NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Fevruarіa G

Mltvы s™0mu pravednomu smmeHnu bGoprіi1mcu, i3z8 ґkafіsta.

Mltva №, nj vsёhъ pravoslavnыhъ hrtіanэhъ.

Q veli1kій ўg0dniče b9ій i3 bGoprіi1mče smmeHne! PredstoS prt0lu veli1kagw cRS i3 bGa našegw ї}sa hrtA, velіe derznovenіe i4maši kъ nemY, na njb8stіihъ tvoi1hъ našegw radi sp7senіz nosi1tisz i3zv0livšemu. Kъ tebЁ u5bo, ćkw mnogom0щnomu predstatelю i3 krёpkomu nj nasъ mltvenniku, pribэgaemъ mы2 grёšnіi i3 nedost0йnіi. Moli2 blgostь є3gw2, ćkw da tvrati1tъ t nasъ gnёvъ sv0й, pravednw po dэlHmъ našыmъ na nы2 dvi1žimый, i3 prezrёvъ bezči6slennaz pregrэšє1nіz n†ša, njbrati1tъ nasъ na pytь pokasnіz i3 na stezi2 zapovэdeй svoi1hъ ўtverdi1tъ nasъ. NJgradi2 mltvami tvoi1mi vъ mi1rэ ži1znь našu, i3 vo vsemъ blg0mъ blg0e pospэšenіe i3sprosi2, vs‰ kъ životY i3 blgočestію potrє1bnaz namъ daruz. I# ćkože drevle veli1kій n0vgradъ, kvlenіemъ čudotv0rnыz їkHnы tvoeS, nj gubi1telьstva smertnagw i3zbavilъ є3si2, takw i3 nhnэ nasъ i3 vs‰ gradы i3 vє1si stranы2 našez t vsskihъ napasteй i3 bёdъ i3 vnezapnыz smerti predstatelьstvomъ tvoi1mъ i3zbavi, i3 t vsёhъ vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ pokr0vomъ tvoi1mъ zaщiti2. Sohrani2 vъ mi1rэ, zdravіi i3 dolgodenstvіi blgočesti1vэйšago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča, i3 deržavэ є3gw2 i3 vsemY carstvu rwssjйskomu bydi njpl0tъ tverdъ i3 ўkrэplenъ, ćkw da ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poživemъ vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ, i3 takw vъ mi1rэ vremennoe sіE žitіE prešedše, vъ vёčnый dosti1gnemъ pok0й, i3dёže spod0bimsz nbcnagw crtvіz hrtA bGa našegw, є3myže vsskaz slava podobaetъ, so nc7emъ i3 pres™hmъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, nj i4nočestvuющihъ njbi1teli.

Q veli1kій ўg0dniče b9ій i3 bGoprіi1mče smmeHne! Ўslhši nasъ grёšnыhъ, molsщihsz tebЁ i3 ko s™ёй їkHnэ tvoeй pripadaющihъ, i3 mn0žestva radi grэhHvъ našihъ ne timi2 pokr0vъ tv0й s™hй t njbi1teli, vъ neйže t lёtъ drevnihъ mn0gimi znamenьmi i3 čudesы2 proslavisz s™az sіS i3 čudotv0rnaz їkHna tvoS, no soblюdi2 ю5 tverdu i3 nepokolebi1mu t vsёhъ vragъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, i3 t vsёhъ napasteй i3 bёdъ nevredi1mu sohrani2. Bydi pom0щnikъ blgjй vsBmъ blgočestnw živyщыmъ i3 d0brэ truždaющыmsz vъ neй, i3 i3zbavi nasъ t nedygwvъ i3 glada, t potoplenіz i3 ngnS, t vnezapnыz smerti i3 smerton0snыz ćzvы i3 t vsskagw ѕlA. Tženi2 t nasъ mhslennago v0lka gubi1telz, i4щuщa požrati i3 vo ѓdъ svesti2 dyšы našz, njgradi2 nasъ t i3skušenій i3 soblaznwvъ mіrski1hъ i3 t p0mыslwvъ syetnыhъ i3 duševrednыhъ. Ўtverdi2 serdcA n†ša vo smirennomydrіi, kr0tosti, poslušanіi, bezm0lvіi, vozderžanіi, terpёnіi, nepamztoѕl0bіi i3 lюbvi2, ćže nj hrtЁ ї}sэ gDэ našemъ, i3 vo vsscэmъ dёlэ blzэ i3 p0dvizэhъ i4nočeskihъ ўkrэpi2. Ўpasi2 u5bo, ćkw pastыrь d0brый, na pažitehъ hrt0vыhъ vъ mi1rэ vs‰ slovє1snыz džvcы hrtHvы, vo dvorЁ tvoemъ sobr†nnыz, ćkw da blgočestnw poži1vše vo njbi1teli tvoeй na zemli2, sъ mi1romъ ti1demъ vo njbi1tєli nbcnagw crtvіz, i3dёže s0nmi pravednыhъ i3 s™hhъ kypnw sъ tob0ю neprestannw slavztъ pres™0e blgoslovennoe i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, nj čelovёcэ є3di1nэmъ, vъ sk0rbi syщemъ.

Q veli1kій ўg0dniče b9ій i3 bGoprіi1mče smmeHne! Pri1zri na mS grёšnago, ko s™ёй їkHnэ tvoeй pripadaющa i3 prossщa tvoegw2 zastuplenіz i3 p0moщi. Sk0rbь bo njbderži1tъ mS t njbstosщihъ mS nhnэ bёdъ i3 ѕHlъ, i3 ўtэšenіz ne i4mamъ mnogobolёznennэй duši2 moeй. I#skahъ bo p0moщi t čelovBkъ, i3 ne njbrёtesz. Vopіshъ ko gDu, i3 ne ўslhša mS, zanE prognёvahъ preči1stuю blgostь є3gw2 bezzak0nьmi moi1mi, i3 mn0žestvomъ mn0gihъ grэhHvъ moi1hъ prewgorči1hъ člvэkolю1bnuю ўtr0bu є3gw2. I# kto2 mi2 nhnэ p0moщь kvi1tъ; Kto2 mi2 sk0rbь ўtoli1tъ; Kto2 dastъ tradu i3 ўspokoenіe mnogomztežnэй duši2 moeй; Kъ tebЁ, veli1kій ўg0dniče b9ій, pribэgaю grёšnый i3 nedost0йnый ѓzъ, vёdый, ćkw velіe derznovenіe i4maši ko hrtY bGu i3 mnogom0щenъ predstatelь є3si2 nj vsёhъ, sъ vёroю kъ tebЁ pribэgaющihъ i3 tvoegw2 zastuplenіz i3 p0moщi trebuющihъ. Moli2 u5bo člvэkolю1bca gDa, ćkw da prosti1vъ mi2 bezči1slєnnaz mo‰ pregrэšє1nіz, ne tvrati1tъ mlctь svoю2 t menє2, no ćkw blgъ i3 sostradatelenъ, kvi1tъ i3 mnЁ bezkonečnoe svoE miloserdіe, i3 vъ lю1tэmъ napasteй i3 bёdъ moi1hъ njѕloblenіi podastъ mi2 vsesi1lьnuю p0moщь svoю2, i3 prewgorčennэй duši2 moeй njslabu, mi1rъ, ўkrэplenіe, ўtэšenіe i3 ўspokoenіe daruetъ. E$й, veli1kій ўg0dniče b9ій! Voznesi2 bGon0snіi rycэ tvoi2 ko i4že na njb8stіihъ tvoi1hъ nosi1tisz i3zv0livšemu hrtY bGu našemu, i3 moli2 blgostь є3gw2, da ne tri1netъ molenіz serdca moegw2, nedost0instva radi moegw2, no da kvi1tъ mnЁ blgovremennэ mlctь svoю2, vo slavu bezkonečnыhъ щedr0tъ svoi1hъ i3 mnogom0щnagw predstatelьstva tvoegw2, nj nemže podobaetъ є3mY vsskaz slava i3 blgodarenіe, kypnw so nc7emъ i3 pres™hmъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.