo snabdёnіe i3 ўtverždenіe s™hz hrtіanskіz vёrы, i3 da sohrani1tъ carstvo є3gw2 t vsёhъ vragHvъ cёlo i3 nevreždenno, vo gDэ našemъ ї}sэ hrtЁ. Bydi že molebnikъ i3 nj nasъ nedost0йnыhъ. Ko vseblg0mu gDu čestnji tvoi2 rycэ prostri2, i3 t negw2 mlctь i3 щedrHtы i3sprosi2, i4miže t vsёhъ bёdъ i3 lю1tыhъ bolёzneй nasъ sohrani2, i3 t vsskihъ strasteй svobodi2, takožde t nesterpi1mыz i3 neutiši1mыz ngnevi1cы i3 trzsavi1cы mltvami tvoi1mi i3zbavi nasъ, i3 t napadenіz bэsHvъ, t vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vragHvъ soblюdi2, i3 sogrэšenієmъ našыmъ proщenіe i3sprosi2, i3 sp7sє1nы hrtY nasъ predstavi, vo є4že, vъ denь strašnagw sudA, sъ radostію predstati namъ pred8 licemъ neizrečennыz slavы є3gw2, i3 mi1lostivnoe prizvanіe vъ crtvo nbcnoe t negw2 ўslhšati, i3 vъ neizrečennэй radosti preslavnuю є3gw2 licA dobr0tu ўzrёti, blgodatію i3 člvэkolю1bіemъ gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA deržava є3gw2 blgoslovena i3 preproslavlena, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ v7, na drevneй їkHnэ prpdbnagw, vъ hrіstoroždestvenskoй cRkvi selA bubn0va, tferskjz є3parhіi:

Farіseйskagw tщeslavіz ўdalszsz, prpdbne džtče našъ marwne, na g0ru vыs0kuю vozšelъ є3si2, i3 tamw pobёdu pokazalъ є3si2 na dіavola: trebiщe bo bэs0vskoe njbrёtъ i3 bGu njsvzti1vъ, vъ nemъ prebhlъ є3si2, mltvami tvoi1mi ngnevi1cu i3 trzsavi1cu ўtolsz, i3 bёsы progonsz, i3 t razli1čnыhъ ned{gъ svoboždaz. Togw2 radi, svste, moli1sz hrtY bGu, da sp7setъ dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.