NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їanuarіa }i

Mltvы s™0mu pravednomu ґfanasію, navolockomu čudotv0rcu.

Mltva №, t є3di1nagw čelovёka glag0lemaz.

Q preblgjй veli1kій ўg0dniče, pravednый ґfanasіe! Ўslhši mS grёšnago, molsщagosz tebЁ i3 prizыvaющago i4mz tvoE s™0e. Vi1ždь mS ўb0gago, vъ toli1cэй bэdЁ pogružaema: vi1ždь mS nemoщnago, tvsю1du ўlovlsema i3 vsskagw blga lišena i3 ўm0mъ t malodyšіz pomračena. Potщi1sz, svstče b9ій, plэnennago mS svobodi1ti, ne njstavi mS grёšnago vragHmъ vъ radostь bhti i3 vъ lukavыhъ moi1hъ dэsnіihъ ўmreti: moli2 nj mnЁ grёšnэmъ i3 blydnэmъ, i3 sodёtelz moego2, vLku i3 gDa, є3myže tы2 so bezpl0tnыmi li6ki predstoi1ši, mi1lostiva ko mnЁ sotvori2 vъ nhnэšnemъ vёcэ i3 vъ byduщemъ, da ne vozdastъ po dэlHmъ moi6mъ ѕlы6mъ i3 po nečistotЁ serdca moegw2, no po svoeй blgosti da vozdastъ mi2. SE ѓzъ na tvoE predstatelьstvo ўpovaю, i3 tob0ю hvalю1sz, i3 i4mz tvoE s™0e na p0moщь prizыvaю, i3 kъ cэlьbon0snomu tvoemY gr0bu pripadaю: i3zbavi mS, svэti1lьniče hrt0vъ, t ѕlhhъ bёdъ nahodsщihъ na mS, i3 vozstaю1щыz v0lnы ўkroti2, da ne njbhmetъ mS napastь, i3 ne pogrsznu vъ puči1nэ glub0cэй i3 vъ timёnіi grэh0vnэmъ: moli2, pravednый ґfanasіe, darovati mnЁ grёšnomu t gDa bGa mlctь vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, t mn0gihъ li1cъ voznosi1maz.

VLko člvэkolю1bče, cRю2 nbcnый, gDi ї}se hrtE, b9e našъ! Ўslhši nasъ grёšnыhъ, molsщihsz tebЁ, i3 pomi1luй, i3 daruй namъ sego2 pravednago ўg0dnika tvoego2 ґfanasіa slaviti i3 na p0moщь prizыvati, w4brazu є3gw2 s™0mu poklansющыmsz i3 ko s™0mu gr0bu є3gw2 sъ vёroю pripadaющыmъ. Q predi1vnый vъ čudesёhъ, s™hй i3 pravednый ґfanasіe! Moli1sz hrtY bGu nj nasъ grёšnыhъ, i3 pomi1luй vs‰ prihodsщыz i3 na p0moщь vъ sk0rbehъ tS prizыvaющыz, i3 bydi namъ pom0щnikъ i3 i3scэli1telь sk0rъ, i3 daruй namъ zdravіe newskydno i3 p0moщь є3gw2 premn0gu: bydi nastavnikъ sirotamъ i3 vdovi1camъ, i3 vsBmъ podaždь ±že ko sp7senію prošє1nіz, sohrani2 i3 soblюdi2 t vsёhъ ѕHlъ i3 bolёzneй i3 navBtъ vražіihъ: i3 takw, prt0lu gDnю predstoS, moli2 neprestannw nj nasъ grёšnыhъ hrtA bGa našego. Ćkw tomY podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe i3 velelёpіe, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

B9estvennoю blgodatію prosvэti1vsz, i3 po smerti darueši i3scэlє1nіz pritekaющыmъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ, premydre ґfanasіe: tёmže i3 mы2 nhnэ čti1mъ čtcnhhъ moщeй tvoi1hъ kvlenіe, veselsщe vkypэ dyšы i3 tэlesA. Tёmъ vsi2 vopіemъ: slava davšemu ti2 krёpostь: slava vэnčavšemu tS: slava dёйstvuющemu tob0ю vsBmъ i3scэlє1nіz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.