NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їanuarіa }i.

Mltva prpdbnomu ґfanasію ssndemskomu, čt0maz vъ ssndemskomъ monastыrЁ, nl0neckіz є3parhіi.

Q prpdbne i3 bGon0sne džtče našъ ґfanasіe, ѓgGle zemnhй i3 čelovёče nbcnый, i3zrsdnый ўg0dniče hrt0vъ, i3 vLčcы našez bcdы d0brый čti1telю, vsBmъ že, sъ vёroю i3 lюb0vію kъ tebЁ pritekaющыmъ, i3zvёstnый zastypniče! I#sprosi2 namъ vs‰ kъ žitію2 semY vremennomu potrє1bnaz i3 kъ vёčnomu našemu sp7senію polє1znaz. Pos0bstvuй predstatelьstvomъ tvoi1mъ, ўg0dniče b9ій, blgočesti1vэйšemu veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču vseS rwssji, na vragi2 vi6dimыz i3 nevi6dimыz, da vъ mi1rэ glub0cэ prebydetъ s™az cRkovь hrt0va, i3 carstvo rwssjйskoe vo vsskomъ blgočestіi i3 blgostroenіi neruši1mw da sohrani1tsz. Si1ce že i3 vsBmъ namъ, čudotv0rče s™hй, bydi sk0rый vo vsskoй sk0rbi i3 njbstosnіi pom0щnikъ, naipače že vъ časъ konči1nы našez kvi1sz namъ zastypnikъ blgoserdый, da ne predani bydemъ na mыtarstvahъ vozdyšnыhъ vlasti ѕl0bnagw mіroderžca, no da spod0bimsz nepretknovennagw vosh0da vъ crtvіe nbcnoe. E$й, džtče, mltvenniče našъ pri1snый, prosіsvый zareю blgodati b9іz, ўkrašenіe shй mёsta segw2! Ne prestani molssz, da nikoli1že blgodatь b9іz i3 pokr0vъ bGom™re t mёsta segw2 tstypitъ, no da spod0bimsz vkypэ sъ tob0ю i3 so vsёmi s™hmi vъ selenіihъ raйskihъ slaviti veli1čіe, blgodatь i3 mlctь є3di1nagw vъ trbcэ bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.