NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їanuarіa ѕ7i

Mltva na poklonenіe čestnы6mъ veri1gamъ s™agw ґpcla petrA, i3z8 rykopisi.

Q s™hй petre, veli1kій ґpcle, samovi1dče i3 sotai1nniče b9ій, vsem0щnoю desni1ceю ўči1telz tvoegw2 i3z8 v0dъ volnyющihsz prіstый i3 t konečnagw potoplenіz svobodi1vыйsz! Ne zabydi i3 nasъ ўb0gihъ, vъ ti1nэ grэh0vnэй pogrszšihъ i3 volnami žiteйskagw m0rz njburevaemыhъ: podaždь namъ tvoю2 ryku krёpkuю, pomozi2 namъ i3 ўderži2 nasъ t potoplenіz vo strastehъ, p0hotehъ, lžahъ i3 klevetahъ. Sotvori2 i3 tы2 sъ nami mi1lostь, tebЁ t gDa kvlennuю, da ne vъ somnёnіi i3 malovёrіi i3zgi1bnemъ. Nauči2 nasъ, ўči1telю našъ, prolіsti slezы pokasnіz, da plačemъ g0rьkw nj dэsnіihъ našihъ vъ vёcэ semъ. I# ѓщe tvo‰ slezы, vъ pokasnіe i3zlі‰nnыz, mlctію svoeю pokrы2 gDь i3 ўči1telь tv0й, i3sprosi2 i3 namъ, so derznovenіemъ ґpclьskimъ, proщenіz vo grэsЁ є3žečasnagw t hrtA trečenіz ѕlhmi pHmыslы i3 dёlы našimi. Carstvuющій gradъ seй, ko s™ы6mъ stopamъ tvoi6mъ poveržennый, sohrani2, i3 t prilučaющihsz k0zneй lukavыhъ vragA sp7senіz našegw njgradi2: vozdvi1gni tvoi2 prepod0bnіi rycэ ko gDu za carS našego, da ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poživemъ vъ vёcэ semъ do časA, v0nьže i4matь prizvati nasъ vLka gDь, našъ sudіS neliceprіstnый. Th že, q vsehvalьnый ґpcle, ne tverži v0plz našegw i3 stenanій kъ tebЁ, no zastupi2 nasъ pred8 hrt0mъ tvoi1mъ ўči1telemъ, da neprestannw slavimъ є3gw2 miloserdіe kъ namъ, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Ri1ma ne njstavlь, kъ namъ prišelъ є3si2 čestnhmi veri1gami, ±že nosi1lъ є3si2, ґpclwvъ pervoprest0lьne: i5mže vёroю poklansющesz, m0limsz: tvoi1mi kъ bGu mltvami daruй namъ velію mlctь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.