NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їanuarіa v7 i3 їylіa f7i

Mltvы prpdbnomu serafjmu sar0vskomu.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q prečydnый džtče serafjme, veli1kій sar0vskій čudotv0rče, vsBmъ pribэgaющыmъ kъ tebЁ skoroposlyšnый pom0щniče! Vo dni6 zemnagw žitіS tvoegw2 nikt0že t tebє2 t0щь i3 neutёšenъ ti1de, no vsBmъ vъ sladostь bhstь vidёnіe li1ka tvoegw2 i3 blgouvёtlivый glasъ slovesъ tvoi1hъ. Kъ si6mъ že i3 darъ i3scэlenій, darъ prozrёnіz, darъ nemoщnhhъ dyšъ vračevanіz, nbi1lenъ vъ tebЁ kvi1sz, E#gda že prizva tz bGъ t zemnhhъ trudHvъ kъ nbcnomu ўpokoenію, nikoli1že lюbы2 tvoS prestA t nasъ, i3 nevozm0žno є4stь i3sči1sliti čudesA tvo‰, ўmnHživšazsz ćkw ѕvёzdы nebє1snыz: se bo po vsBmъ koncє1mъ zemli2 našez lю1demъ b9іimъ kvlsešisz i3 darueši i5mъ i3scэlє1nіz. Tёmže i3 mы2 vopіemъ ti2: q preti1hій i3 kr0tkій ўg0dniče b9ій, derznovennый kъ nemY mltvenniče, nikoli1že prizыvaющыz tS trэvazй! Voznesi2 nj nasъ blgom0щnuю tvoю2 mltvu ko gDu si1lъ, da ўkrэpi1tъ deržavu našu, da daruetъ namъ vs‰ blgopotrє1bnaz vъ ži1zni seй i3 vs‰ kъ duševnomu sp7senію polє1znaz, da njgradi1tъ nasъ t padenій grэh0vnыhъ i3 i4stinnomu pokasnію da nauči1tъ nasъ, vo є4že bezpretknovennw vni1ti namъ vъ vёčnoe nbcnoe crtvo, i3dёže tы2 nhnэ vъ nezahodi1mэй sіseši slavэ, i3 tamw vospэvati so vsёmi s™hmi živonačalьnuю trbcu vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, i3z8 ґkafіsta.

Q veli1kій ўg0dniče b9ій, prpdbne i3 bGon0sne džtče našъ serafjme! Pri1zri t g0rnіz slavы na nasъ smirennыhъ i3 nemoщnhhъ, njbremenennыhъ grэhmi2 mn0gimi, tvoeS p0moщi i3 ўtэšenіz prossщihъ. Prini1kni kъ namъ blgoserdіemъ tvoi1mъ i3 pomozi2 namъ zapwvэdi gDni nepor0čnw sohransti, vёru pravoslavnuю krёpkw soderžati, pokasnіe vo grэsёhъ našihъ ўserdnw bGu prinosi1ti, vo blgočestіi hrtіanstэmъ blgodatnw preuspэvati i3 dostHйnыmъ bhti tvoegw2 nj nasъ moli1tvennagw kъ bGu predstatelьstva. E$й, svstče b9ій, ўslhši nasъ, molsщihsz tebЁ sъ vёroю i3 lюb0vію, i3 ne prezri nasъ, trebuющihъ tvoegw2 zastuplenіz: nhnэ i3 vъ časъ konči1nы našez pomozi2 namъ, i3 zastupi2 nasъ mltvami tvoi1mi t ѕl0bnыhъ navёtwvъ dіavolьskihъ, da ne njbladaetъ nami tёhъ si1la, no da spod0bimsz p0moщію tvoeю naslёdovati blženstvo njbi1teli raйskіz. Na ts bo ўpovanіe naše nhnэ vozlagaemъ, džtče blgoserdый: bydi namъ voi1stinu ko sp7senію putev0ždь, i3 privedi2 nasъ kъ nevečernemu svёtu ži1zni vёčnыz bGoprіstnыmъ predstatelьstvomъ tvoi1mъ ў prt0la pres™hz trbcы, da slavimъ i3 poemъ so vsёmi s™hmi dostopoklansemoe i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a vo vёki vэkHvъ.

Mltva G.

Q prpdbne džtče serafjme, bGa i4stinnagw ўserdnый revni1telю, cRkve pravoslavnыz n0voe ўkrašenіe, hrtіanskagw blgočestіz di1vnый podvi1žniče! Kъ tebЁ pribэgaemъ, tebE pr0simъ, tebЁ sk0rbnыhъ dyšъ našihъ pomыšlє1nіz tverzaemъ. Moli2 bGa nj lю1dehъ, strastьmi2 i3 suet0ю mjra segw2 njburevaemыhъ: ne prestaй moli1tisz є3mY nj vsёhъ kъ tebЁ pritekaющihъ i3 p0moщi tvoeS prossщihъ. Ne prezri malagw ўserdіz našegw, ўmn0ži sіE mltvoю tvoeю. Daruй namъ blgodatію b9іeю t skorbeй i3zbavlenіe i3 t bolёzneй i3scэlenіe, ўvračyй našz nedygi dušє1vnыz i3 tэlє1snыz, razumъ našъ kъ poznanію pravoslavnыz vёrы napravi, i3 zapwvэdi b9іz vs‰ soblюdati namъ pomozi2. Ќmъ pravoslavnыhъ lюdeй t njmračenіz i3 nevёrіz sohrani2, vsBmъ že hrt0vu lюb0vь drygъ ko drygu i3mёti sotvori2, da takw vo blgočestіi hrt0vэ prespэvaющe, vъ radosti serdca vosklicaemъ tebЁ: raduйsz, pom0щniče našъ: raduйsz, i3scэlenіe naše: raduйsz, ўtэšenіe naše: raduйsz, radoste naša, prpdbne džtče serafjme, i3 nasъ tvoeS radosti spod0bi vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

T ю4nosti hrtA vozlюbi1lъ є3si2, blženne, i3 tomY є3di1nomu rab0tati plamennэ voždelёvъ, neprestannoю mltvoю i3 trud0mъ vъ pusthni podvizalsz є3si2, ўmilennыmъ že serdcemъ lюb0vь hrt0vu stzžavъ, i3zbrannikъ vozlю1blenъ b9іz m™re kvi1lsz є3si2. Segw2 radi vopіemъ ti2: sp7saй nasъ mltvami tvoi1mi, serafjme, prpdbne džtče našъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.