NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Fevruarіa ‹ i3 nktHvrіa ѕ7

Mltvы prpdbnomu l0ggіnu korsžemskomu, i#z8 slyžbы.

Mltva №.

Q veli1kій ўg0dniče, preslavnый čudotv0rče i3 njbi1teli tvoeS bGoduhnovennый nastavniče, l0ggіne preblženne, dušeю na nb7si2 prt0lu vsёhъ cRS predstosй, tёlomъ že vo s™ёй njbi1teli seй počivazй i3 razli6čnaz čudesA povsю1du mltvami tvoi1mi soveršazй! Pri1zri mi1lostivnw na lю1di predstosщыz i3 tvoegw2 ko gDu bGu hodataйstva vo njbderžaщihъ nyždahъ prossщыz: vsi1 bo mы2, po mn0žestvu grэhHvъ našihъ, ne smёemъ nižE vozvesti2 nčesъ našihъ na nb7o: th že, ćkw stzžavый derznovenіe, prinesi2 za vsёhъ, ko čestnёй racэ tvoeй pritekaющihъ, tє1plыz mltvы ko gDu, є4že i3zbavitisz namъ t glada, pot0pa, trysa, ngnS, mečA i3 brani, t lюdeй i3 t dіavola bыvaющіz, i3 t vsskіz duševnыz i3 tэlesnыz bolёzni: da si1hъ i3zbэžavše i3 gDu, є3myže predstoi1ši, rab0taющe, vni1demъ vъ nekončaemый pok0й i3 proslavimъ tamw sъ tob0ю vsёhъ blgi1hъ podatelz bGa, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q sщ7ennaz glavo2, prpdbne džtče, preblženne ѓvvo l0ggіne veli1kій! Ne zabydi ўb0gihъ tvoi1hъ do koncA, no pominaй nasъ vsegdA vo s™hhъ tvoi1hъ i3 blgoprіstnыhъ mltvahъ kъ bGu. Pomzni2 stado tvoE, є4že samъ ўpaslъ є3si2, i3 ne zabydi posэщati č†dъ tvoi1hъ. Moli2 za nы2, džtče sщ7ennый, za dёti tvo‰ duhHvnыz, ćkw i3mёzй derznovenіe kъ nbcnomu cRю2: ne premolči2 za nы2 ko gDu, i3 ne prezri nasъ, vёroю i3 lюb0vію čtyщihъ tS. Pominaй nasъ nedost0йnыhъ ў prt0la vsederži1televa, i3 ne prestaй molssz nj nasъ ko hrtY bGu: i4bo danA tebЁ bhstь blgodatь za nы2 moli1tisz. Ne mni1mъ bo tS syщa mertva: ѓщe bo tёlomъ i3 prestavilsz є3si2 t nasъ, no i3 po smerti ži1vъ shй prebыvaeši. Ne tstupaй t nasъ dyhomъ, sohransz nasъ t strёlъ vražіihъ i3 vsskіz prelesti bэs0vskіz i3 k0zneй dіavolьskihъ, pastыrю našъ d0brый. Ѓщe bo i3 moщeй tvoi1hъ raka pred8 nči1ma našima vi1dima є4stь vsegdA, no s™az tvoS dušA so ѓgGlьskimi v0instvы, so bezpl0tnыmi li6ki, sъ nbcnыmi si1lami, ў prt0la vsederži1televa predstosщi, dost0йnw veseli1tsz. Vёduщe u5bo tS voi1stinu i3 po smerti ži1va syщa, tebЁ pripadaemъ i3 tebЁ m0limsz: moli1sz nj nasъ vsesi1lьnomu bGu, nj p0lьzэ dyšъ našihъ, i3 i3sprosi2 namъ vremz na pokasnіe, da nevozbrannw preйdemъ t zemli2 na nb7o, t mыtarstvъ že g0rьkihъ, bэsHvъ vozdyšnыhъ knzzeй i3 t vёčnыz myki da i3zbavimsz, i3 nbcnagw crtvіz naslBdnicы da bydemъ so vsёmi pravednыmi, t vёka ўgodi1všimi gDu našemu ї}su hrtY: є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

T mzteža mіrskagw ўdali1vsz, kъ nemercaющemu svёtu priteklъ є3si2, prpdbne džtče l0ggіne, i3 nhnэ či1stэ zri1ši s™yю trbcu, ю4že moli2 za nы2 nedostHйnыz, da sp7setъ dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.