NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їanuarіa k7g

Mltvы prpdbnomu gennadію, kostromsk0mu i3 lюbimogradskomu čudotv0rcu.

Mltva №, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

I#zbranniče b9ій i3 čudotv0rče, prpdbne džtče gennadіe! T ю4nosti tvoeS dyha premydrosti i3 razuma, dyha že blgočestіz i3 straha gDnz i3sp0lnenъ shй, njr{žіz b9іz ґp0stolьski prіslъ є3si2, čresla tvo‰ i4stinoю prepossavъ i3 vъ brwnS pravdы njb0lksz, n0zэ že vo ўgot0vanіe blgovэstvovanіz mi1ra njbyvъ, i3 nad8 vsёmi vosprіi1mъ щi1tъ vёrы, i3 segw2 radi vozm0glъ є3si2, ćkw d0brъ v0inъ hrt0vъ, vs‰ strёlы lukavagw razžžє1nnыz ўgasi1ti. Tёmže, sъ li6ki bezpl0tnыhъ si1lъ vo njbi1telehъ nc7A nbcnagw dnesь vodvorszsz, neuvzdaemыmъ vэncemъ ўvzzenъ є3si2: i3 prt0lu cRS slavы, gDa si1lъ predstoS, i4maši derznovenіe mwlьbы2 i3 blgohvalє1nіz tvo‰ kъ nemY voznosi1ti. Mh že njkasnnіi, i3z8 glubinы2 ѕHlъ džči i3 serdcA n†ša kъ g0rnemu sіHnu vozvodsщe, m0limъ tS, prpdbne gennadіe: bydi zastypnikъ i3 hodataй našъ pred8 bGomъ i3 gDemъ našimъ, sudіeю pravednэйšimъ, є3g0že neprestannw prognэvlsemъ, pred8 ni1mъ sogrэšaющe. I# ćkože vo dni6 pl0ti tvoeS di6vnaz i3 presl†vnaz soverši1lъ є3si2, džtče vsehvalьne, takw i3 nhnэ, prešedъ t nasъ vo njbi1tєli nc7A nbcnagw, ўdivi2 mlctь gDnю na nasъ, da nečestіz i3 mіrski1hъ pohoteй tbёgše, bGovi že blgougodi1vše, p0moщь є3gw2 vo vremz blgopotrebno i3 blgoslovenіe na dэlA rykъ našihъ njbrsщemъ, i3 da spod0bitъ nы2 gDь naslёditi crtvo nbcnoe i3 sъ li6ki s™hhъ slaviti i3 vospэvati prečtcn0e i3 velikolёpoe i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, po rykopisi lюbi1mskagw spaso-gennadіeva monastыrS, kroslavskіz є3parhіi.

Q blžennaz i3 blgodati s™agw d¦a i3sp0lnennaz glavo2, prpdbne džtče našъ gennadіe vserwssjйskій, pače že kostromskjй i3 lюbimogradskій, di1vnый čudesъ i3st0čniče, dobr0to i3 pohvalo2 vsёhъ, sъ vёroю kъ tebЁ prihodsщihъ i3 tvoegw2 predstatelьstva vъ nyždahъ svoi1hъ moli1tvennэ trebuющihъ! Potщi1sz ўmoli1ti vLku hrtA, trudы2 i3 p0dvigi tvo‰ čudotvorenьmi početšago, ćkw da pomi1luetъ i3 sp7setъ rabA svoego2, blgočesti1vэйšago, samoderžavnэйšago, veli1kago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča vseS rwssji, i3 carstvuющій d0mъ є3gw2, i3 vsE i4hъ hrtolюbi1voe v0instvo: pomozi2 i5mъ, ўg0dniče b9ій, mnogom0щnыmъ tvoi1mъ hodataйstvomъ voю1ющыz na nы2 vragi2 pokori1ti. CRkvamъ s™ы6mъ i3 vsemY hrtіanstvu netemlemый mi1rъ i3shodataйstvuй: s™ёйšій pravi1telьstvuющій smn0dъ, prewsvzщє1nnыz mitropoljtы i3 є3pjskopы i3 vesь svzщenničeskій či1nъ pravw praviti sl0vo i4stinы є3đlьskіz nastavi: є3retіkHmъ že i3 rask0lьnikwmъ vъ poznanіe i4stinы prіiti2 pomozi2. Lю1demъ stranы2 seS, kъ neйže t lit0vskіz zemli2, i3z8 d0mu tvoegw2 i3zšedъ, prilэpi1lsz є3si2, mltvami tvoi1mi pomozi2 t glada, gubi1telьstva, trysa, pot0pa, ngnS, mečA, našestvіz i3noplemennыhъ i3 meždous0bnыz brani i3zbavitisz, zdravіemъ že, dolgodenstvіemъ, plodHvъ zemnhhъ i3z8obi1lіemъ radovatisz sotvori2, pače že vo blgočesti1vэй hrtіanstэй vёrэ preuspёznіe podaždь. NJbi1telь že tvoю2 snabdi2, gradы ўtverdi2, st†rыz ўtёši, ю4nыz nastavi, bez{mnыz ўmudri2, bolsщыz i3scэli2, razslablєnnыz vozdvi1gni, plэnє1nnыz i3zbavi, ќzniki svobodi2, vdovi6cы pomi1luй, sirwtы2 zastupi2, mladencы vospitaй, i3 vs‰ pravosl†vnыz hrtіanы sohrani2 t vsёhъ bёdъ i3 napasteй, skorbeй že i3 napadenіz vražіz, i3 t smerton0snыz ćzvы i3 tletv0rnыhъ vBtrъ i3 t vsskagw ѕlA. Pače že nhnэ sъ vёroю sёmw prišedšыz, i3 so strahomъ ko s™0mu gr0bu tvoemY i3 vъ nemъ syщыmъ mnogocэlє1bnыmъ moщemъ tvoi6mъ pripadaющыz, i3 w4brazъ pod0bіz tvoegw2 lюbeznw cэlyющыz, vъ denь strašnagw sudA t šyіz časti i3zbavi, na desnёй že stranЁ so i3zbrannыmi b9іimi stati spod0bi, i3 prošenієmъ i4hъ i3sp0lnitisz ўmoli2. Vsёhъ že nasъ blžennый džnый glasъ ўslhšati spod0bi: prіidi1te, blgoslovennіi nc7A moegw2, naslёduйte ўgot0vannoe vamъ crtvіe nbcnoe: ćkw da i3 mы2 vkypэ sъ tob0ю hrtA sp7sa našego slavimъ i3 veličaemъ vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Ćkw pustыnnolюbi1vaz g0rlica, t syetnagw i3 mnogomztežnagw mjra vъ pusthnю ўdali1vsz, čistot0ю i3 govёnіemъ, mltvami i3 truždenіemъ proslavilъ є3si2 bGa vъ duši2 i3 tэlesi2 tvoemъ: i3 takw blgočestnw poži1vъ, kvi1lsz є3si2, prpdbne, pusthni lюbimogradskіz ўkrašenіe, i4nokwmъ čestnagw žitіS w4brazъ, i3 teplый moli1tvennikъ za vsёhъ, pritekaющihъ kъ racэ tvoeй sъ vёroю.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.