NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їanuarіa k7i i3 їynіa №i

Mltvы prpdbnomu є3fremu novot0ržskomu.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q sщ7ennaz glavo2, veli1kій i3 predi1vnый čudotv0rče, džtče našъ є3freme! Kъ tebЁ, sk0romu pom0щniku i3 ўserdnomu nj nasъ mltvenniku, smirennw pribэgaemъ i3 moli1tvennw pr0simъ tS: nasъ, sk0rbnыhъ i3 njbremenennыhъ grэhi6 mn0gimi, ne njstavi p0moщію tvoeю s™0ю i3 zastuplenіemъ blgodatnыmъ. Ne zabydi nasъ č†dъ tvoi1hъ, džtče sщ7ennэйšій, no pominaй nasъ pri1snw vъ nbcnыhъ bGoprіstnыhъ mltvahъ tvoi1hъ ў prt0la pres™hz trbcы, i3dёže so ѓgGlы i3 vsёmi s™hmi predstoi1ši, i3 zri1ši vs‰ našz n{ždы i3 bэdы6, ćkw njburevaemsz strastьmi2 i3 ne i4mamы derznovenіz ko tvorcY, prosi1ti є3go2 nj pomi1lovanіi i3 sp7senіi. Tёmže tebE predlagaemъ ćkw ўmilostivi1telz pred8 gDemъ, i3 tob0ю ўpovaemъ mlctь b9ію i3 proщenіe grэhHvъ našihъ t vsederži1telz poluči1ti i3 sp7senіe vёčnoe ўnaslёdovati, da slavimъ i3 poemъ veli1čіe i3 blgodatь i3 člvэkolю1bіe nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, i3 tvoE ntečeskoe zastuplenіe, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, i3z8 slyžbы.

Q preslavnый gDenь ўg0dniče i3 bGomъ sobrannagw zdЁ nj tebЁ stada hrt0va pred0brый pastыrю i3 nastavniče, prpdbne i3 bGon0sne džtče našъ є3freme! Prіimi2 ўb0goe sіE naše i3 maloe, t lюbvE duševnыz prinosi1moe tebЁ molenіe, i3 ne prezri nasъ grёšnыhъ. Trebuющihъ tvoeS p0moщi i3 zastuplenіz. Se bo mы2, predstatelz tS vъ nyždahъ neposthdnago stzžavše, vёroю nesumnёnnoю tebE vъ hodataйstvo prizыvaemъ: th že, ćkw velіe i3mёzй derznovenіe ko gDu i3 prečctэй є3gw2 m™ri, bydi mltvennikъ, pom0щnikъ i3 hodataй nj vsёhъ, so tщanіemъ vъ b9estvennый tv0й hramъ prihodsщihъ, čestnhhъ že i3 mnogocэlebnыhъ moщeй tvoi1hъ so strahomъ i3 blgogovёnіemъ prikasaющihsz. Ўslhši nы2, svstče b9ій, i3 pri1zri mi1lostivыmъ džkomъ na predstosщыz cэlьbon0snomu tvoemY gr0bu lю1di. Vёmы bo voi1stinu, ćkw ѓщe po tšestvіi tvoemъ pl0tію t nasъ razluči1lsz є3si2, no dyhomъ netstypnw sъ nami prebыvaeši: tёmže i3 vs‰ namъ, ±že ko sp7senію polє1znaz, ўserdnэ prossщыmъ, mltvami tvoi1mi podati m0žeši. Prostri2 u5bo prepodHbnыz dl†ni tvo‰, q d0brый i3 veli1kій našъ zastypniče, i3 ne prestaй moli1tisz nj deržavэ blgočesti1vэйšagw i3 veli1kagw gosudarz našegw, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča, samoderžca vserwssjйskagw, i3 nj vsemъ carstvuющemъ d0mэ, nj s™ёйšemъ pravi1telьstvuющemъ smn0dэ, i3 nj prewsщ7ennomъ є3pjskopэ našemъ i4m>kъ, i3 nj vsёhъ na vsskomъ mёstэ blgočestnw tebE na p0moщь prizыvaющihъ. Sohrani1 že carstvuющыz gradы, i3 gradъ seй, i3 s™yю njbi1telь sію2, i3 vs‰ gradы i3 stranы6 rwss‡йskіz t našestvіz i3noplemennыhъ, meždous0bnыz brani, tletv0rnыhъ vBtrъ i3 t vsskagw gubi1telьnagw ѕlA. Kti1torы s™hz njbi1teli seS, i3 vs‰ prebыvaющыz i3 truždaющыzsz vъ neй i3 blgočestnw pritekaющыz kъ čestnы6mъ moщemъ tvoi6mъ posэti2, soblюdi2 i3 i3zbavi t vsskihъ bёdъ i3 skorbeй, ćkw da tob0ю ўpravlsemi, mnogomztežnoe malovremennagw žitіS segw2 m0re bezbёdnэ preplhvše, dosti1gnemъ vъ želaemoe džnoe nbcnoe pristaniщe, i3 proslavimъ vses™yю, ravnočestnuю i3 є3dinosyщnuю trbcu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

B9estvennoю svhše prosvэti1vsz blgodatію, prpdbne, mn0gimъ terpёnіemъ vo vremennэй ži1zni p0dvigъ soverši1lъ є3si2: tёmže i3stočaeši čudesъ blgodatь vsBmъ sъ vёroю prihodsщыmъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ, є3freme preblženne. Segw2 radi zovemъ: slava davšemu ti2 krёpostь: slava vэnčavšemu tS: slava dёйstvuющemu tob0ю vsBmъ i3scэlє1nіz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.