NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Fevruarіa } i3 їynіa }

Mltva s™0mu velikom§nku fe0dwru stratilatu, čt0maz vъ fe0dwrovskomъ monastыrЁ grada kazani.

Q s™hй, slavnый i3 vsehvalьnый velikom§nče fe0dwre stratilate! S0brannіi dnesь vo hramэ tvoemъ i3 pred8 їkHnoю tvoeю s™0ю poklansющіisz lю1dіe m0limъ tS, i3zvёstnый želanіz našegw hodataю: moli2 sъ nami i3 nj nasъ ўmolsemago t svoegw2 blgoserdіz bGa, da mi1lostivnw ўslhšitъ nasъ, blgosthni ў negw2 prossщihъ, i3 vs‰ n†ša ko sp7senію i3 žitію2 n{žnaz prošє1nіz da i3sp0lnitъ, da daruetъ že blgočesti1vэйšemu їmperatoru našemu nіkolaю ґlexandroviču pobёdu na soproti6vnыz i3 carstvo є3gw2 vъ mi1rэ sohrani1tъ. E#щe že m0limъ tS, s™hй pobэdon0sče fe0dwre stratilate: ўkrэpi2 dannoю tebЁ blgodatію vo branehъ pravoslavnoe v0instvo naše, razruši2 si6lы vozstaю1щihъ na nы2 vragHvъ, da postыdstsz i3 posramztsz t licA vёrnыhъ, i3 derzostь i4hъ da sokruši1tsz, i3 da ўvёdztъ, ćkw pri1snw b9estvennuю p0moщь i4mamы. Takožde i3 vsBmъ, vъ sk0rbi i3 njbstosnіi syщыmъ, mnogom0щnoe tvoE kvi2 zastuplenіe. Ўmoli1 že gDa bGa, vseS tvari sozdatelz, i3zbaviti nasъ t vёčnagw mučenіz, da vsegdA proslavlsemъ nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, i3 tvoE i3spovёduemъ predstatelьstvo, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Voinstvosl0vіemъ i4stinnыmъ, strastoterpče, nbcnagw cRS voev0da pred0brый bhlъ є3si2, fe0dwre: njryžіzmi bo vёrы njpolči1lsz є3si2 mydrennw, i3 pobэdi1lъ є3si2 demonwvъ polki2, i3 pobэdon0snый kvi1lsz є3si2 stradalecъ. Tёmže tS vёroю pri1snw ўblžaemъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.