NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Fevruarіa ‹

Mltvы s™0mu sщ7ennom§nku haralampію.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q prečydnый sщ7ennom§nče haralampіe, strastoterpče neprewdolёnnый, sщ7enniče b9ій, nj vsemъ mjrэ hodataйstvuzй! Pri1zri na molenіe nasъ, počitaющihъ s™yю pamztь tvoю2. I#sprosi2 namъ ў gDa bGa proщenіe grэhHvъ našihъ, da ne do koncA prognёvaetsz na nasъ gDь: sogrэši1homъ bo i3 nedost0йni kvi1homsz miloserdіz b9іz. Moli2 nj nasъ gDa bGa, da nizp0sletъ mi1rъ na gradы i3 vє1si našz, da i3zbavitъ nasъ t našestvіz i3noplemennikwvъ, meždous0bnыz brani i3 vsskihъ razd0rwvъ i3 nestroenій. Ўtverdi2, sщ7ennom§nče, vёru i3 blgočestіe vo vsёhъ čadэhъ pravoslavnыz hrtіanskіz cRkve, i3 da i3zbavitъ nasъ gDь bGъ t є3reseй, rask0lwvъ i3 vsskagw suevёrіz. Q miloserdый m§nče! Moli1sz za nы2 ko gDu, da sohrani1tъ nasъ t glada i3 vsskihъ bolёzneй, i3 da podastъ namъ i3z8obi1lіe plodHvъ zemnhhъ, skotHvъ ўmnoženіe na potrebu čelovёkwmъ i3 vs‰ namъ polє1znaz: naipače že da spod0bimsz, mltvami tvoi1mi, nbcnagw crtvіz hrtA bGa našegw, є3myže čestь i3 poklonenіe podobaetъ, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 pres™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q sщ7ennaz i3 mnogostradalьnaz glavo2, pastыrю d0brый slovesnыhъ nvecъ hrt0vыhъ, sщ7ennom§nče hrt0vъ haralampіe, magnisjйskaz pohvalo2 i3 vselennыz slavo, vsemjrnый svэti1lьniče, veli1kій našъ zastypniče i3 vъ sk0rbehъ, bэdahъ i3 vsskihъ nyždahъ blgjй pom0щniče! Ўslhši nasъ grёšnыhъ, kъ tebЁ pribэgaющihъ i3 tebЁ molsщihsz, i3 i3zbavi nasъ t vsskagw ѕlagw njbstosnіz. Th bo prіslъ є3si2 t gDa blgodatь i3 si1lu veli1ku za mnHgaz i3 t‰žkaz strad†nіz tvo‰ i3 terpёnіe, є4že vsю1du i3 vo vsemъ namъ pomogati, i3 naipače i3dёže pamztь tvoS čti1tisz bydetъ. Sicevaz blgodatь dadesz ti2, sщ7ennom§nče hrt0vъ, t ćvlьšagwsz ti2 gDa cRS slavы, є3gdA na mečnoe tS ўsэčenіe njsudi1ša. Slhšalъ bo є3si2 prevoždelёnnый i3 sladčaйšій džnый glasъ, glag0lющь tebЁ: prіidi2, haralampіe, dryže m0й, mnHgіz m{ki i4mene radi moegw2 preterpёvый, i3 prosi2 ў menє2, є4že h0щeši, i3 ѓzъ damъ ti2. I# togdA reklъ є3si2 hrtY gDu: gDi m0й, veli1ko mnЁ є4stь t tebє2, svёta nevečernzgw, darovanіe sіE: ѓщe ўg0dno є4stь veli1čestvu tvoemY, molю1 tz, blgovoli2 darovati mi2 sicevyю mlctь tvoю2, da i3dёže položє1nы bydutъ m0щi mo‰ i3 počitaema bydetъ pamztь stradanіz moegw2, ne bydetъ na mёstэ t0mъ ni glada, ni m0ra, ni tletv0rnagw vozdyha, pogublsющagw plodы2, no da bydetъ pače na mёstэ džnomъ mi1rъ, zdravіe tэlesє1mъ i3 dušamъ sp7senіe, i3z8obi1lіe pšeni1cы, vіnA i3 є3lea i3 ўmnoženіe skotHvъ, ±že na potrebu čelovёkwmъ. I# tvэщA tebЁ glasъ gDenь: bydi po prošenію tvoemY, preslavnый m0й v0ine. I# ѓbіe po glag0lanіi semъ gDni, predalъ є3si2 dyšu tvoю2 prežde mečnagw posэčenіz, i3 sіS ko gDu vzhde, ѓgGlwmъ srэtaющыmъ ю5: i3 takw prіslъ є3si2 vэnecъ slavы t b9estvennыz ruki2 є3gw2 sъ li6ki s™hhъ, vёčnw slavzщihъ pres™0e i4mz gDa. Tamw u5bo, vo slavэ nbcnэй prebыvaz, pri1zri, ўg0dniče b9ій, i3 na nasъ grёšnыhъ, molsщihsz tebЁ, i3 vospomzni2 nasъ pred8 gDemъ, є4že darovati namъ na potrebu vє1lіz є3gw2 mlcti vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, čt0maz vъ cRkvi selA šekšova, vladi1mіrskіz є3parhіi.

S™hй sщ7ennom§nče haralampіe, svэti1lьniče zemnhй i3 nbcnaz njzarszй, ѓgGlwvъ sobesёdniče, prbr0kwvъ soži1telю, ґpclwmъ dryže, m§nkwmъ sov0instvenniče! Ўslhši mltvы našz, ćkože gDь ўslhša tvo‰, i3 prіimi2 slovesA ўstenъ našihъ, ćkože i3 gDь slovesA ќstъ tvoi1hъ prіstъ. Sщ7enniče b9ій haralampіe, blgostію veli1kій, nj vsemъ mjrэ hodataйstvuzй! M0limъ tS: ćkože pred8 s™0ю konči1noю tvoeю vLku gDa našego nj vsёhъ čtyщihъ pamztь tvoю2 moli1lъ є3si2, takw i3 nhnэ, njdesnyю prt0la b9іz predstoS, ne zabydi nasъ grёšnыhъ i3 povi1nnыhъ gnёvu b9ію, no moli1sz nj nasъ, pamztь tvoю2 soveršaющihъ: da ne bydetъ na mёstэ našemъ i3 vsskomъ i3n0mъ gladъ i3 m0rъ, i3li2 tletv0rnый vozdyhъ, pogublszй plodы2, sk0tы i3 čelovёki, no da bydetъ na mёstэhъ tёhъ, i3dёže prizыvaetsz vъ hodataйstvo s™0e i4mz tvoE, mi1rъ i3 tэlesє1mъ zdravіe i3 dušamъ sp7senіe, i3z8obi1lіe že vsskagw ži1ta i3 vsegw2, є4že na potrebu čelovёkwmъ. Moli1sz nj nasъ, ўg0dniče b9ій, s™hй sщ7ennom§nče haralampіe, da njstavitъ namъ gDь vs‰ pregrэšє1nіz n†ša vHlьnaz i3 nevHlьnaz, vъ sl0vэ i3 vъ dёlэ nami sodBznnaz, da prosti1tъ gDь vs‰ grэhi2 ю4nosti i3 nevёdэnіz, prazdnosti i3 ўnhnіz: pr0čee že vremz žitіS našegw ўpravi s™hmi tvoi1mi mltvami ko sp7senію i3 ži1zni vёčnэй, da vsi2 vъ veselіi i3 radovanіi so blgodarnыmъ serdcemъ proslavlsemъ člvэkolюbi1vago i3 blgouvёtlivago vsёhъ bl†gъ podatelz, vъ trbcэ slavimago bGa, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.