NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Septemvrіa z7i

Mltva pred8 їkHnoю pres™hz bcdы makarіevskoю, čt0maz vъ makarіevo-ќnženskomъ monastыrЁ, kostromskjz є3parhіi.

Preblgaz cRi1ce, m™i gDa nb7sE i3 zemli2, ѓgGlwvъ radoste, prbr0kwvъ sladoste, ґpclwvъ slavo, s™i1teleй ўkrašenіe, m§nkwvъ krёposte, prpdbnыhъ radovanіe, vselennыz pohvalo2, nenadežnыhъ nadeždo, sk0rbnыhъ ўtэšenіe, bolsщihъ zdravіe, ni1щihъ neistoщi1moe bogatstvo, bogatыhъ nekradomoe sokr0viщe, grёšnikwvъ sp7senіe, i3 vsёhъ hrtіanъ pomoženіe i3 zastuplenіe! Kъ tebЁ, bGonevёsto vLčce, mы2 grёšnіi rabi2 tvoi2 pribэgaemъ, i3 nj tebє2, vseblgaz gpcžE bGorodi1telьnice, sk0rыz p0moщi pr0simъ: njzari2 našъ ќmъ svёtomъ i4stinnagw bGopoznanіz, sogrёй serdcA n†ša ko prіstію sp7si1telьnыhъ zapovэdeй sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw: ўvračyй, vLčce, ćzvы neiscBlьnыz dyšъ i3 tэlesъ našihъ vsesi1lьnыmi tvoi1mi mltvami, i3 podaždь namъ, vseblgaz, vs‰ polє1znaz ko sp7senію: njgradi2 nasъ s™hmi ѓgGlы t vsёhъ bёdъ: dHbraz i3 polє1znaz namъ dёzti daruй, da pr0čee vremz ži1zni našez vъ mi1rэ i3 pokasnіi poživemъ: hrtіanskuю že konči1nu žitіS našegw mi1rnu i3 neposthdnu i3shodataйstvuй namъ. E$й, vLčce, cRi1ce nbcnaz! Ўslhši seй glasъ molenіz našegw: i3 po i3sh0dэ t vremennыz ži1zni seS, pomozi2 namъ bezbёdnw preiti2 vs‰ vozd{šnaz mыt†rstva mіroderži1telz tьmы2 vёka segw2, i3 vъ raйskihъ njbi1telehъ so i3zbrannыmi vseli1tisz namъ spod0bi: da vo svёtlostehъ s™hhъ, so vsёmi nbcnыmi si1lami, vospэvaemъ velikolёpoe i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.