NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Fevruarіa d7

Mltvы s™0mu blgovёrnomu veli1komu knszю geHrgію vsevolodoviču, vladi1mіrskomu čudotv0rcu.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q bGoizbrannый čudotv0rče, preslavnый ўg0dniče hrt0vъ, cRkve pravoslavnыz pob0rniče, carstva rwssjйskagw zaщi1tniče, veli1kій knsže geHrgіe! Ўserdnw m0limъ tS, pri1zri na nы2 grBšnыz, pribэgaющыz ko tvoemY zastuplenію: ўslhši sіE maloe molenіe naše, i3 teplыmъ tvoi1mъ predstatelьstvomъ ўmoli2 mlctivago bGa, є3myže sъ li6ki ѓgGlъ i3 so vsёmi s™hmi predstoi1ši, da sohrani1tъ nasъ vo є3dinenіi pravoslavnыz cRkve, i3 ўtverdi1tъ vъ serdcahъ našihъ dyhъ pravыz vёrы i3 blgočestіz, i3 i3zbavitъ nasъ t vsskagw ѕlagw i3skušenіz. Po veli1cэй lюbvi2 tvoeй, є4юže bli6žnіz tvo‰ vozlюbi1lъ є3si2, i3sprosi2 ў vseщedragw gDa ntečestvu našemu mi1rъ i3 blgoustroenіe, blgočesti1vэйšemu gosudarю їmperatoru našemu nіkolaю ґlexandroviču i3 vsemY carstvuющemu d0mu zdravіe, blgodenstvіe i3 dolgolёtіe, namъ že vsBmъ nedostHйnыmъ, ўserdnw kъ tebЁ pripadaющыmъ, bGoug0dnoe i3 bezmztežnoe žitіE. Q s™hй zastypniče našъ! Ne njstavi nasъ nemoщnhhъ i3 bezpom0щnыhъ: moli1sz za nы2 ko gDu i3 prečctэй vLčcэ bcdэ, podvi1gni sъ sob0ю na mltvu nj nasъ bGoproslavlєnnыz sr0dniki tvo‰, s™ы6z knszi ґndrea i3 glёba, sъ ni1miže vkypэ zdЁ netlёnnыmi moщami počivaeši i3 na nb7si2 ў prt0la cRS nbcnagw predstoi1ši, da vs‰ kъ p0lьzэ vremennэй i3 vёčnэй potrє1bnaz namъ daruetъ, i3 da ne vozdastъ namъ po dэlHmъ našыmъ, no po neizrečennomu člvэkolю1bію svoemY da prosti1tъ sogrэšє1nіz n†ša, da i3zbavitъ že nasъ t vsskіz nyždы i3 pečali, sk0rbi i3 bolёzni: da nizp0sletъ namъ blg0e namёrenіe i3 si1lu podvizatisz vo i3spravlenіi žitіS našegw, i3 vъ byduщemъ vёcэ da spod0bitъ nasъ vni1ti vo crtvіe nbcnoe i3 slaviti vses™0e i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, čt0maz vъ nižegor0dskomъ mіhai1lo-ґrhangelьskomъ sob0rэ.

Q vsehvalьnый, s™hй, veli1kій knsže našъ geHrgіe, sozdatelю s™agw mіhai1lo-ґrhangelьskagw hrama, i3 segw2 grada, blgodarnw nami njbitaemagw, njsnovatelю! Vziraющe na tv0й seй li1kъ, t čudotv0rnыhъ moщeй tvoi1hъ kъ namъ prišedšій, i3 vъ nemъ samuю častь stradalьčeskagw tvoegw2 tэlesE nči1ma našima blgogovёйnw zrsщe, mы2 nedost0йnіi ćkw i4stinnago samago tS posredЁ sebє2 zri1mъ duh0vnw. Tёmže sъ vёroю serdečnoю i3 lюb0vію kъ tebЁ pripadaemъ, i3 slavimъ, i3 veličaemъ ćkw i3zbrannagw voev0dы trudы2 i3 p0dvigi tvo‰: sladcэ že vhoždє1nіz i3 i3shoždє1nіz tvo‰ po mёstwmъ si6mъ pominaemъ: ўblažaemъ strad†nіz tvo‰ i3 smertь, ю4že za hrtA i3 cRkovь є3gw2 prіslъ є3si2. Carіe i3 s™i1telіe tS ўblaži1ša: gradъ tv0й i3 hramъ tv0й i3 vsi2 hramы i3 njbi1tєli grada tvoegw2 nj tebЁ raduюtsz, i3 sl†vnыz v0dы, zdЁ mimotekyщыz, tS i3 vHi tvo‰ nosi1všыz, nj tebЁ veselstsz. Blgogovёйnw u5bo li1kъ tv0й vsi2 lobыzaemъ, i3 vъ nemъ s™ы6z m0щi tvo‰ počitaemъ, s™yю pamztь tvoю2 proslavlsemъ i3 m0limъ tS, da tob0ю podastъ namъ gDь vs‰ potrє1bnaz kъ vёčnomu sp7senію našemu i3 ko blgobhtію vremennomu, da spod0bitъ že nasъ vъ mi1rэ i3 pokasnіi skončati ži1znь našu, i3 da ўpok0itъ poži1všыz vo gradэ tvoemъ i3 prestavlьšыzsz vo vsskomъ či1nэ i3 v0zrastэ. Taže kypnw so i3zbrannыmъ nbcnыhъ si1lъ voev0doю, s™hmъ ґrhagGlomъ mіhai1lomъ, i3 soimennыmъ tebЁ pobэdon0scemъ, pos0bstvuй, s™hй knsže i3 strastoterpče geHrgіe, blgočesti1vэйšemu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču, carstvo є3gw2 blgočestіemъ i3 mi1romъ njgradi2, i3 hrtolюbi1vomu v0instvu є3gw2 sorataй nepobэdi1mь bydi, gradъ tv0й i3 ži1telьstvo є3gw2 i3zbavlsz t naležaщagw pravednagw preщenіz, gubi1telьstva, ngnS, meždous0bіz: bydi že vъ nemъ vdovi1camъ i3 si6rыmъ vospitanіe i3 pokr0vъ, ю4nošamъ i3 čadwmъ njhranenіe, starčestvu podp0ra, ni1щыmъ ўtэšenіe, vsemY sщ7ennomu či1nu i3 cRk0vnomu pri1čtu zaщi1tnikъ i3 pom0щnikъ. Q s™hй knsže našъ geHrgіe! Predstatelьstvomъ tvoi1mъ blgoustrosй sogrэšaющыmъ namъ i3spravlenіe i3 pokasnіe, kaющыmsz grэhHvъ zaglaždenіe, vёrы pravoslavnыz vozrastanіe i3 ўtverždenіe, sovёtwvъ nečesti1vыhъ, lžeučenій i3 soblaznwvъ mn0žaщihsz razorenіe, lži2, lьsti2 i3 kovarstva vsskagw posramlenіe, vo strasэ b9іi i3 vo vsskoй dobrodёteli i3sprosi2 i3 nizposli2 prespёznіe: da takw i3zbavimsz t gnёva b9іz i3 myki, i3 sъ tob0ю, ćkw č†da so ntcemъ, slavimъ pres™yю trbcu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

Na vыsotЁ veli1kagw knzženіz sэdS, kvi1lsz є3si2 blgočestіemъ i3 vёroю sіsz ntečestvu svoemY ćkw s0lnce: po s™ёй trbcэ revnostію razžegsz i3 za vёru krёpkw postradavъ, kr0vь tvoю2 prolіslъ є3si2: tёmъ i3 tsёčennaz tvoS za hrtA glavA svidёtelьstvuetъ ćvэ nj tebЁ, prilёpšaz po smerti kъ tэlesi2 tvoemY, sъ neюže i3 dodnesь netlBnnы prebыvaюtъ m0щi tvo‰, t ni1hže i3stočaeši i3scэlє1nіz dušamъ i3 tэlesє1mъ našыmъ. No ćkw derznovenіe i3mёz ko hrtY, strastoterpče geHrgіe, neprestannw moli2, deržavu tvoю2 i3 srHdnikъ tvoi1hъ bezvrednu sohrani1ti mltvami tvoi1mi.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.