NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Fevruarіa d7 i3 noemvrіa z7

Mltvы prpdbnomu kmrjllu, novoezerskomu čudotv0rcu.

Mltva №, i3z8 slyžbы.

Q veli1kій ўg0dniče, preslavnый čudotv0rče, kmrjlle preblženne, dušeю na nb7si2 prt0lu b9ію predstosй i3 trbčnыz slavы naslaždazйsz, tёlomъ že na zemli2 vъ b9estvennэmъ hramэ počivazй i3 t negw2 dannoю ti2 svhše blgodatію razli6čnaz i3stočazй čudesA! Pri1zri mi1lostivыmъ džkomъ na predstosщыz čtcnёй racэ tvoeй lю1di, i3 ćkw stzžavый derznovenіe ў gDa, i3sprosi2 njbi1teli tvoeй blgostosnіe, vozdyha blgorastvorenіe, zemli2 plodon0sіe, namъ že vsBmъ, sъ vёroю kъ tebЁ pribэgaющыmъ i3 mnogocэlє1bnыz m0щi tvo‰ blgočestnw počitaющыmъ, t vsskihъ bёdъ duševnыhъ i3 tэlesnыhъ i3zbavlenіe: ćkw da tvoi1mi mltvami nastavlsemi, pytь malovremennagw žitіS našegw na zemli2 bezbёdnw soverši1mъ. I# nekončaemый pok0й na nb7si2 ўluči1vše, proslavimъ sъ tob0ю kypnw vsёhъ blgi1hъ podatelz, є3di1nago vъ trbcэ slavimago bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q bGoizbrannый, vhšnzgw grada, nbcnagw їerli1ma, nbcnый graždani1ne, njčiщennый d¦omъ s™hmъ ќme, zemnhй ѓgGle, nbcnый čelovёče, či1stagw dёvstva d0brый revni1telю, dostočydnagw terpёnіz preizsщnый w4braze, bGohrani1moe d¦a s™agw žili1щe, d0blestvennый hrt0vъ v0ine, kmrjlle prpdbne! Prosi2 ў hrtA bGa, vseblgagw tvorcA našegw, darovati zdravіe i3 dolgodenstvіe blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču vseS rwssji: pos0bstvuй є3mY pobэdi1ti i3 pokori1ti pod8 n0zэ svoi2 vsskago vragA i3 supostata. I#sprosi1 že ў gDa bGa mi1rъ cRkvamъ s™ы6mъ, lю1demъ že rwss‡йskimъ tišinY i3 blgodenstvіe i3 plodHvъ zemnhhъ i3z8obi1lіe: da sohrani1tъ že gDь ntečestvo naše t vsёhъ napasteй, bёdъ i3 skorbeй, t napadenіz vražіz, t smerton0snыz ćzvы i3 t vsskagw ѕlA. Nasъ že, stado tvoE, vo s™ёй seй njbi1teli prebыvaющee, i3 vsёhъ sъ vёroю i3 lюb0vію ko vsečestnёй racэ mnogocэlebnыhъ moщeй tvoi1hъ pripadaющihъ i3 w4brazъ pod0bіz tvoegw2 lюbeznw cэlyющihъ, i3 vsёhъ pravoslavnыhъ hrtіanъ kъ tebЁ prihodsщihъ, mltvami tvoi1mi soblюdi2 i3 ko hrtY privedi2, є3myže, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

B9іimъ d¦omъ podvizaemь, slezъ tvoi1hъ tyčami i3zs0hšee napoi1lъ є3si2, i3 bezpl0tnoe vъ pusthni žitіE pokazalъ є3si2, i3 є4že i3z8 glubinы2 serdca b0drennыmi moli1tvami i3 post0mъ, blgodэsnіz trudы2 ўplodonosi1lъ є3si2, i3 vselennuю vsю2 prosvэti1lъ є3si2 sіsnіemъ čudesъ tvoi1hъ: džtče našъ kmrjlle, moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.