NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їanuarіa }i

Mltva s™i1telєmъ ґfanasію i3 kmrjllu, ґrhіepckpwmъ ґlexandr‡йskimъ, čt0maz vъ novgor0dskomъ malo-kmrjllovэ monastыrЁ.

Q vses™ji ntcы2 ґfanasіe i3 kmrjlle, teplіi naši zast{pnicы, є3reseй potrebi1telіe, blgočestіz zaщi1titelіe, ned{žnыmъ vračeve, vъ bэdahъ pomHщnicы i3 vsBmъ pritekaющыmъ ko s™ы6mъ moщemъ vašыmъ teplіi predstatelіe! Pomozi1te namъ grBšnыmъ vъ semъ žitіi2, i3 ўmoli1te gDa bGa darovati namъ grэhHvъ njstavlenіe i3 crtvіz nbcnagw naslёdіe, da vsegdA proslavlsemъ nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, i3 vaše mi1lostivnoe predstatelьstvo, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ G:

Dёlы vozsіsvše pravoslavіz, vsE pogasi1vše ѕloslavіe, pobэdi1telіe pobэdon0scы bhste: blgočestіemъ vs‰ njbogati1vše, cRkovь velьmi2 ўkrasi1vše, dost0йnw njbrэt0ste hrtA bGa, daruющago namъ velію mlctь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.