NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їanuarіa z7i i3 їynіa k7d

Mltva prpdbnomu ґntHnію dhmskomu, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Q pastыrю d0brый, nastavniče našъ i3 s™hz seS njbi1teli dhmskіz načalьniče, prpdbne džtče ґntHnіe! Ćkw i3mёzй derznovenіe ko vLcэ hrtY i3 ko prečctэй є3gw2 m™ri, bydi nj nasъ nedost0йnыhъ, vo s™ёй tvoeй njbi1teli živyщihъ, i3 nj vsёhъ sъ vёroю kъ racэ moщeй tvoi1hъ tvsю1du pritekaющihъ, moli1tvennikъ teplый, zastupaz nasъ t vsskihъ bёdъ i3 napasteй, da tvoi1mi mltvami nevredi1mi t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ prebydemъ. Moli2 miloserdіe b9іe, da sp7setъ nasъ t pregrэšenій našihъ, i4miže vёstь sudьbami. Moli2 blgostь є3gw2, є4že mi1lostivnw njbi1teli seй i3 vsemY mjru potrє1bnaz podavati, cRkvamъ mi1rъ nizposlati i3 rastočє1nnыz vo є3di1no sobrati, deržavu že blgočesti1vэйšagw їmperatora našegw i3 nіkolaz ґlexandroviča vъ mi1rэ i3 tišinЁ sohrani1ti, i3 vsskomu vёrnomu vъ d0mэ i3 na puti2 i3 povsю1du dni6 bl†gi i3 bezmztє1žnы darovati, ži1znь našu ўmiri1ti, i3 vs‰ lю1di pomi1lovati, ćkože ќbw zdЁ predstosщыz, takw i3 blgosl0vnoю vin0ю tšedšыz ntcы2 i3 bratію našu, i3 sp7sti2 dyšы našz, da neprestannw slavimъ, hvalimъ, poemъ i3 veličaemъ prečtcn0e i3 velikolёpoe i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Dobrodёteleй revni1telю, pusthnnый ži1telю, podvi1žniče vёrы hrtA bGa našegw, poщenіemъ i3 trudы6 ўmertvi1vый plotsk†z voždelBnіz, tezoimeni1te veli1komu ґntHnію, є3gHže žitію2 porevnovalъ є3si2 i3 vo є3gHže i4mz b9estvennый hramъ vozdvi1glъ є3si2! Kypnw sъ ni1mъ, prpdbne ґntHnіe, moli2 sp7si1telz vsёhъ, da i3 nasъ sotvori1tъ pobэdi1tєli plotski1hъ pohoteй i3 hramы d¦a s™agw, po veli1cэй є3gw2 mlcti.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.