NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їanuarіa Gi

Mltvы prpdbnomu їrinarhu, zatv0rniku rost0vskomu.

Mltva №, i3z8 slyžbы prpdbnomu.

Q veli1kій ўg0dniče b9ій i3 preslavnый čudotv0rče, prpdbne džtče našъ їrinarše! Pri1zri na nы2 grBšnыz, vъ sk0rbehъ i3 njbstosnіihъ našihъ ўserdnw kъ tebЁ vopію1щыz i3 na tS po bz7э vsE ўpovanіe naše vozlagaющыz. Pr0simъ tS so ўmilenіemъ mn0gimъ: tvoi1mъ predstatelьstvomъ ko gDu bGu i3sprosi2 namъ mi1rъ, dolgodenstvіe, bratolю1bіe, zemli2 plodon0sіe, vozdyha blgorastvorenіe, dwždi2 blgovremєnnы, i3 svhše blgoslovenіe na vs‰ način†nіz n†ša blg†z nizvedi2. I#zbavi že vsёhъ nasъ s™hmi tvoi1mi mltvami t vsskihъ bёdъ: glada, grada, pot0pa, ngnS, mečA, vredon0snagw červіz, tletv0rnыhъ vёtrwvъ, smerton0snыz ćzvы i3 vnezapnыz smerti, i3 vo vsskihъ sk0rbehъ našihъ bydi namъ ўtёšitelь i3 pom0щnikъ, sohransz nы2 t padenіi grэh0vnыhъ i3 spodoblsz naslёdniki bhti crtvіz nbcnagw, da proslavlsemъ vkypэ sъ tob0ю vsёhъ blgi1hъ podatelz, trіedi1nago bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, i3z8 tosže kni1gi.

Q prpdbne džtče їrinarše! SE mы2, sщ7ennэй racэ moщeй tvoi1hъ mnogocэlebnыhъ predstosщe, m0limъ tS ўserdnw: bydi hodataй našъ pri1snый, i3sprosi2 namъ t hrtA bGa mi1rъ, tišinY, blgodenstvіe, zdravіe i3 sp7senіe, i3 t vsёhъ vragHvъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ njgraždenіe, pokrhй že nasъ hodataйstvomъ tvoi1mъ t nahoždenіz vsskihъ bёdъ i3 skorbeй, pače že t i3skušenій vragA temnagw, da vsi2 mы2 sъ tob0ю proslavlsemъ vses™0e i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, i3z8 tosže kni1gi.

Q veli1kій ўg0dniče hrt0vъ, dobroproizv0lьnый stradalьče, novoprosіsvый čudesы2 džtče našъ їrinarše, rwssjйstэй zemli2 ўdobrenіe, gradu rost0vu pohvalo2, njbi1teli seй velіe ўkrašenіe i3 ўtverždenіe! Kto2 ne ўdivi1tsz tvoemY samoproizv0lьnomu i3 dolgolёtnemu stradalьčeskomu terpёnію; Tri1desztь bo lёtъ vъ tёsnэй i3 hladnэй hi1žinэ sebE zaklюči1lъ є3si2, hladъ, ѓlčbu i3 i3znurenіe pl0ti crtvіz radi nbcnagw poneslъ є3si2, kъ semy že i3 i3zgnanіe i3z8 njbi1teli, po navaždenію vražію, bezr0potpw preterpёlъ є3si2. Vёmы že, ćkw poslэdi2 ўmolenъ bhvъ t bratіi, ćkw neѕl0bivый ѓgnecъ, paki vo njbi1telь tvoю2 vozvrati1lsz є3si2, i3 vъ tyюžde tёsnuю hi1žinu vseli1lsz є3si2, ćkw ґdamantъ tverdый, na nevi6dimaz bэsHvskaz pHlčiщa i3 vi6dimыz vragi2 tvo‰ terpёnіemъ sebE vowruži1vъ. E#gda že popuщenіemъ b9іimъ naid0ša na njbi1telь sію2 p0lьstіi ratnicы, si1hъ ne ўboslsz є3si2 smertnagw preщenіz, no ўcэlomydrivъ | sl0vomъ, vo svo‰ si vozvrati1tisz sotvori1lъ є3si2. Segw2 radi vseblgjй bGъ, vi1dz tvoю2 vёru i3 stradalьčeskoe dolgoterpёnіe, darъ prozorli1vstva i3 i3scэlenіz tebЁ darovA: bэsnы6mъ bo i3scэlenіe, hromы6mъ dobrohoždenіe, slэpы6mъ prozrёnіe podavalъ є3si2, i3 i3n†z mnHgaz sъ vёroю kъ tebЁ prihodsщыmъ vo blgo daže dodnesь čudodёйstvueši. Mh že nedost0йnіi, takov†z čudesA vi1dzщe i3 radosti i3spolnsющesz, vzыvaemъ kъ tebЁ si1ce: raduйsz, d0blestvennый stradalьče i3 bэsHvъ pobэdi1telю: raduйsz, sk0rый našъ pom0щniče i3 teplый kъ bGu mltvenniče. Ўslhši u5bo i3 nasъ grёšnыhъ, molsщihsz tebЁ i3 pribэgaющihъ pod8 kr0vъ tv0й: kvi2 mi1lostivnoe predstatelьstvo tvoE nj nasъ ko vsevhšnemu, i3 i3shodataйstvuй tvoi1mi bGoprіstnыmi mltvami vs‰ polє1znaz ko sp7senію dyšъ i3 tэlesъ našihъ: sohrani2 s™yю njbi1telь sію2, vsskій gradъ i3 vesь i3 vsskuю stranY hrtіanskuю t vsёhъ navBtъ vražіihъ: vъ sk0rbehъ že i3 bolёznehъ našihъ podavaй namъ ryku p0moщi, da tvoi1mъ hodataйstvomъ i3 zastuplenіemъ, blgodatію že i3 miloserdіemъ hrtA bGa našegw, i3zbavimsz i3 mы2 nedost0йnіi, po tšestvіi t žitіS segw2, šyіzgw stosnіz, i3 da spod0bimsz desnagw so vsёmi s™hmi vo vёki vэkHvъ.

Mltva d7, čt0maz vъ rost0vskomъ borisoglёbskomъ monastыrЁ, kroslavskіz є3parhіi.

Q veli1kій ўg0dniče hrt0vъ, dobroproizv0lьnый stradalьče, predi1vnый zatv0rniče, preslavnый čudotv0rče, prpdbne džtče našъ їrinarše! Sъ vёroю i3 lюb0vію kъ tebЁ pripadaemъ i3 m0limsz priležnw: kvi2 namъ smirє1nnыmъ i3 grBšnыmъ moli1tvennoe tvoE zastuplenіe. Se bo, grBhъ radi našihъ, ne i4mamы svob0dы č†dъ b9іihъ prosi1ti nj potrebahъ našihъ gDa i3 sozdatelz našego, no tebE predstatelz blgoprіstnago kъ nemY predlagaemъ, i3 pr0simъ tS so ўserdіemъ mn0gimъ. I#sprosi2 namъ ў blgosti є3gw2 vs‰ blgopotrє1bnыz darы dušamъ i3 tэlesє1mъ našыmъ: vёru pravu, nadeždu sp7senіz nesomnёnnu, lюb0vь ko vsBmъ nelicemёrnu, blgočestіe nepokolebi1moe, vo i3skušenіihъ myžestvo, vъ ѕlostradanіihъ terpёnіe, vъ mltvahъ postosnstvo, dušamъ i3 tэlesє1mъ zdravіe, zemli2 plodon0sіe, vozdyhu blgorastvorenіe, dwždi2 blgovremєnnы i3 blgoslovenіe svhše na vs‰ blg†z dэlA i3 način†nіz n†ša. I#sprosi2, ўg0dniče b9ій, ў cRS nb7sE i3 zemli2 vёrnomu їmperatoru našemu nіkolaю ґlexandroviču, samoderžcu vseS rwssji, zdravіe, sp7senіe i3 na vragi2 njdolёnіe, i3 vsemY bGohrani1momu carstvu є3gw2 mi1rъ, tišinY i3 blgostroenіe. Sohrani2, čudotv0rče s™hй, njbi1telь tvoю2 čestnyю, vъ neйže podvizalsz є3si2 lюbotrydnw, i3 vs‰ živyщыz vъ neй i3 na poklonenіe vъ nю2 prihodsщыz nevredi6mы t i3skušenій dіavolьskihъ i3 vsskagw ѕlA i3 vsBmъ podaždь vs‰ kъ žitію2 n{žnaz, i3 konči1nu hrtіanskuю, i3 d0brый tvёtъ na strašnэmъ sudЁ hrt0vэ: i3 moli1tvami tvoi1mi vsёhъ nasъ privedi2 vo pristaniщe sp7senіz, i3 naslёdniki kvi2 bhti vsesvёtlagw crtvіz hrt0va, da poemъ i3 slavimъ člvэkolю1bіe i3 mlctь vъ trbcэ poklansemagw bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, i3 tvoE s™0e zastuplenіe, vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.