NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici

Molitve Presvetoj Bogorodici

Mltva k7ѕ, pёsnь pres™ёй bcdэ, po rykopisi ўspenskіz cRkve selA pod8zbl0nnagw, nižegor0dskіz є3parhіi

TebE m™rь b9ію hvalimъ: tS, mRje, dv7u bcdu i3spovёduemъ: tS prevёčnagw nc7A dщerь vsS zemlS veličaetъ. TebЁ vsi2 ѓgGli i3 ґrhagGli i3 vs‰ nač†la smirennw slyžatъ: tebЁ vs‰ vl†sti, prest0li, gospHdstvіz i3 vs‰ prevы6šnіz si6lы nbcnыz povinyюtsz. TebЁ heruvjmi i3 serafjmi raduющesz predstostъ i3 neprestannыmъ glasomъ vopію1tъ: s™az bcde m™i, pHlnы sytь nb7sA i3 zemlS veli1čestva slavы plodA čreva tvoegw2. TebE preslavnый ґpclьskій li1kъ svoegw2 tvorcA m™rь voshvalsetъ: tebE m§nkwvъ mn0žestvo bcdu veličaetъ: tebE preslavnый i3spovёdnikwvъ s0nmъ bGa sl0va hramъ naricaetъ: tebE gosp0dstvennіi polcы2 vsegw2 dёvstva w4brazъ propovёdaюtъ: tebE vs‰ nbcnaz vHinstva cRi1cu nbcnuю voshvalsюtъ. TebE po vseй vselennэй cRkovь s™az proslavlsetъ, m™rь b9ію počitaющi: tS i4stinnagw cRS nbcnagw ntrokovi1cu prevozn0sitъ. Tы2 є3si2 ѓgGlwmъ gpcžA, tы2 є3si2 raйskaz dverь, tы2 lёstvica crtvіz nbcnagw, tы2 cRS slavы čert0gъ, tы2 kovčegъ blgočestіz i3 blgodati, tы2 є3si2 bezdna щedr0tъ, tы2 є3si2 pribёžiщe grёšnыhъ. Tы2 m™i sp7si1televa, tы2, svoboždenіz radi plёnnagw čelovёka, bGa vosprіsla є3si2 vo črevэ. Tob0ю popranъ bhstь vragъ: tы2 tverzla є3si2 vBrnыmъ dvє1ri crtvіz nbcnagw. Tы2 njdesnyю bGa stoi1ši: tы2 bGa za nasъ m0liši, dv7o mRje, i4že bydetъ sudi1ti živы6mъ i3 mє1rtvыmъ. TS u5bo pr0simъ, zastypnicu pred8 sn7omъ tvoi1mъ i3 bGomъ, i4že kr0vію svoeю nasъ i3skupi2, da mzdY vosprіi1memъ vъ vёčnэй slavэ. Sp7si2 lю1di tvo‰, bcde, i3 blgoslovi2 dostosnіe tvoE, ćkw da bydemъ prič†stnicы naslёdіz tvoegw2: ўpasi2 i3 soblюdi2 nasъ daže do vёka. Na vsskъ denь, q pres™az, hvali1ti i3 ўblžati tS želaemъ serdcemъ i3 ўstnami. Spod0bi, premiloserdaz m™i, nhnэ i3 vsegdA t grэhA sohrani1tisz namъ: pomi1luй nasъ, zastypnice, pomi1luй nasъ. Bydi mlctь tvoS na nasъ, ćkože na tS ўpovahomъ vo vёki. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.