NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Fevruarіa №i

Mltva prpdbnomu dimi1trію prilyckomu, i3z8 ґkafіsta.

Q sщ7ennaz glavo2, predi1vnый čudotv0rče, prpdbne i3 bGon0sne džtče našъ dimi1trіe! Ўserdnw pripadaющe kъ tebЁ, m0limsz: kvi2 namъ smirє1nnыmъ i3 grBšnыmъ mnogom0щnoe tvoE zastuplenіe. Se bo grBhъ radi našihъ ne i4mamы derznovenіz ko gDu, prosi1ti є3gw2 darHvъ namъ blgopotrebnыhъ, no tebE mltvennika kъ nemY blgoprіstnago predlagaemъ, i3 pr0simъ: ўmoli2 namъ t є3gw2 blgosti vs‰, ±že na p0lьzu dušamъ i3 tэlesє1mъ našыmъ: vёru pravu, nadeždu nesomnёnnu, lюb0vь nelicemёrnu, vo i3skušenіihъ myžestvo, vъ ѕlostradanіihъ terpёnіe, vъ mltvahъ postosnstvo, vo blgočestіi preuspёznіe, voždelёnnoe zdravіe, zemli2 plodon0sіe, vozdyha blgorastvorenіe, dwždi2 blgovremєnnы, žiteйskihъ potrebъ dov0lьstvo, mi1rъ vo dnehъ našihъ i3 blgoslovenіe svhše na vs‰ blg†z dэlA i3 način†nіz n†ša, i3 da ne vo ѕlo2 njbrati1mъ darы є3gw2, no vo slavu i4mene є3gw2 s™agw i3 vъ proslavlenіe tvoegw2 nj nasъ hodataйstva. I#sprosi2, ўg0dniče hrt0vъ, ў cRS carstvuющihъ i3 gDa gosp0dstvuющihъ, blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču vseS rwssji zdravіe, dolgodenstvіe, na vragi1 že pobёdu i3 njdolёnіe, i3 vsemY bGohrani1momu carstvu є3gw2 tišinY i3 blgostroenіe. Ne zabydi, čudotv0rče s™hй, mi1lostivnw prisэщati gradъ tv0й i3 njbi1telь tvoю2 i3 vs‰ gradы i3 vє1si stranы2 našez pravoslavnыz, sohransz i3 soblюdaz i5hъ mltvami tvoi1mi t vsskagw ѕlA. Pomzni2 vsёhъ, vёru i3 lюb0vь kъ tebЁ i3myщihъ, i4mz tvoE moli1tvennw prizыvaющihъ i3 na poklonenіe moщemъ tvoi6mъ s™ы6mъ prihodsщihъ, i3 vs‰ vo blgi1hъ prošє1nіz i4hъ mi1lostivnw i3sp0lni, njsэnsz i5hъ svhše s™ootečeskimъ tvoi1mъ blgoslovenіemъ. E$й, svstče b9ій! Ne liši2 i3 nasъ grёšnыhъ tvoegw2 mnogom0щnagw zastuplenіz, no spod0bi nasъ konči1nu žitіS blgyю ўluči1ti i3 crtvіe nbcnoe ўnaslёditi, da vospoemъ i3 proslavimъ di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ bGa našego, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

Svhše t bGa, prpdbne, blgodatь prіslъ є3si2 duh0vnuю, i3 t negw2 ќbw poznalsz є3si2, blženne: togw2 radi i3 tы2 dyhomъ poznalъ є3si2 l{čšaz є3gw2, byduщagw vёka prebыvanіe, p0stničeski i3spыtavsz vo tvoi1hъ njbi1telehъ. I# nhnэ so ѓgGlы likovstvyz, sp7su vsёhъ za nы2 moli1sz, svste dimi1trіe, da vsi2 vopіemъ: slava davšemu ti2 krёpostь, slava vэnčavšemu tS, slava dёйstvuющemu tob0ю vsBmъ i3scэlє1nіz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.